Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 2

im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Żwirki i Wigury 3, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664-20-01
www:   http://www.zs2sikorski.pl
ZS na Facebooku
e-mail:   zs2tomaszowlub@neostrada.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 19230 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3 lata po gimnazjum i 4 lata po SP)

- klasa humanistyczna
  z rozszerzonym językiem polskim,
  historią i wiedzą o społeczeństwie

- klasa biologiczno-chemiczna
  z rozszerzoną biologią i chemią

- klasa matematyczno-informatyczna
  z rozszerzoną matematyką, fizyką
  i informatyką

- klasa europejska
  z rozszerzoną geografią, wiedzą
  o społeczeństwie i językiem angielskim

- klasa sportowa specjalność: piłka
  nożna i lekkoatletyka, z rozszerzoną
  biologią lub geografią i językiem
  angielskim

O Nas

Nasza szkoła istnieje od lat 60-tych XX wieku, posiada bogatą tradycję. Oferuje ciekawe przyszłościowe kierunki nauczania. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne, zapewnia wysoki poziom nauczania, ma wiele osiągnięć, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach.

Dzięki nauce w naszej szkole będziesz miał możliwość uzyskania bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego.


Zapewniamy:
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
 • nowoczesne sale lekcyjne
 • nowoczesne pracownie językowe i komputerowe
 • Centrum Multimedialne ze stałym dostępem do Internetu
 • rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych
 • udział w licznych olimpiadach i konkursach
 • możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów maturalnych
 • możliwość rozwijania umiejętności sportowych, posiadamy najnowocześniejsze obiekty sportowe w województwie lubelskim)
 • doskonalenie umiejętności dziennikarskich - wydajemy gazetkę "Głos Ekonomika"
 • możliwość korzystania z posiłków na stołówce
 • możliwość otrzymania stypendium za wyniki w nauce
 • możliwość udziału w wymianie w ramach współpracy zagranicznej


Akademia CISCO
W roku szkolnym 2010/2011 szkoła uzyskała uprawnienia do prowadzenia kursów w ramach Akademii Cisco. Prowadzimy kurs: IT Essentials I: PC Hardware and Software. Kurs przygotowuje wstępnie do zawodu: serwisant sprzętu komputerowego. Każdy uczestnik kursu po zaliczeniu zajęć otrzymuje międzynarodowy certyfikat Akademii Cisco - honorowany na całym świecie! Kurs przygotowuje do przemysłowego egzaminu Akademii Cisco. Ponadto każdy uczestnik kursu ma dostęp do odpowiednich materiałów szkoleniowych akademii. Uczestnikiem kursu może zostać każdy uczeń naszej szkoły. Kurs prowadzony jest nieodpłatnie.

Szkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i nauczycieli tej szkoły. Klub zajmuje się planowaniem i organizacja życia sportowego uczniów. Sportowcy naszej szkoły biorą udział we wszystkich zawodach objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, Starostwa powiatowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sekcje sportowe:
 • lekka atletyka
 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • piłka ręczna
 • pływanie
 • tenis stołowy
 • kółko taneczne

Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na szczeblu rejonowym, powiatowym oraz wojewódzkim.


Biblioteka szkolna
Biblioteka zajmuje jasny, estetycznie urządzony lokal na parterze budynku szkolnego. Liczy ponad 15 tyś. woluminów i prenumeruje czasopisma, oprócz tego posiada materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych i na kasetach video. Księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, jest sukcesywnie uzupełniany i wzbogacany o nowości wydawnicze. Biblioteka dysponuje niewielką czytelnią, w której od przełomu października i listopada 2002 roku rozpoczęło funkcjonowanie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona przyjazna dla wszystkich czytelników.

W szkole aktywnie działa Szkolne koło PCK. Głównym zadaniem koła jest propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Czerwonego Krzyża oraz promowanie zasad zdrowego stylu życia. Działania prowadzone przez koło to między innymi:
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
 • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK
Fundamentalnym i nadrzędnym celem pracy edukacyjnej w naszej szkole jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia przez integralnie podejmowane nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie.
Zespół Szkół nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Współpraca między nimi opiera się na zasadach partnerstwa i wzajemnego szacunku.

Pomożemy Ci w:
 • zdobyciu wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków obcych
 • osiągnięciu bardzo dobrych wyników z egzaminów maturalnych

Priorytetami naszej pracy są:
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wychowawczej
 • efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem
 • wysoka jakość nauczania
 • kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły
 • nowoczesne programy, metody i formy nauczania

   Nasz absolwent to człowiek, który akceptuje siebie oraz:
 • opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości
 • jest świadomy swoich mocnych i słabych stron
 • godnie reprezentuję rodzinę i szkołę
 • jest otwarty na Europę i świat

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie