Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
X Liceum Ogólnokształcące

im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Karola Miarki 6, 40-224 Katowice
tel. (032) 259-77-59
www:   http://www.xlo.pl
e-mail:   szkola@xlo.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11454 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- Klasa E - Humanistyka z multimediami
W tej klasie otrzymasz najlepsze przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, psychologii, socjologii, artystycznych oraz na wszelkich kierunkach humanistycznych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- Klasa A - Lingwistyczna
W tej klasie otrzymasz najlepsze przygotowanie językowe oraz ogólne do dalszej nauki na studiach wszelkiego typu w Polsce oraz kierunkach filologicznych, lingwistycznych i języków obcych.

- Klasa B - Przyrodnicza
W tej klasie otrzymasz najlepsze przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach medycznych, farmaceutycznych, przyrodniczych, biologicznych oraz związanych z ekologią

- Klasa C - Informatyczno-matematyczna
W tej klasie otrzymasz najlepsze przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach politechnicznych, informatycznych, nauk ekonomicznych oraz innych opartych na przedmiotach ścisłych

- Klasa D, F - Humanistyczna
W tej klasie otrzymasz najlepsze przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, psychologii, socjologii, artystycznych oraz na wszelkich kierunkach humanistycznych


CELE I ZADANIA X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:
 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także świadectwa dojrzałości,
 • przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy,
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia, doskonalenia się i skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku kształcenia,
 • sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia; przez teren szkoły rozumie się budynek szkoły, boiska oraz teren położony w obrębie ogrodzenia,
 • zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania oraz stwarza warunki do realizacji indywidualnych programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
 • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,
 • organizuje system pozalekcyjnych konsultacji w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów,
 • wspiera inicjatywy uczniów oraz ich działalność samorządową,
 • tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym fizycznie oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych,
 • tworzy warunki pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

WYCHOWANEK XLO:
 • posiada umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, jest przygotowany do dokonywania wyborów;
 • jest przygotowany do pełnienia ról społecznych w rodzinie, społeczności lokalnej, miejscu pracy, w demokratycznym państwie;
 • ma szacunek dla siebie i innych, nie ma uprzedzeń rasowych ani religijnych;
 • ma świadomość wpływu środowiska na życie człowieka i odwrotnie;
 • dostrzega potrzeby innych ludzi, szczególnie niepełnosprawnych i potrzebujących;
 • dostrzega potrzeby zwierząt i całej przyrody, czerpie radość z kontaktów z przyrodą;
 • wie, że motywacja i cierpliwość są podstawą pracy nad sobą.

Kształtowanie takiego wychowanka realizujemy poprzez postawy i działanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie