Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ankieta dla rodziców: Zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanka

 

Jestem nauczycielką j. niemieckiego oraz wychowacą klasy I w jednym z bydgoskich liceów. W celu rozpoznania sytuacji rodzinnej moich wychowanków opracowałam ankietę dla rodziców. Odpowiedzi udzielane w ankiecie mają pomóc wychowawcy poznać swoich uczniów, warunki, w jakich się wychowują, problemy rodziców z dziećmi, jak też oczekiwania dorosłych względem szkoły. Ankietę stworzyłam w oparciu o liczne materiały dostępne w internecie, jak też o własne doświadczenia.

ANKIETA DLA RODZICÓW


Drodzy Rodzice!
Poniższa ankieta ma pomóc mnie, wychowawcy waszych dzieci poznać bliżej ich dom rodzinny, Państwa problemy wychowawcze oraz oczekiwania względem szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko.
Wierzę, że zebrany materiał pozwoli na dokonanie uogólnień i wyprowadzenie interesujących wniosków, które w przyszłości przyczynią się do owocnej współpracy szkoły i domu dla dobra naszych dzieci.

1. Proszę uzupełnić dane:

Ojciec /opiekun dziecka: Matka /opiekun dziecka:
Imię i nazwisko: __________________ ____________________
Wiek: __________________ ____________________
Wykształcenie: __________________ ____________________
Zawód: __________________ ____________________
Praca*: __________________ ____________________
*proszę wpisać: pracuję, bez pracy, emeryt, rencista

2. Proszę ocenić w skali 1-6 sytuację materialną rodziny:
1 2 3 4 5 6

3. Ilość dzieci na utrzymaniu rodziców: ________
4. Ilość osób w gospodarstwie domowym: ________
5. Warunki mieszkaniowe oceniam na:
a) bardzo dobre b) dobre c) skromne d) niewystarczające

6. Proszę ocenić relacje z synem / córką w skali 1-6:
1 2 3 4 5 6

7. W przypadku kłopotów wychowawczych z dzieckiem, do kogo zwróciłby(aby) się Pan(i) po pomoc?
a) do wychowawcy
b) do innego nauczyciela
c) do pedagoga szkolnego
d) do psychologa
e) do dyrektora
f) do innych osób (jakich)______________________________

8. Proszę wymienić tematy, które mogłyby służyć pomocą w wychowaniu dziecka:
a) __________________________ b)___________________________

9. Co jest najważniejszą wartością w życiu Waszej rodziny? Spośród wymienionych wartości proszę wybrać 5 najbardziej przez Państwa cenionych i uszeregować w kolejności od najważniejszej.
Zdrowie, miłość, tolerancja, prawda, podróże, uczciwość, poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, religia, kariera, wspólne spędzanie czasu, rozmowy, wrażliwość na piękno i sztukę, wykształcenie, pieniądze, sport, patriotyzm, inne:___________.
1.____________________
2.____________________
3. ___________________
4.____________________
5.____________________

10. Czy stosują państwo kary?
a) tak, jakie________________________________________________________
b) nie, dlaczego:____________________________________________________
11. Czy stosują Państwo nagrody?
a) tak, jakie:_______________________________________________________
b) nie, dlaczego:____________________________________________________
12 Proszę wymienić, co należy do obowiązków syna / córki w domu:
____________________________________________________________
13. Z jakich form współpracy najchętniej korzysta Pan(i) w kontaktach z nauczycielami? (możliwych kilka odpowiedzi).
a) zebrania z wychowawcą
b) drzwi otwarte
c) indywidualne konsultacje pedagogiczne – na wezwanie lub zaproszenie
d) wizyty domowe
e) rozmowy telefoniczne
f) korespondencja
14. Jaki dzień tygodnia, godzina jest dla Pana(i) najdogodniejszym terminem na spotkanie z nauczycielem? Proszę wymienić: ______________________________

15. W jaki sposób chciałby(aby) Pan(i) wspomagać działalność szkoły:
a) podnosić stan techniczny szkoły (np. udział w pracach remontowych, porządkowych, finansowanie),
b) współorganizować imprezy i uroczystości szkolne,
c) tworzyć programy zaradcze w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,
d) udział i pomoc w organizowaniu wycieczek i innych form turystyki,
e) promować szkołę,
f) własne propozycje: ___________________________
g) nie mam potrzeby angażowania się.

16. W jakich sprawach oczekuje Pan(i) pomocy ze strony szkoły:


DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCENIE CZASU I RZETELNE WYPEŁNIENIE ANKIETY.

Opracowała: Agnieszka Łysiak

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:53:36
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:53:36) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie