Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gdańska Akademia Bankowa

ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk
tel. (058) 524-49-01 / fax 524-49-09
www:   http://www.gab.com.pl
e-mail:   poczta@gab.com.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

O Uczelni

Gdańska Akademia Bankowa powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB działa jako niepubliczna placówka oświatowa. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Bank Training Network - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Celem Akademii jest wspieranie opartego na wiedzy rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez działalność edukacyjną, naukową, informacyjną i oświatową.

Studia podyplomowe i seminarium doktorskie

 • Bankowość uniwersalna
  Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Gdański oraz Dyplom Gdańskiej Akademii Bankowej upoważniający do ubiegania się o tytuł dyplomowanego pracownika bankowego oraz Europejski Certyfikat Bankowca.
 • Doradztwo inwestycyjne
  Studium kończy się egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Gdański.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
  Studium kończy się egzaminem pisemnym (test wyboru) Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Gdański oraz Dyplom Gdańskiej Akademii Bankowej.
 • Seminarium doktorskie z zakresu bankowości i rynków finansowych
 • Zarządzanie wartością spółki

Publikacje

Działalność wydawnicza Gdańskiej Akademii Bankowej ma na celu wspieranie działalności dydaktycznej. Dotychczas wydaliśmy czternaście książek, a do naszych największych sukcesów należy opracownie i wydanie podręczników Studium Bankowości i ABC Bankowości, które każdego roku są aktualizowane.

Program szkoleń

 • Studia podyplomowe i seminarium doktorskie
 • Strategia, organizacja i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo operacyjne
 • Obsługa transakcji handlu zagranicznego
 • Zarządzanie sprzedażą produktów finansowych
 • Szkolenia i egzaminy w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Zarządzanie kadrami
 • Działalność kredytowa
 • Bankowość inwestycyjna
 • Prawo w działalności gospodarczej

Kursy

Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych - kurs umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz zdobycie praktycznych i teoretycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie do państwowych egzaminów organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymogi merytoryczne egzaminu uregulowane są komunikatami Komisji Egzaminacyjnej, dostępnymi na stronach internetowych: www.knf.gov.pl. Ukończenie kursu potwierdzane jest dyplomem.

Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych - zdobycie przez uczestników kursu praktycznej i teoretycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz przygotowanie do państwowego egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymogi merytoryczne egzaminu uregulowane są komunikatami Komisji Egzaminacyjnej, dostępnymi na stronach internetowych: www.knf.gov.pl. Ukończenie kursu potwierdzane jest dyplomem.

Kurs przygotowujący do egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych - Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji maklerów papierów wartościowych, którzy stali się posiadaczami licencji maklera papierów wartościowych przed wprowadzeniem zmian w zakresie uprawnień maklera. Dotychczasowy katalog czynności, które mogą wykonywać osoby posiadające ten tytuł zawodowy, został rozszerzony o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. Rozszerzenie uprawnień osób wpisanych na listy maklerów papierów wartościowych uwarunkowane jest od zdania egzaminu uzupełniającego. Wymogi merytoryczne egzaminu uregulowane są komunikatami Komisji Egzaminacyjnej, dostępnymi na stronach internetowych: www.knf.gov.pl.

Dojazd

Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:02:38
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:02:38) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie