Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny

im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów
tel./fax (77) 403-69-50
www:   http://www.zs_baborow.wodip.opole.pl
e-mail:   zs_baborow@wodip.opole.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6935 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRZEDSZKOLE

- bezpieczeństwo wychowanków
- miła, przyjazna atmosfera

SZKOŁA PODSTAWOWA

- z oddziałami integracyjnymi
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- języki obce: angielski, niemiecki

GIMNAZJUM

- wysoki poziom nauczania
- języki obce: angielski, niemiecki
- koła zainteresowań

Szkoła wspomaga rozwój ucznia jako osoby i wprowadza go w życie społeczne między innymi poprzez:
 • pomoc uczniom w odkrywaniu własnej tożsamości
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • wspieranie samorządności uczniowskiej
 • wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości


Szkoła w zakresie działalności dydaktycznej:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki na następnym etapie edukacyjnym
 • organizuje proces dydaktyczny, w oparciu o programy zawarte w „Szkolnym zestawie programów nauczania” zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną
 • dostosowuje treści, metody i organizacje nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 • umożliwia uczniom niepełnosprawnym realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych
 • umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • motywuje uczniów do nauki poprzez udzielanie im stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu
 • zmniejsza różnicę w warunkach kształcenia, wychowania i opieki, wynikające z miejsca zamieszkania ucznia

W zakresie działalności wychowawczej szkoła:
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia
 • kształtuje postawy patriotyczne - pogłębia więzi ucznia z regionem
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości
 • popiera zachowania proekologiczne
 • realizuje Program wychowawczy szkoły
 • realizuje Program profilaktyczny
 • diagnozuje i monitoruje zachowania uczniów dla uniknięcia zagrożeń społecznych

W zakresie działalności opiekuńczej szkoła:
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych
 • prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • umożliwia spożywanie posiłków
 • zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego
 • zapewnia specjalne formy pomocy dydaktycznej
 • zapewnia pomoc logopedyczną
 • organizuje pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej

Dla uczniów z dysfunkcjami zasady udzielania opieki i pomocy określane są indywidualnie dla każdego ucznia i obejmują:
 • kierowanie na badania uczniów z trudnościami w nauce lub sprawiającymi problemy wychowawcze
 • dostosowanie treści kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie z zaleceniami poradni specjalistycznych
 • wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nauczanie indywidualne, rewalidację indywidualną
 • nauczanie programem klasy specjalnej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie