Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
MERITUM BHP

os. Przy Arce 15/55, 31-845 Kraków
tel. kom: 792 188-192
www:   http://www.meritumbhp.pl
e-mail:   biuro@meritumbhp.pl
Liczba odwiedzin od 13.05.2016: 21814 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieKursy pierwszej pomocy

- program szkolenia uzależniony od rodzaju
  i poziomu występujących zagrożeń

- trwa od 5 do 16 godzin lekcyjnych
 

Szkolenia BHP:

- szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
- szkolenia okresowe pracowników
  zatrudnionych na stanowiskach
  robotniczych

- szkolenia okresowe pracowników
  inżynieryjno-technicznych

- szkolenia okresowe pracowników służby
  bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
  wykonujących zadania tej służby

- szkolenia okresowe pracodawców i innych
  osób kierujących pracownikami

- szkolenia okresowe pracowników
  administracyjno-biurowych i innych


Ponadto:

- szkolenia instruktorów i wykładowców
  tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  w zakresie metod prowadzenia szkoleń
  BHP

- szkolenia pracodawców samodzielnie
  wykonujących zadania służby BHP


Szkolenia PPOŻ

- omówienie procedur ewakuacyjnych
  i systemów alarmowych

- praktyczna umiejętność obsługi
  podręcznego sprzętu gaśniczego i sieci
  hydrantowej

O Nas

MERITUM BHP od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą firm i osób indywidualnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w dziedzinie BHP, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzamy również kursy na temat organizacji i dydaktyki szkoleń BHP dla tych osób, które chcą nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia odbywają się w salach dydaktycznych zlokalizowanych przy Rynku Głównym w Krakowie.

W ofercie, poza szkoleniami, mamy również:
 • audyty BHP w trakcie których przeprowadzamy pomiary i badania środowiska pracy (hałas, mikroklimat, oświetlenie)
 • usługi doradcze w zakresie prawa pracy
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenia BHP

W myśl art. 2373 § 2 KP, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenie wstępne) oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (szkolenia okresowe).

Obowiązek znajomości przepisów i zasad BHP, udziału w szkoleniach z tego zakresu dotyczy również pracodawcy (art. 2373 § 21 KP). Pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia takie powinny być okresowo powtarzane.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie BHP:
 • wstępne (instruktaż ogólny)
 • okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
 • okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
 • okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych
oraz:
 • szkolenia instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie metod prowadzenia szkoleń BHP
 • szkolenia pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

Szkolenia PPOŻ

Pracodawca obowiązany jest zapewnić, aby na każdej zmianie świadczył pracę pracownik wyznaczony do wykonywania działań z zakresu ewakuacji. Zadania wyznaczonych pracowników są realizowane dodatkowo, sporadycznie i doraźnie w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Obowiązek wyznaczenia pracownika jest bezwzględny i dotyczy on każdego pracodawcy niezależnie od wielkości zatrudnienia, profilu działalności czy formy organizacyjno-prawnej. Wyjątkiem jest zatrudnianie przez pracodawcę tylko i wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – w takim wypadku działania z zakresu ewakuacji pracowników może wykonywać pracodawca samodzielnie.

Wykaz pracowników odpowiedzialnych za ewakuacje i zwalczanie pożarów powinien być w widocznym miejscu, wywieszony w punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach. Powinien też zawierać: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, nastawione w szczególności na: omówienie procedur ewakuacyjnych i systemów alarmowych oraz praktyczną umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i sieci hydrantowej.

Kursy pierwszej pomocy

Zgodnie z Kodeksem Pracy jak i z rozporządzeniami w sprawie ogólnych przepisów BHP, w każdym zakładzie pracy powinny być osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy. KP zobowiązuje pracodawcę również do zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi, w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących w zakładzie pracy zagrożeń.

Proponujemy Państwu kurs pierwszej pomocy według najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Program szkolenia uzależniony jest od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń i trwa od 5 do 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na manekinach do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (fantomach) przy użyciu treningowych defibrylatorów AED oraz przemysłowej apteczki pierwszej pomocy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie