Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Muzyczna I i II Stopnia

ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków
tel./fax (12) 656-09-45, tel. (12) 656-06-96
www:   http://www.sm1krakow.pl
Szkoła Muzyczna na Facebooku
e-mail:   dyrekcja@sm1krakow.pl
sekretariat@sm1krakow.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16710 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

- Wydział Instrumentalny
  ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku
  życia

- Wydział Wokalny - ukończenie 16 lat
  i nie przekroczenie 23 roku życia

- specjalności wydziału instrumentalnego:
 • instrumentalistyka: sekcja instrumentów klawiszowych, sekcja instrumentów smyczkowych, sekcja instrumentów dętych
 • instrumentalistyka jazzowa

- specjalności wydziału wokalnego:
 • wokalistyka
 • wokalistyka jazzowa


W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne - bez przedmiotów ogólnokształcących

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- prowadzi naukę gry na instrumentach:
- fortepian
- skrzypce
- gitara
- harfa
- kontrabas

- wiolonczela
- altówka

- klarnet
- saksofon
- obój
- flet
- fagot
- akordeon

- puzon
- trąbka

- waltornia
- perkusja

- w dwóch działach:
- dziecięcym (6-letni cykl nauczania)
  przyjmowani są kandydaci w wieku
  od 6 do 8 roku życia

- młodzieżowym (4-letni cykl nauczania)
  przyjmowani są kandydaci w wieku
  9 - 16 lat

Misja szkoły: "Wychowanie przez sztukę"

Szkoła Muzyczna I stopnia, nosząca imię znakomitego polskiego pedagoga i organisty - Bronisława Rutkowskiego powstała w 1964r. z inicjatywy pierwszego dyrektora doc. Antoniego Mroczka. W swej obecnej siedzibie przy ulicy Józefińskiej 10 mieści się od roku 1968 i to tu uzdolniona artystycznie młodzież wchodzi w arkana sztuki dźwięków, poznaje historię i literaturę muzyczną, zasady solfeżu, a przede wszystkim tajniki gry na wybranych przez siebie instrumentach. W dniu 9 lipca 2008 roku Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę w sprawie założenia Szkoły Muzycznej II stopnia z siedzibą przy ul. Józefińskiej 10. Istniejącą szkołę I i II stopnia połączono w zespół pod nazwą Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie.

System nauki w szkole oparty jest na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (wokal w szkole II stopnia) oraz na zajęciach zbiorowych - przedmioty ogólnomuzyczne, zespół, chór, orkiestra, Big Band. Szkoła przygotowuje instrumentalistów i wokalistów do działań estradowych oraz do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym. Celem działania szkoły jest profesjonalne kształcenie dzieci i młodzieży jak również ich umuzykalnianie.

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 16 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna złożona z nauczycieli Szkoły i przebiega ono w dwóch etapach: Etap I - grupowy i etap II- indywidualny.
Badanie uzdolnień muzycznych: słuchu melodycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej.
W etapie I sprawdzenie predyspozycji polega na:

 • zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
 • wyklaskaniu rytmu (powtórzeniu rytmu wyklaskanego przez nauczyciela)
 • powtarzaniu głosem dźwięków zagranych na pianinie przez nauczyciela
 • powtórzeniu głosem melodii zagranej na pianinie przez nauczyciela
 • rozpoznawaniu melodii zagranej na pianinie przez nauczyciela i określeniu jej trybu dur-moll („wesoły – smutny”)
 • określeniu ilości dźwięków zagranych na pianinie przez nauczyciela
 • zauważeniu i wskazaniu zmiany lub jej braku w dwóch wersjach melodii zagranych na pianinie przez nauczyciela

Badane poszczególne predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej przez każdego z członków komisji rekrutacyjnej. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.
Uwaga! Podczas badania przydatności nie są dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych. Rekrutacja uczniów posiadających umiejętności instrumentalne, do klas wyższych niż pierwsza oraz przechodzenia uczniów z innej szkoły muzycznej odbywa się w oparciu o egzamin kwalifikacyjny.
Edukacja

Zadaniem szkoły jest rozniecanie w dzieciach miłości do muzyki. Wspieranie utalentowanych młodych ludzi uważamy za swój przywilej i obowiązek. Staramy się, by w czasie systematycznej, cierpliwej i często żmudnej pracy, dzieci nie traciły właściwej im spontaniczności i radości. Pragniemy, by muzyka, którą będą coraz lepiej poznawać i samodzielnie wykonywać, stała się w ich życiu źródłem nieustającej satysfakcji.

Chcemy, by pierwsze lata muzycznej edukacji na zawsze pozostały w ich pamięci, nie tylko jako czas zdobywania wiedzy i umiejętności, ale otwarcia na nieznaną i wspaniałą rzeczywistość, wejścia w nowy i fascynujący świat muzyki.

Głównym założeniem pracy szkoły jest działalność artystyczna. Uczniowie biorą udział w licznych koncertach, audycjach i uroczystościach. Ważnym elementem kształcenia jest także udział uczniów w konkursach muzycznych krajowych i międzynarodowych oraz przesłuchaniach organizowanych przez CEA. Szkoła jest organizatorem Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży "Srebrna Szybka" oraz Małopolskiego Przeglądu Grup Rytmicznych. W szkole panuje twórcza, pełna wzajemnej życzliwości atmosfera skierowana na dobro i rozwój ucznia.

Lekcje gry na instrumencie są indywidualne, co sprzyja stworzeniu atmosfery partnerstwa, a nauczycielowi daje możliwość dostosowania programu do umiejętności ucznia. Zajęcia z teorii muzyki, rytmiki i audycji muzycznych odbywają się w małych grupach.

Nasza szkoła zapewnia naukę w zakresie podstawowym (szkoła I stopnia), co oznacza, że po jej ukończeniu można uczyć się dalej w średniej szkole muzycznej (II stopnia). W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne - bez przedmiotów ogólnokształcących.

Aby wychować absolwenta kontynuowanych i podejmowanych będzie szereg działań:

 • koncerty z okazji świąt narodowych - kształtowanie szacunku do tradycji
 • współpraca z domami dziecka, ośrodkami pomocy, szpitalami - rozbudzanie wrażliwości moralnej, poznawanie uczuć, a także emocji własnych i innych
 • współpraca zagraniczna - kształtowanie człowieka wrażliwego na piękno każdej kultury i sztuki
 • koncerty oddające szacunek innym kulturom i narodom - akceptacja dla indywidualności i odrębności
 • tworzenie w szkole atmosfery wzajemnego szacunku i życzliwości, wychowanie w poczuciu własnej wartości i wartości innych
 • budowanie relacji mistrz - uczeń opartej na wzajemnym zaufaniu
 • wspólna praca uczniów i nauczycieli w przygotowywaniu koncertów i uroczystości szkolnych

Dzieci uczą się muzykowania w zespołach - orkiestrze smyczkowej, orkiestrze dętej, w chórze oraz w różnego rodzaju zespołach kameralnych.


Atuty szkoły

Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych orkiestr (smyczkowej i big bandu), zespołów kameralnych i chóru.

Od najmłodszych lat poznają smak indywidualnych i grupowych występów, koncertując nie tylko w szkolnej auli, ale również w zabytkowych salach: Filharmonii Krakowskiej, Kopalni Soli w Wieliczce, w kościołach Krakowa i na Zamku w Niepołomicach. Biorą udział w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą - występowali m. in. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie.

Orkiestry, chór, zespoły kameralne i soliści naszej szkoły tworzą wspaniałą muzyczną oprawę uroczystości, spotkań czy festynów, na które są zapraszani przez organizatorów. W starych murach szkoły panuje niepowtarzalna atmosfera wzajemnej życzliwości i kreatywnej pracy w obcowaniu ze sztuką.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie