Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Scenariusz lekcji techniki w klasie pierwszej z zastosowaniem komputera. Quiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

SCENARIUSZ LEKCJI Z TECHNIKI W Kl. IC GR. I
Z ZASTOSOWANIEM KOMPUTERA
11.02.2005 r.
prowadząca: Beata Kryża

TEMAT: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Quiz.


CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- zna i rozumie podstawowe pojęcia Ustawy – prawo o ruchu drogowym
- stosuje przepisy dotyczące znaków drogowych poziomych i pionowych
- potrafi ustalić kolejność przejazdu na skrzyżowaniach dróg
- analizuje i selekcjonuje poznane informacje
- potrafi współpracować w grupie

METODY PRACY:
- praca w grupach
- praca z komputerem

FORMY ORGANIZACYJNE:
- praca w 4 – osobowych grupach (ćwiczenia zespołowe)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- program symulujący jazdę na rowerze „BRD”
- prezentacje komputerowe:
znaki, krzyżówki drogowe oraz krzyżówka tematyczna
–(zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej)
- testy wielokrotnego wyboru
- krzyżówki tematyczne – zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej
- karty ewaluacji lekcji


UWAGI DO REALIZACJI LEKCJI:

Jednostka lekcyjna przewidziana na jedną godzinę (1 X 45 min).
Jest to propozycja lekcji, która powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu wszystkich zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Lekcja ta ma charakter quizu. Ćwiczenia te mają na celu sprawdzić i usystematyzować wiedzę niezbędną do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
Przewidziano również ćwiczenie rezerwowe dla grup, które najszybciej uporają się z zadaniami: Sposoby unikania zagrożeń w ruchu drogowym
Cele:
- Wykazanie się własnym pomysłem na brakujące zakończenie, uaktywnienie wyobraźni, szukanie rozwiązań

FAZY LEKCJI:

I. Część wstępna:

1. Nawiązanie do poprzednich zajęć
2. Uświadomienie uczniom celów lekcji
3. Podział grupy na 4 – osobowe zespoły
4. Omówienie ćwiczeń


II. Część realizacyjna:
1. Przypomnienie poznanych pojęć ruchu drogowego – symulator jazdy na rowerze „BRD”
2. Omówienie i wyjaśnienie ćwiczeń

- USTAL KOLEJNOŚĆ PRZEJAZDU
Cele:
- Utrwalenie podstawowych zasad ruchu na skrzyżowaniu
- Kształtowanie nawyków bezpiecznego i świadomego zachowania się na drodze
- Kształtowanie umiejętności odróżniania sytuacji między przejeżdżaniem przez skrzyżowanie a włączaniem się do ruchu
- Umiejętność prawidłowego zachowania się na skrzyżowaniu dróg wielopasmowych

- ZNAJOMOŚĆ ZNAKÓW DROGOWYCH
Cele:
- sprawdzenie znajomości znaków drogowych - metodą prezentacji komputerowej
- dokonanie samooceny – analiza popełnionych błędów

- ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ TEMATYCZNĄ
Cele:
- powtórzenie i utrwalenie poznanych pojęć ruchu drogowego,
- uczenie umiejętności selekcji i analizy poznanych wiadomości

- TESTY
Cele:
- sprawdzenie wiedzy z zakresu BRD
- ewaluacja wcześniej wykonywanych ćwiczeń


III. Część podsumowująca:
Podsumowanie zadań wykonywanych przez grupy: zliczenie punktów, ocena pracy poszczególnych zespołów – wyłonienie najlepszej drużyny BRD.


OPRACOWAŁA:
Beata Kryża

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:25:28
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:25:28) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie