Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Brygady Partyzanckiej "Grunwald" w Olszance

Olszanka 94, 49-332 Olszanka
tel. (077) 412-97-17
www:   http://www.zs_olszanka.wodip.opole.ple-mail:   zs_olszanka@wodip.opole.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4076 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE

- bezpieczeństwo wychowanków
- miła, przyjazna atmosfera
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
- klimat życzliwości, zaufania i akceptacji

PUBLICZNE GIMNAZJUM

- chór szkolny
- opieka pedagoga
- redakcja gazetki uczniowskiej
- nauka języka angielskiego i niemieckiego
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- doświadczona, wykwalifikowana kadra

Zadania przedszkola
 • przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole
 • podstawowym zadaniem przedszkola jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci z uwzględnieniem działalności stymulującej w stosunku do dzieci o różnych możliwościach rozwojowych
 • przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, możliwości przedszkola i potrzeb rodziców
 • przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków, ze szkołami, organizacjami, instytucjami działającymi w środowisku
 • treść i metody pracy w przedszkolu określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie podstaw programowych
 • przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • przedszkole zapewnia warunki do prowadzenia zajęć ponadprogramowych wynikających z wniosków rodziców, finansowanych przez rodziców i wprowadzonych do programów; przedszkole może dodatkowo realizować projekty edukacyjne
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizuje naukę religii na wniosek rodziców dziecka

Zadania szkoły podstawowej
 • zapewnia bezpłatną naukę wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły podstawowej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego, określone odrębnymi przepisami
 • umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły ze wszystkimi czynnikami wychowawczymi, a w szczególności z domem rodzinnym dziecka
 • podejmuje wszechstronne działanie mające na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizuje naukę religii na wniosek rodziców uczniów
 • współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi w celu udzielenia pomocy uczniom
 • w przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych, szkoła w oparciu o wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych na wniosek rodziców i przy poparciu rady pedagogicznej organizuje indywidualny program nauczania, z możliwością ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w czasie wszelkich zajęć, zarówno obowiązkowych jak i nadobowiązkowych
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Zadania gimnazjum
 • zapewnia bezpłatną naukę wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodzie gimnazjum zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego, określone odrębnymi przepisami
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum
 • współdziała z rodzicami (prawnych opiekunami) ucznia
 • rozwija zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła może dodatkowo realizować projekty edukacyjne
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej, w tym organizuje naukę religii na wniosek rodziców uczniów
 • uczeń może realizować obowiązek szkolny także na podstawie indywidualnego programu lub toku nauki pod opieką wyznaczonego nauczyciela (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi w celu udzielania pomocy uczniom
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie