Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Muzycznych

im. Marcina Józefa Żebrowskiego

ul. Jasnogórska 17, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 56-42 (34) 324 56-43
www:   http://www.zsmuz.czest.pl
Zespól Szkół Muzycznych na Facebooku
e-mail:   zsmcz@poczta.onet.pl
/
 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

O szkole

Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach przy ul. Jasnogórskiej 17 i 30. Przy szkole istnieje internat dla 43 uczniów oraz stołówka, z której korzystają uczniowie i pracownicy szkoły. W szkole funkcjonuje pracowania komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka, czytelnia, siłownia. Klasa organów posiada dwa instrumenty.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Proponuje naukę muzyki dzieciom od 7. roku życia. Zadaniem szkoły jest umuzykalnianie dzieci poprzez kontakt z żywą muzyką a także przygotowanie do podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia. Zajęcia - wyłącznie muzyczne - odbywają się po południu. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu (2 razy w tygodniu) i zbiorowe zajęcia umuzykalniające (2 razy w tygodniu). W starszych klasach - także na chór szkolny (1 raz w tygodniu) i zespoły kameralne, oraz na lekcje fortepianu dodatkowego, w przypadku uczniów grających na innych instrumentach, niż fortepian (zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu).

Uczniowie biorą udział w audycjach muzycznych, koncertach, popisach, konkursach i przesłuchaniach w szkole, na terenie miasta oraz poza jego granicami. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ma 2 działy:

 1. Cykl nauczania 6-letni - wiek kandydatów 7-10 lat, nauka gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, wiolonczeli.
 2. Cykl nauczania 4-letni - wiek kandydatów 11-14 lat, nauka gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, akordeonie, instrumentach perkusyjnych, instrumentach dętych.

Wiek kandydatów na fortepian i skrzypce - do 11 lat.

Kwalifikacja kandydatów do PSM I st. odbywa się w dwóch etapach:

Etap I - przesłuchanie wstępne, podczas którego sprawdzane są ogólne predyspozycje muzyczne. Kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie piosenki. Przesłuchania wstępne odbywają się w środy, w II semestrze każdego roku szkolnego. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu otrzymują pisemną informację o terminie kolejnego sprawdzianu.
Etap II - przesłuchanie kwalifikacyjne, podczas którego szczegółowo bada się uzdolnienia muzyczne: słuch wysokościowy, poczucie rytmu, poczucie tonacji, muzykalność, pamięć muzyczną. Kandydat proszony jest m.in. o zaśpiewanie piosenki. Przesłuchanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy: kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie osiągniętej punktacji.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Proponuje naukę uczniom z przygotowaniem muzycznym. Zadaniem szkoły jest edukacja młodzieży chcącej kontynuować naukę muzyki, a także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w Akademiach Muzycznych.

Zajęcia - wyłącznie muzyczne - odbywają się po południu. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu, zbiorowe zajęcia teoretyczne, chór szkolny, zespoły kameralne, lekcje akompaniamentu (w przypadku pianistów), lub fortepianu dodatkowego (w przypadku pozostałych instrumentalistów). Szczególnie uzdolnieni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z wybranej dziedziny; występują w koncertach organizowanych w Częstochowie i innych miastach Polski, a także za granicą (w Niemczech, Belgii, Francji), biorą udział w konkursach instrumentalnych i przedmiotowych.

Aby uzyskać pełne wykształcenie średnie uczniowie PSM II st. muszą jednocześnie uczęszczać do średniej szkoły ogólnokształcącej. Absolwent PSM II st. uzyskuje dyplom ukończenia szkoły, wraz z uprawnieniami zawodowego muzyka. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia ma 2 wydziały:

 1. Wydział Instrumentalny - cykl nauczania 6-letni
  • nauka gry na fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze - dla kandydatów, którzy opanowali wybrany instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia.
  • nauka gry na kontrabasie, instrumentach dętych i instrumentach perkusyjnych - dla kandydatów, którzy opanowali dowolny instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie pozwalającym na przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.
 2. Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni,
  dla kandydatów, którzy opanowali naukę gry na fortepianie i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie l Szkoły Muzycznej I stopnia. Na Wydziale Rytmiki uczniowie uczęszczają dodatkowo na blok przedmiotów specjalistycznych z elementami tańca, przedmioty pedagogiczne oraz na indywidualne zajęcia z improwizacji fortepianowej.

Egzamin wstępny do PSM II st. składa się z dwóch części:

Część I - egzamin z instrumentu głównego.
Część II - egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
Kandydaci na Wydział Rytmiki przystępują dodatkowo do sprawdzianu przydatności rytmicznej.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Z przedmiotami ogólnokształcącymi, w zakresie 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum profilowanego, proponuje naukę uczniom z przygotowaniem muzycznym. Zadaniem szkoły jest edukacja młodzieży chcącej kontynuować naukę muzyki, a także przygotowanie uczniów do podjęcia studiów w Akademiach Muzycznych.

Zajęcia - ogólnokształcące i muzyczne - odbywają się do południa i częściowo po południu. Uczniowie, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczęszczają na indywidualne lekcje z wybranego instrumentu, zbiorowe zajęcia teoretyczne, chór szkolny, zespoły kameralne, lekcje akompaniamentu (w przypadku pianistów), lub fortepianu dodatkowego (w przypadku pozostałych instrumentalistów). Szczególnie uzdolnieni uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych z wybranej dziedziny; występują w koncertach organizowanych w Częstochowie i innych miastach Polski, a także za granicą (w Niemczech, Belgii, Francji); biorą udział w konkursach instrumentalnych i przedmiotowych. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego. Nauka w szkole trwa 6 lat. Po trzech latach nauki (poziom gimnazjum) uczniowie zdają egzamin zewnętrzny na tych samych zasadach, co uczniowie gimnazjów ogólnokształcących. Po 6 latach nauki absolwent POSM II st. przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących i do egzaminu dyplomowego z przedmiotów muzycznych.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ma 2 wydziały:

 1. Wydział Instrumentalny - cykl nauczania 6-letni
  • nauka gry na fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze - dla kandydatów, którzy opanowali wybrany instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia
  • nauka gry na kontrabasie, instrumentach dętych i instrumentach perkusyjnych - dla kandydatów, którzy opanowali dowolny instrument i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie pozwalającym na przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia.
 2. Wydział Rytmiki - cykl nauczania 6-letni,
  dla kandydatów, którzy opanowali naukę gry na fortepianie i posiadają przygotowanie teoretyczne w zakresie Szkoły Muzycznej I stopnia. Na Wydziale Rytmiki uczniowie uczęszczają dodatkowo na blok przedmiotów specjalistycznych z elementami tańca, przedmioty pedagogiczne oraz na indywidualne zajęcia z improwizacji fortepianowej.

Egzamin wstępny do POSM II st. składa się z dwóch części:

Część I - egzamin z instrumentu głównego
Część II - egzamin z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
Kandydaci na Wydział Rytmiki przystępują dodatkowo do sprawdzianu przydatności rytmicznej.

Galeria


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:28:55
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:28:55) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie