Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy koła ekologicznego w PSP w Wąsoszu

 

Przedstawiam plan pracy koła ekologicznego w publicznej szkole podstawowej w Wąsoczu, który opracowałam na podstawie własnego programu "Edukacja ekologiczna dla II etapu kształcenia"

PLAN REALIZACJI ZAGADNIEŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ – „EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOW3J IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU” NA ZAJĘCIACH KÓLKA EKOLOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2005 / 2006


UWAGA!

Zagadnienia ekologiczno – przyrodnicze realizowane są:
 1. W klasach VI b (pierwsze półrocze) i VI a (drugie półrocze) – 1 godzina tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych przewidzianych w planie nauczania.
 2. Dla uczniów klas V i VI zainteresowanych tymi zagadnieniami – 1 godzina zegarowa tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych nadobowiązkowych.
A ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
TREŚĆI
PROGRAMOWE
TEMATYKA
ZAJĘĆ
LICZBA GODZIN
UWAGI
WPŁYW CODZIENNYCH CZYNNOŚCI I ZACHOWAŃ W DOMU, SZKOLE, MIEJSCU ZABAWY, I PRACY NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 1. Porządkowanie klasopracowni przyrodniczej.
 2. Porządkowanie ogródka przyrodniczego.
 3. W jaki sposób hałas prowadzi do uszkodzenia narządu słuchu?
 4. Badamy wpływ detergentów i zasolenia na środowisko naturalne
 5. W jaki sposób możemy oszczędzać wodę i energię elektryczną?
 6. Co możemy zrobić, aby nasze środowisko było czyściejsze, ładniejsze i zdrowsze?
1
2
1
1
1
2

STYLE ŻYCIA I ICH ZWIĄZEK Z WYCZERPYWANIEM SIĘ ZASOBÓW NATURALNYCH
 1. Poznajemy proces uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków.
 2. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Działanie elektrowni i elektrociepłowni.
1
2

PRZYKŁADY MIEJSC W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU, W KTÓRYM OBSERWUJE SIĘ KORZYSTNE I NIEKORZYSTNE ZMIANY ZACHODZĄCE W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM
 1. Korzystne i niekorzystne działanie człowieka w najbliższym środowisku – ocena.
 2. Wpływ urbanizacji na stan wody, gleby, powietrza – kwaśne deszcze, smog, zakwity wody.
2
1

DEGRADACJA ŚRODOWISKA – PRZYCZYNY, WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA ORAZ ZWIĄZEK Z FORMAMI DZIAŁALNOŚCI LUDZI
 1. Katastrofy ekologiczne spowodowane działalnością człowieka – dziura ozonowa, efekt cieplarniany, jałowa gleba.
1

OBSZARY CHRONIONE ORAZ ICH ZNACZENIE W ZACHOWANIU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ; ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA NICH
 1. Formy ochrony przyrody.
 2. Poznajemy obszary chronione w Polsce.
 3. Wycieczka na „łono natury”.
1
2
1

B ZAJĘCIA NADOBOWIĄZKOWE
 1. Obchody „Święta Drzewa” – współpraca z Nadleśnictwem Góra Śląska:
  a) zorganizowanie apelu okolicznościowego z udziałem członków kółka przyrodniczego klas młodszych,
  b) sadzenie drzewek i krzewów na terenie szkolnym i alei Niepodległości,
  c) opieka nad sadzonkami,
  d) wycieczka do lasu i hodowli dzikich zwierząt,
  e) aktywne włączenie się do zbiórki żołędzi (karma dla dzikich zwierząt),
  f) pogadanka na temat znaczenia i ochrony lasów.
 2. Oznaczenie drzew i krzewów na terenie przyszkolnym.
 3. Ocena zaśmiecenia terenu wokół szkoły, klasach i korytarzach.
 4. Aktywne włączenie się do zbiórki śmieci z okazji „Sprzątania Świata”.
 5. Wycieczka na wysypisko śmieci z udziałem przedstawiciela UM Wąsosza odpowiedzialnego za stan środowiska.
 6. Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
 7. Planowanie i określenie potrzeb gospodarstwa domowego – wycieczka do sklepów różnej branży.
 8. Zorganizowanie zbiórki surowców wtórnych (włączenie do akcji całej społeczności szkolnej).
 9. Przygotowanie do powiatowych konkursów przyrodniczych – „Przyroda w obiektywie”, „Wyżynne parki narodowe w Polsce”:
  a) wykorzystanie Internetu, przeźroczy, filmów i albumów,
  b) wykonanie albumów na temat wybranych parków narodowych,
  c) udział uczniów w w/w konkursach.
 10. Poznanie ekologicznych znaków i symboli graficznych.
 11. Zorganizowanie i udział w konkursie ekologicznym.
 12. Wnioskowanie o wpisanie dębu do rejestru pomników przyrody – współpraca z UM Wąsosza:
  a) udział w sesji Rady Miejskiej Wąsosza – wręczenie podziękowań za poparcie wniosku (projektu),
  b) zorganizowanie konkursu na nadanie imienia drzewu,
  c) zorganizowanie i aktywny udział w uroczystości nadania imienia (z okazji „Dnia Ziemi”) z udziałem władz lokalnych,
  d) poznanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Wąsosz.
 13. Przygotowanie odezwy do mieszkańców z okazji „Dnia Ziemi” – Ochrona środowiska zaczyna się od nas samych.
 14. Wykonywanie okolicznościowych plakatów i gazetek.
Opracowanie: E. Kondratowicz
(opiekunka SKE)

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:19:17
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:19:17) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie