Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

Stary Nart 57 B, 37-430 Jeżowe
tel. (15) 879-51-14
www:   http://www.zsnart.eue-mail:   szkolanart@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3674 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasa "0"
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- wszechstronny rozwój uczniów
- świetlica szkolna
- język angielski

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- wysoki poziom kształcenia
- biblioteka szkolna
- języki obce: angielski, niemiecki

Nasz zespół szkół

Zespół Szkół kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Cykl kształcenia w naszym zespole szkół trwa 9 lat: szkoła podstawowa - 6 lat, gimnazjum - 3 lata.

Zespół Szkół jest szkołą publiczną, która:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego
 • umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia uczniowi dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu
 • wpaja uczniom miłość do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła, symboli narodowych, religii
 • wyrabia umiejętność spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedzialnego członka rodziny i pracownika, wzorowego obywatela
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnia dorobek kultury narodowej i światowej, kształtuje wrażliwość na piękno
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną, kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwia w ramach posiadanych środków rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • umożliwia uczniom korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły
 • udziela, w miarę możliwości finansowych, pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • zapewnia, w miarę możliwości i potrzeb, pomoc uczniom napotykającym trudności w nauce
 • zapewnia uczniom korzystanie w szkole z usługi dostępu do Internetu po zainstalowaniu i zaktualizowaniu oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów
 • organizuje, na podstawie odrębnych przepisów - na życzenie rodziców uczniów ­naukę religii lub etyki zgodnie z zasadami tolerancji, wolności sumienia i wyznania
 • współpracuje z rodzicami ucznia, organizacjami uczniowskimi, terenowymi organami władzy samorządowej, zakładami pracy oraz instytucjami społeczno - ­kulturalnymi środowiska
 • wspomaga rodziców uczniów w ich procesie wychowawczym, upowszechniając wśród nich wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, celem stworzenia najkorzystniejszych warunków życia i pracy w środowisku rodzinnym

Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne lub wyrównawcze. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi lub gimnastyki korekcyjnej z uczniami mającymi wady postawy (posiadającymi zaświadczenia lekarskie lub zalecenia higienistki szkolnej). Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Serdecznie zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie