Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Publicznych

w Polanowie

Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów
tel./fax (94) 318 87-70, (94) 318 82-25
www:   http://zsp.polanow.pl
http://www.sp.polanow.pl
ZSP na Facebooku
e-mail:   sekretariat1@zsp.polanow.pl
sekretariat2@zsp.polanow.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 27871 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil mundurowo - ratowniczy
  przedmioty rozszerzone: geografia,
  język obcy, geografia, ratownictwo

- profil turystyczno-informatyczna
  przedmioty rozszerzone: geografia,
  język obcy, informatyka

- fakultety przygotowujące do matury

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Danuty Siedzikówny ps. INKA

- zajęcia odbywają się na
  ul. Wolności 14

- zajęcia świetlicowe
- opieka pedagoga i logopedy
- ciekawe koła zainteresowań
- projekty i innowacje

Ni­komu nie wol­no drżeć przed niez­na­nym, gdyż każdy jest w sta­nie zdo­być to, cze­go prag­nie i to, cze­go mu pot­rze­ba.
Paulo Coelho

Od 2012r. szkoła mieści się w budynku położonym na Gradowym Wzgórzu. Wyposażona jest w pracownie informatyczną, centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej, sale konferencyjną, świetlicę oraz stołówkę.

Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej hali sportowej oraz zespołu boisk "Orlik". Budynek szkoły dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnym. Na terenie szkoły możliwy jest dostęp do bezprzewodowej sieci komputerowej i internetu. Szkoła nosi tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.Nasze projekty:
 • Bractwo Gradowego Wzgórza
 • Gradowe Bractwo
 • Mistrz Mapy Geograficznej
 • Od Umiejętności do Sukcesu
 • Podcasty
 • Szkoła Nowych Możliwości
 • Trzymaj Formę

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne dla zdrowia warunki edukacji i prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez:
 • realizację programu wychowawczego i profilaktycznego
 • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej
 • współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi procesy wychowawcze
 • różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od możliwości ucznia i jego cech osobowościowych
 • organizowanie różnego rodzaju zajęć wyrównujących szanse oraz wspierających rozwój uczniów (np. zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, integracyjne)
 • organizowanie klas integracyjnych
 • otaczanie opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Zespół Szkół Publicznych w Polanowie współpracuje z niemiecką szkoła Gedern. W roku 2011 podpisano formalną umowę partnerską, której efektem jest coroczna wymiana uczniów. Wyjazdy młodzieży są dofinansowywane z Euroregionu Pomerania. W czasie pobytu w Gedern uczniowie biorą udział w licznych zajęciach: rozgrywkach sportowych, warsztatach językowych, ogniskach, dyskotekach i wycieczkach. Poznają kulturę Niemiec oraz mają okazję nawiązać przyjaźnie z młodzieżą niemiecką.

Zajęcia pozalekcyjne:
 • SKS: siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, piłka koszykowa, sporty siłowe, koło gimnastyczne
 • koła przedmiotowe: matematyczne, j.polskiego, historyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, dziennikarsko-medialne
 • koła zainteresowań: Wolontariat, Grupa filmowa, Koło teatralne, Klub Szachowy, Klub Strzelecki, Klub Turystyczny, Koło Modelarskie, Szkolne koło Caritas, Grupa Honorowych Dawców Krwi, Koło Gier Strategicznych
 • rozgrywki sportowe: Dzień Sportu, Sportowy Turniej Mikołajkowy, turnieje piłki nożnej, koszykowej, ręcznej, siatkówki, badmintona, tenisa stołowego, sportów siłowych - ARMWRESTLING, Międzyszkolny Turniej Szachowy, Szkolne Mistrzostwa STRONGMAN

Szkoła, na podstawie ustawy o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego realizuje następujące cele i zadania:

 • wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
 • rozwijanie zainteresowań
 • kształtowanie u uczniów poczucia tożsamości narodowej
 • promowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój
 • budowanie postawy akceptacji i tolerancji
 • kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów i problemów
 • zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • uwrażliwianie uczniów na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią
 • umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
 • umożliwienie uczniom bezpłatnego zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie