Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

Dębska Kuźnia, ul. Wiejska 53, 46-053 Dębska Kuźnia
tel./fax (77) 421-81-46
www:   http://www.debskakuznia.ple-mail:   sekretariat@debskakuznia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3121 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRZEDSZKOLE

- dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
- bezpieczeństwo wychowanków

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoki poziom kształcenia
- języki obce
- wszechstronny rozwój ucznia

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języków obcych
- koła zainteresowań
- przyjazna atmosfera

Przedszkole

W naszym przedszkolu:
 • rozwijamy w dziecku samoakceptację i wiarę we własne możliwości
 • szanujemy je i uczymy szacunku do samego siebie oraz otaczającego świata
 • każde dziecko czuje się ważne, niepowtarzalne i kochane
 • wykorzystujemy zdarzenia z życia przedszkola, w których nasze dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów, dążą do wyrażania siebie, swoich uczuć oraz odczuwania nastrojów i intencji innych
 • rozwijamy w naszych wychowankach aktywność twórczą

W przedszkolu bezpłatnie organizowane są dodatkowe zajęcia z: religii, języka angielskiego, języka niemieckiego, logopedii.

Ważną rolę w funkcjonowaniu placówki odgrywają rodzice. Rodzic traktowany jest jako ważny partner w procesie wychowawczym, dlatego też mają okazję do codziennego kontaktu z wychowawcą. Kilka razy w roku w roku przy ich współudziale organizowane są uroczystości i imprezy, podczas których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia. Ponadto organizowany jest coroczny rodzinny festyn letni, w czasie którego rodzice mogą czynnie integrować się z całą społecznością przedszkola, czuć się potrzebnymi i odpowiedzialnymi za pracę naszego przedszkola.

Szkoły

W szczególności szkoła:
 • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły
 • zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań
 • z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
  a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej
  b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
  c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
  d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
  e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
 • zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu
 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania, po zdaniu egzaminu
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • tworzy warunki umożliwiające naukę uczniom niepełnosprawnym
 • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym

Absolwent

Absolwent naszego zespołu szkolno–przedszkolnego:
 • posiada wiedzę niezbędną do tworzenia otaczającej go rzeczywistości
 • umie stosować zdobytą wiedzę w życiu
 • umie słuchać i bierze pod uwagę zdanie innych
 • współpracuje z zespołem przy realizacji przedsięwzięć
 • szanuje prawo
 • jest tolerancyjny i odpowiedzialny
 • stawia czoła przeciwnościom
 • posługuje się przynajmniej dwoma językami obcymi

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie