Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk
tel. (82) 566-10-33
www:   https://sosw-dorohusk.pl
e-mail:   soswdorohusk@data.home.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 19060 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
  dziecka mają na celu pobudzanie
  psychoruchowego i społecznego rozwoju
  dziecka oraz udzielanie
  psychopedagogicznego wsparcia rodzinie

- w skład zespołu WWR wchodzą m.in.:
  specjalista wczesnego wspomagania
  rozwoju dziecka, oligofrenopedagog,
  psycholog, logopeda, rehabilitant


PRZEDSZKOLE

- zapewniamy opiekę i edukację dzieciom
  z różnymi zaburzeniami rozwoju:
  z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  z niepełnosprawnością sprzężoną,
  z autyzmem oraz innymi
  niepełnosprawnościami

- zapewniamy terapię indywidualną
  i grupową prowadzoną przez
  licznych specjalistów:
  oligofrenopedagoga, psychologa,
  logopedę, muzykoterapeutę,
  rehabilitanta, terapeutę AAC, nauczyciela
  gimnastyki korekcyjnej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia korekcyjne na basenie
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- arteterapia
- zajęcia muzyczno-ruchowe
- zajęcia logopedyczne
- dzieci objęte są opieką medyczną
  i psychologiczną

- dla każdego ucznia opracowany jest
  indywidualny program
  edukacyjno-terapeutyczny


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- 3- letnia szkoła ponadpodstawowa dla
  uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym w wieku
  do 24 lat

- w ramach zajęć z przysposobienia
  do pracy realizowane są m.in.
  działy: gospodarstwo domowe,
  rękodzielnictwo, ogrodnictwo

- na zajęciach realizowane są treści
  w zakresie dostosowanym do
  możliwości uczniów


ODDZIAŁ
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

- dla dzieci i młodzieży z głęboką
  niepełnosprawnością intelektualną
  (od 3 do 25 roku życia)


GRUPY WYCHOWAWCZE

- dla wychowanków od 7 do 24 roku życia
- naszym podopiecznym zapewniamy
  całodobową i całotygodniową opiekę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku jest placówką oświatową, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami. Ośrodek w sposób profesjonalny zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zapewnia im też kompleksową i fachową pomoc specjalistyczną.
Nasza placówka proponuje uczniom szereg zajęć terapeutycznych wspomagających ich rozwój - korekcyjnych, kompensacyjnych, usprawniających i stymulujących.
 • arteterapia:
  • teatroterapia
  • muzykoterapia
  • ceramika
  • decoupage
  • witraż
 • terapia logopedyczna
 • EEG-biofeedback
 • gimnastyka korekcyjna
 • fizjoterapia
 • hydroterapia
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • terapia ręki
 • terapia taktylna
 • bajkoterapia
 • integracja Sensoryczna

W wyniku wszechstronnych oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych, uczniowie odzyskują wiarę we własne siły i odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach funkcjonowania. Duży nacisk położony jest na rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności każdego dziecka. Ponieważ priorytetem jest dobro wychowanków, każdy podopieczny traktowany jest w indywidualny sposób, o każdym z nich myśli się pozytywnie. Dzieci odnoszą własne sukcesy, co pomaga im mocniej uwierzyć w siebie.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalistycznym metodom rewalidacji, Ośrodek stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwości zmniejszania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Inicjuje i współorganizuje wiele działań charytatywnych na rzecz swoich podopiecznych i ich rodzin. Pozyskuje sponsorów, ludzi dobrego serca, którzy poprzez finansowe wsparcie niosą pomoc i spełniają marzenia dzieci.

Przedszkole

W pracy z dziećmi stosujemy specyficzne metody, stworzone z myślą o dzieciach z różnymi zaburzeniami rozwoju:
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • AAC - Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
 • Programy Aktywności i Komunikacji M. i Ch. Knillów
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Metoda Dobrego Startu
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda F. Affolter
 • Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Zabawy paluszkowe
 • Integracja Sensoryczna

Nasza placówka wzbogaciła się o pracownie rewalidacji indywidualnej, terapii wielozmysłowej i ruchowej oraz salę do relaksacji. Przedszkole posiada specjalistyczne wyposażenie, sprzęt, pomoce dydaktyczne gwarantujące edukację skierowaną na aktywność dziecka oraz stymulację zmysłów. Dzieci uczestniczą w imprezach i konkursach wewnętrznych i organizowanych przez inne placówki na terenie powiatu, województwa, a nawet kraju. W Przedszkolu panuje serdeczna, rodzinna atmosfera, sprzyjająca adaptacji dziecka i jego ogólnemu rozwojowi.

Szkoła Podstawowa

W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu: samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych oraz poznają Ośrodek, jego otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje sprawności i umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. W ramach tych zajęć uczniowie przyswajają podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego. Doskonalą technikę czytania i pisania. Rozwijają umiejętności matematyczne. Uczą się prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

W ramach zajęć rewalidacyjnych, uczniowie uczęszczają na terapię wad wymowy (zajęcia logopedyczne), gimnastykę korekcyjną, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapię, terapię psychologiczną, rewalidację komputerową oraz zajęcia korekcyjne na basenie.

INTERNAT

Podopieczni mieszkają w przytulnych pokojach wyposażonych w nowoczesny sprzęt RTV. Do dyspozycji mamy klasopracownie, pracownie, w których prowadzone są koła zainteresowań (koło europejskie, fotograficzne, informatyczne, kulinarne, muzyczne, plastyczne, rekreacyjne, teatralne), sypialnie, salę gimnastyczną oraz duże boisko sportowe, gdzie młodzież chętnie gra w piłkę, a młodsze dzieci uczestniczą w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych. Dodatkowym atutem pobytu w internacie jest przygotowywanie wychowanków do funkcjonowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego, samodzielnego, na miarę możliwości, udziału w życiu społecznym i rodzinnym.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie