Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy
tel. (58) 681-04-34
www:   http://www.zso-kartuzy.edu.pl
ZSO na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zso-kartuzy.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 26430 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
  (3 lata po gimnazjum)

- klasa humanistyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język polski, historia, wos lub
  język łaciński i kultura antyczna

- klasa ogólna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język angielski, język polski, geografia

- klasa politechniczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, fizyka, informatyka lub
  chemia

- klasa biologiczno- chemiczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  biologia, chemia, matematyka lub język
  angielski

- klasa dwujęzyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język angielski, drugi język obcy, geografia
  lub historia

- klasa menadżerska
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, geografia, język angielski

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
  (4 lata po SP)

- klasa humanistyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język polski, historia, język łaciński
  i kultura antyczna

- klasa turystyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia, biologia

- klasa informatyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  matematyka, informatyka, fizyka lub
  chemia

- klasa biologiczno - chemiczna
  (medyczna)

  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  biologia, chemia, matematyka lub język
  angielski

- klasa dwujęzyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język angielski, drugi język obcy, historia
  lub matematyka

- klasa europejska
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  geografia, język angielski, matematyka

- klasa artystyczna
  obowiązkowe przedmioty rozszerzone:
  język polski, historia, historia sztuki lub
  historia muzyki


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Oferta edukacyjna

 • w każdej klasie na poziomie rozszerzonym nauczane będą 3 przedmioty; dwa przedmioty są obowiązkowe w klasie o danym profilu
 • od klasy II uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów uzupełniających zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i ofertą szkoły
 • uczniowie mają możliwość nauki języków obcych: j. angielski (obowiązkowo we wszystkich klasach) oraz w wybranych klasach: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski

Nauczyciele WF prowadzą dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowujące uczniów do rozgrywek sportowych (siatkówka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, grupy taneczne).

Liczne grono uczniów naszej szkoły bierze udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań realizowanych w ramach programów EFS oraz jako zajęcia dodatkowe: chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, informatyczne, językowe, matematyczne.

O Nas

Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach funkcjonuje od 1927r., jest szkołą o dużym dorobku. Jest i było kuźnią inteligencji kaszubsko - polskiej. Mury naszej szkoły opuściło ponad 9000 absolwentów, wielu z nich ukończyło (lub kończy) studia wyższe, żyje i pracuje w różnych regionach kraju oraz poza jego granicami.

Oferujemy kompetentną kadrę zaspakajającą oczekiwania i potrzeby uczniów oraz rodziców. Uczniowie osiągają najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych w powiecie. Są także stypendystami MEN, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Preferujemy normy i wartości etyczne społecznie akceptowane (miłość, dobro, prawda, sprawiedliwość i pokój). Uczymy wychowując. Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu województwa i kraju. Są organizatorami wielu konkursów i przedsięwzięć.

Nasza szkoła
 • jest najstarszą szkołą w powiecie kartuskim, z ponad 90-letnią tradycją, wykształciła wiele pokoleń absolwentów
 • realizuje projekty EFS
 • posiada certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom
 • posiada tytuł Szkoły z klasą (Lego, Cogito, Ago) oraz Szkoły uczącej się
 • posiada gwiazdki Pomorskich Certyfikatów Jakości
 • współpracuje ze szkołami w kraju i za granicą
 • efektywnie współpracuje z Politechniką Gdańską i innymi uczelniami wyższymi
 • posiada dyplom za udział w projekcie "Szkoła Marzeń"

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno - naukową (nowoczesną pracownię językową, fizyczną, chemiczną, sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny) oraz nowoczesne zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, boiska ze sztuczna nawierzchnią). Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy uczeń posiada własną szafkę.

Zajęcia pozalekcyjne, organizacje w szkole

 • koło teatralne
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad
 • koło geograficzne
 • szkolne koło PCK
 • zajęcia plastyczne
 • klub fotograficzny „PIXEL”
 • zespół muzyczno - wokalny „SomGorsi”
 • kółko matematyczne
 • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie i zainteresowanym informatyką
 • zajęcia wyrównawcze
 • kółko entuzjastów języka angielskiego
 • koło fizyczne
 • ćwiczenia laboratoryjne z elektroniki pod opieką pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej
 • wiedza o Francji i krajach frankofońskich
 • klub „Fantasy”
 • kółko dyskusyjne – konwersacje w języku angielskim
 • kółko fonetyczne
 • koło języka norweskiego
 • kółko języka hiszpańskiego
 • kultura rosyjska (kino, teatr, literatura)
 • kółko DACH
 • SKS – koszykówka, futsal, taniec, piłka siatkowa
 • breakdance


Oferujemy wyjazdy edukacyjne na uczelnie, do teatru i do kina, wycieczki krajowe i zagraniczne. Uczniowie klas I wyjeżdżają na obozy integracyjne. Grupa młodzieży pod kierunkiem nauczycieli współpracuje z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych oraz Centrum Kultury w Kartuzach w ramach organizacji konkursów, imprez oraz Targów Nauki i Kultury.

Szkolna biblioteka, ICIM

Biblioteka szkolna czynna jest 5 dni w tygodniu. Biblioteka umożliwia uczniom i nauczycielom swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Internetu oraz multimediów. Posiada najliczniejszy księgozbiór wśród wszystkich bibliotek szkolnych w powiecie. Wynosi on ponad 28 tys. woluminów. Księgozbiór na bieżąco wzbogacany jest o nowe pozycje książkowe oraz multimedia. Staramy się, aby na półkach były tylko książki niezniszczone, aktualne i przydatne. Prowadzi się segregatory z wycinkami prasowymi, do których pozyskuje się materiały na różne potrzebne tematy oraz kartotekę zawartości czasopism z opisami katalogowymi artykułów z prasy prenumerowanej przez szkołę.

Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej możliwe stało się zorganizowanie Biblioteki ZSO jako nowoczesnego, skomputeryzowanego centrum informacyjnego szkoły, w którym można korzystać nie tylko z książek w tradycyjnej postaci, ale także z dostępnych komputerowych nośników informacji, multimediów oraz Internetu.

Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery PROFIT powstał po wygraniu przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

SzOK "PROFIT" został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Cele projektu jest wdrażanie uczniów do aktywnego kształtowania własnej przyszłości edukacyjnej, zawodowej; formowanie postaw niezbędnych do wypełniania roli studenta, pracownika; wzrost wiedzy młodzieży na temat możliwości kształcenia i pracy w Polsce i za granicą.

W SzOK-u można liczyć na pomoc w takich obszarach, jak:
 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • autoprezentacja
 • poznanie świata zawodów
 • autotesty
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy

Dysponujemy:
 • informatorami o wyższych uczelniach
 • informatorami o zawodach
 • informacjami o lokalnym rynku pracy
 • fachową literaturą pozwalającą podejmować racjonalne decyzje

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie