Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jezus uczy nas modlitwy „Ojcze nasz”.

 

Pismo święte w wielu miejscach podaje, że Pan Jezus często modlił się do swego Ojca. Uczniowie zaś Jego podziwiali, że Jezus tak pięknie potrafi rozmawiać z Bogiem i zapragnęli Go naśladować. Pewnego razu poprosili, aby Pan Jezus nauczył ich modlitwy. Za chwilę dowiemy się co na ich prośbę odpowiedział Jezus.
KATECHEZA KL. III


                                                                                          Zyta Leszczyńska


Temat: Jezus uczy nas modlitwy „Ojcze nasz”. ( część I )

Cele:
-    uczeń opowiada perykopę biblijną Łk 11, 1-2; Mt 6, 9-15
-         uczeń wyjaśnia znaczenie trzech pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej( OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE, ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE )
-         uczeń zwraca się do Boga-Ojca słowami modlitwy „Ojcze nasz”

Środki dydaktyczne:
1.Podręcznik „Bóg z nami”-kl.III
2. Tekst z lukami dla każdego ucznia
3. Kartony z napisami wezwań Modlitwy Pańskiej: OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE, ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE
4.Karton z napisem MODLITWA PAŃSKA 
5. Pismo św.
6. Świeca
7. Teksty zawierające krótkie wiadomości na temat 3 kolejnych wezwań modlitwy    
    „Ojcze nasz”.
8.Kartki z dużego bloku rysunkowego
9.Kaseta z nagraniem Modlitwy Pańskiej śpiewanej w języku łacińskim przez Jana  
   Pawła II   
     

  Metody:
ćwiczeniowa, pogadanka, praca z tekstem

Formy:
zbiorowa, praca w grupach, indywidualna
 
Przebieg katechezy:

  1. WPROWADZENIE:
- Modlitwa piosenką „Ci, co zaufali Panu”
- Ćw. wprowadzające do tematu: Z każdego wyrazu weź tę literę, którą wskazuje cyfra stojąca obok:
DOM          3      M
KOŚCIÓŁ   2      O
PRAWDA   5      D
KLASA       2      L
LIST            2      I
OŁTARZ     3      T
TRAWA      4      W
DROGA       5      A

-Co to jest modlitwa? (rozmowa z Panem Bogiem)
-W jaki sposób możemy się modlić? (własnymi słowami, znanymi modlitwami, piosenką)

Pismo święte w wielu miejscach podaje, że Pan Jezus często modlił się do swego Ojca. Uczniowie zaś Jego podziwiali, że Jezus tak pięknie potrafi rozmawiać z Bogiem i zapragnęli Go naśladować. Pewnego razu poprosili, aby Pan Jezus nauczył ich modlitwy. Za chwilę dowiemy się co na ich prośbę odpowiedział Jezus.

  1. ROZWINIĘCIE:
-Uroczyste czytanie fr Pisma św. Łk11, 1-2; Mt 6, 9-15  (postawa stojąca, zapalona świeca).
-uczniowie siadają i w ciszy ze swoich podręczników odczytują ten sam fragment-s.142
-analiza tekstu:
  • o co jeden z uczniów poprosił Pana Jezusa?
  • co odpowiedział Jezus?
-  komu z was modlitwa, której nauczył Pan Jezus jest również znana?
-Jest to modlitwa „Ojcze nasz”, która inaczej nazywa się Modlitwą Pańską, gdyż nauczył jej Pan Jezus. (katecheta wiesza na tablicy karton z napisem Modlitwa Pańska). Modlitwę tę odmawiamy wspólnie, głośno na każdej Mszy św. Odmawiamy ją często na katechezie. Każdy z nas także osobiście modli się jej słowami.
Na dzisiejszej lekcji postaramy się zastanowić co oznaczają pierwsze trzy wezwania tej modlitwy i co tak naprawdę mówimy, kiedy je wypowiadamy.
-Praca uczniów w 3 grupach, każda z grup na podstawie tekstu w podręczniku oraz w oparciu o wiadomości przygotowane na kartkach przez katechetę zastanawia się nad znaczeniem 3 kolejnych wezwań Modlitwy Pańskiej.
GRUPA I: Ojcze nasz
GRUPA II: któryś jest w niebie
GRUPA III: święć się Imię Twoje
- Omówienie przez przedstawicieli grup znaczenia analizowanych fragmentów
- Wykonanie przez każdą grupę jednej, wspólnej ilustracji do słów Modlitwy Pańskiej, które grupa miała do przemyślenia 
- Zawieszenie na tablicy wykonanych rysunków i ich interpretacja
-Zobaczcie, jak wiele prawd ukrytych jest w tak krótkiej modlitwie. Znają ją ludzie na całym świecie i została ona przetłumaczona na wiele języków (głośne odczytanie z podr.-s.144 wyrazów „Ojcze nasz” w 5 językach oraz wysłuchanie fr Modlitwy Pańskiej śpiewanej po łacinie przez Jana Pawła II).

  1. ZAKOŃCZENIE:

-         Wspólne zredagowanie tematu lekcji i wpisanie go do zeszytów
-         Wspólne (a częściowo samodzielne ) uzupełnianie tekstu z lukami i wklejenie go do zeszytów
-         Zastanowienie się w chwili ciszy :
*   jak często modlę się słowami Modlitwy Pańskiej?
*  czy modląc się myślę o Panu Bogu?
*  czy każde zdanie wypowiadam powoli i z szacunkiem , czy też szybko i bezmyślnie?
-         Podziękowanie Panu Jezusowi, że nauczył nas Modlitwy Pańskiej
-         Wspólna, 3-krotna modlitwa słowami 3 pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej w postawie stojącej, trzymając się za ręce , przy zapalonej świecy
-         Ocena aktywności uczniów.

                                                                                          Zyta Leszczyńska

Teksty zawierające krótkie wiadomości na temat trzech pierwszych wezwań Modlitwy Pańskiej:


OJCZE NASZ

Tymi słowami mówimy Bogu, że jest naszym Tatą, który nas kocha i którego my kochamy. Wierzymy, że Bóg nigdy nas nie skrzywdzi, lecz będzie się nami opiekował i nam pomagał tak, jak to robi najlepszy ojciec. Podobnie jak swego tatę dziecko może wziąć za rękę, może to również uczynić z Panem Bogiem. Taką niewidzialną ręką łączącą nas z Bogiem – Ojcem jest nasza wiara.

KTÓRYŚ JEST W NIEBIE

Niebo nie jest konkretnym  miejscem, lecz jest wszędzie tam, gdzie panuje dobro i sprawiedliwość. Niebo oznacza chwałę, ważność Boga i Jego obecność w sercach ludzi. Jeżeli człowiek kocha Pana Boga i postępuje zgodnie z przykazaniem miłości, w jego sercu zakwita kawałek nieba.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE

To, co nam daje prawdziwą radość, to Imię Pana Boga. Bez Niego życie staje się smutne. Dlatego ludzie powinni wychwalać Boga i Imię Boże wymawiać z szacunkiem i miłością. Gdy tak czynimy, zachowujemy również II Przykazanie Boże, które brzmi: „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga swego nadaremnie”.


                             Tekst z lukami dla każdego ucznia:

 
Modlitwy..............................nauczył nas...................

Zwracamy się w niej do ......................., który jest
 
naszym...................

Słowami Modlitwy Pańskiej prosimy:

1.......................................

2....................................................................................

3..................................................................................                            


Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:59:11
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:59:11) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie