Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Niepowodzenia w nauce - przyczyny, skutki, zapobieganie

 

Niepowodzenia szkolne można rozpatrywać jako porażkę pedagogiczną nauczycieli i nieskuteczność podjętych przez nich działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Niepowodzenie szkolne obejmuje niepowodzenie uczniów i nauczycieli. Niepowodzenie nauczycieli obejmuje porażki wychowawcze oraz dydaktyczne jak również organizacyjne. Niepowodzenie uczniów dotyczą zachowania oraz uczenia się.

Referat szkoleniowy
Niepowodzenie w nauce - przyczyny, skutki, zapobieganie

Definicja niepowodzeń

Wg W. Okonia przez niepowodzenia rozumiemy proces pojawienia się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz negatywnego stosunku wobec tych wymagań.

Wg Cz. Kupisiewicza - szkolne to rozbieżność między wiadomościami, umiejętnościami nawykami opanowanymi przez uczniów, materiałem, jaki zgodnie z założeniami programowymi powinny poznać w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Niepowodzenia szkolne można rozpatrywać jako porażkę pedagogiczną nauczycieli i nieskuteczność podjętych przez nich działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Niepowodzenie szkolne obejmuje niepowodzenie uczniów i nauczycieli. Niepowodzenie nauczycieli obejmuje porażki wychowawcze oraz dydaktyczne jak również organizacyjne. Niepowodzenie uczniów dotyczą zachowania oraz uczenia się.

Podział przyczyn niepowodzeń szkolnych

Wg Cz. Kupisiewicza o niepowodzeniach mających następujące przyczyny:
a) ekonomiczno-społeczne (złe warunki mat. mieszkaniowe rozpad struktury rodziny, niski poziom intelektualny i kulturalny rodziców, niewłaściwa postawa rodziców wobec dziecka).
b) pedagogiczne (tkwią w procesie dydaktycznym, mogą być spowodowane niedostatecznym przygotowaniem nauczyciela, popełnianymi przez nich błędami dydaktycznymi, oraz wadliwą postawą w stosunku do uczniów).

Ad. a) Ekonomiczno-społeczne przyczyny niepowodzeń:
- środowisko, w którym rozwija się dziecko,
- sytuacje materialne rodziców,
- właściwa atmosfera w rodzinie,
- zaspokojenie potrzeb dziecka, aby prawidłowo przebiega rozwój jego osobowości

Ad. b) Pedagogiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych Wg Cz. Kupisiewicza:
·  Przyczyny związane z nieodpowiedzialnymi warunkami pracy dydaktycznej nauczyciela. Są to:
- nieodpowiednie podręczniki
- niedostateczne wyposażenie szkół
- trudne warunki organizacyjne szkół
- nieprzystosowane programy nauczania
·  Przyczyny, które wiążą się z działalnością dydaktyczną nauczyciela:
- błędy metodyczne i wychowawcze wynikające z niedostatecznej znajomości uczniów,
- błędy wynikające z braku dostatecznej epiki nad uczniami
- brak właściwego przygotowania do lekcji, zaniedbanie, samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji

Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniają się następujące przyczyny niepowodzeń uczniów, których źródłem jest zła praca nauczyciela:
1) Nieprawidłowość organizacji pracy na lekcji
2) Stosowanie niewłaściwych metod nauczania
3) Nieodpowiednie formy pracy
4) Słabe wykorzystywanie wiedzy w praktyce
5) Słaba kontrola i ocena przyswojonych wiadomości umiejętności
6) Słaba znajomość uczniów
7) Brak należytej opieki nad uczniami mającymi trudność w nauce
8) Niewłaściwa atmosfera na lekcji i osobowość nauczyciela

Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń.

Z wyników badań można wywnioskować, że do czynników bezpośrednich mający wpływ na efekty edukacji należy:
1) poziom inteligencji ucznia,
2) temperament,
3) cechy charakteru,
4) stan zdrowia,
5) rozwój psychomotoryczny.

Skutki niepowodzeń szkolnych

Niepowodzenia występują w kilku etapach:
1. Drobne luki w opanowanym materiale w zakresie jednego przedmiotu nauczania. Towarzyszy temu wzrastająca niechęć do tego przedmiotu.
2. Znaczenie luki w wiadomościach i umiejętnościach z jednego lub kilku przedmiotów nauczania (są agresywni wobec nauczycieli i rodziców, tracą ambicję, kłamią, uciekają z lekcji, przestają się interesować nauką.
3. Drugoroczność, która często wywołuje różnoraki zaburzenie w zachowaniu się repetentów, a niekiedy nawet prowadzi do przestępczości.

Niepowodzenia szkolne, które trwają długo powodują:
a) postępowanie zaburzeń rozwoju,
b) występowanie nowych,
c) systematycznie pogorszenie się ogólnej sprawności umysłowej (braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych),
d) spadek motywacji do osiągnięcia sukcesów,
e) obniżenie ogólnej odporności nerwowej,
f) narastanie konfliktów w środowisku szkolnym i domowym.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym:

Rodzice powinni:
·  troszczyć się o dobrą atmosferę w rodzinie i zaspokajanie potrzeb młodego człowieka, zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa,
·  dbać o właściwe relacje między rówieśnikami i nauczycielami
·  stawiać uczniowi wymaganie dostosowane do jego możliwości
·  utrzymywać systematyczny kontakt ze szkołą i wychowawcą,
·  systematycznie interesować się sprawami szkolnymi dziecka.
 
Opracowali nauczyciele ZSO w Rzucowie: Brygida Tarka i Paweł Plaskota

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:15:23
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:15:23) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie