Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie
tel./fax (77) 462-00-49
www:   http://www.zsszawadzkie.republika.ple-mail:   zss_zawadzkie@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4293 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:
 • osiągnięcie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie
 • odpowiednie warunki do edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki
 • realizację programów i planów edukacyjnych, programu wychowawczego i profilaktyki,dostosowanych do niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym,znacznym i głębokim
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, dokonywaną na danym etapie edukacyjnym przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania oraz modyfikacji indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem zgodna z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi
 • udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju - wspomaganie wychowawczej roli rodziny i opieki wychowawczej w Domu Pomocy Społecznej
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym
 • przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym
 • przysposobienie do wykonywania prostych prac

Cele realizowane są za pomocą specjalnie dobranych metod, form, pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznej bazy edukacyjnej i terapeutycznej.

Do podstawowych zadań szkoły należy:
 • udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej oraz wychowawczej i opiekuńczej poprzez realizację celów szczegółowych i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności w dostępnym im zakresie, uwzględniając ich poziom rozwoju umysłowego
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć i zachowań uczniów
 • organizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz rodziców i opiekunów w oparciu o współpracę z lekarzem pediatrą, psychiatrą, pielęgniarkami, wychowawcami i opiekunami zatrudnionymi w Domu Pomocy Społecznej
 • realizacja planu wychowawczego i programu profilaktyki oraz systemu oceniania wynikającego z planu pracy Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, do realizacji w danym roku szkolnym
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i zajęć pozaszkolnych
 • przysposabianie uczniów do wykonywania prostych prac, korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych oraz kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości
 • rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. Udział w imprezach sportowych, artystycznych, konkursach, przeglądach i festiwalach specjalistycznych oraz integracyjnych
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią w czasie zajęć pozaszkolnych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie