Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

im. Jakuba Kani

ul. Budowlanych 40, 45-122 Opole
tel./fax (77) 423-23-25
www:   http://www.sp7opole.wodip.opole.ple-mail:   sp7opole@wodip.opole.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3889 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 7

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wszechstronny rozwój ucznia
- liczne koła zainteresowań
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia sportowe

CELE I ZADANIA NASZEJ SZKOŁY
 • szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie
 • szkoła stwarza warunki do kompletnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, możliwości psychofizyczne oraz preferencje rodziców
 • organizowanie zajęć spoza ramowego planu nauczania odbywa się w miarę posiadanych środków finansowych w ramach planu finansowego szkoły i jej możliwości organizacyjnych
 • szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, pracowników Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu
  oraz nauczycieli – w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • uczniowie mający trudności w nauce mają prawo do indywidualnej pomocy nauczyciela oraz udziału w zajęciach specjalistycznych, a uczniowie z grup dyspanseryjnych do udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej; prawo do wystąpienia do dyrektora, lub bezpośrednio do nauczyciela o zorganizowanie pomocy przysługuje uczniowi, jego rodzicom, lub nauczycielowi przedmiotu
 • uczniom uzdolnionym nauczyciele przedmiotów umożliwiają przygotowanie się do konkursów i zawodów sportowych; w przypadku nie prowadzenia odpowiedniego koła zainteresowań nauczyciel przedmiotu przygotowuje ucznia na indywidualnych spotkaniach z nim; umotywowane wnioski w sprawie prowadzenia kół zainteresowań nauczyciel składa dyrektorowi szkoły nie później niż 10 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny
 • dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi stosowne orzeczenie szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne po wystąpieniu do organu prowadzącego z wnioskiem o zmianę planu finansowego szkoły
 • udział w zajęcia spoza szkolnego planu nauczania jest dobrowolny i odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów) ucznia; wyrażona zgoda obliguje ucznia do obowiązkowego udziału w zajęciach
 • szkoła realizuje program wychowawczy; na jego podstawie Rada Pedagogiczna uchwala roczny plan pracy wychowawczej
 • szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza jej terenem, zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa w przedmiocie; za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, w czasie przerw nauczyciel – dyżurny zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły, a w trakcie wycieczek – kierownik wycieczki wraz z opiekunami
 • w porozumieniu z rodzicami uczniów szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych, w tym jedną wielodniową w toku nauki w szkole

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie