Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Mikołaja Kopernika

ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka
tel. (22) 781-01-34, tel./fax (22) 761-00-89
www:   http://www.sp2.zielonka.pl
e-mail:   sp2@zielonka.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8322 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


"Szkoła z klasą"
zdobyliśmy trzy sprawności:
"Lego-Cogito-Ago"

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- język angielski (od I klasy), niemiecki
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
- szereg warsztatów i kół zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne
- dowożenie uczniów
- stołówka, świetlica
- opieka pielęgniarki i pedagoga
- "Nauczyciel z klasą"
- "Szkoła z Prawami Dziecka"

Baza dydaktyczna i sportowa szkoły:
 • sale lekcyjne
 • hala sportowa
 • duża sala gimnastyczna
 • mała sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna rehabilitacyjna
 • boisko do piłki nożnej
 • boisko do piłki ręcznej
 • boiska do koszykówki
 • boiska do siatkówki
 • bieżnie, skocznia
 • plac zabaw

W szkole oferowane są zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach projektu pt.: "Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świetlica szkolna jest otwarta dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Można w niej miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lub po lekcjach, oczekując na obiad, na rodziców lub na kółka zainteresowań. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość odrabiania prac domowych, korzystania z gier planszowych, mogą oglądać ulubione bajki i wykonać pracę plastyczną.

WIZERUNEK ABSOLWENTA, WIZJA, MISJA SZKOŁY

Absolwenta naszej szkoły cechuje:

 • odpowiedzialność, obowiązkowość, solidność, co oznacza, że:
  zna swoje prawa w domu, w szkole, rozumie sens swoich domowych i szkolnych obowiązków i realizuje je, czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swojej grupy, posiada własne zdanie i jest gotów prezentować je innym, respektując prawo do odmienności w tym względzie, dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać, uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy i szkoły
 • samodzielność, zaradność, otwartość, co oznacza, że:
  realizując swoje zainteresowania, potrafi korzystać z różnych źródeł, ma własne pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w swoich działaniach, wykazuje konsekwencję w realizacji swoich zamierzeń, umie racjonalnie bronić swojego zdania, stara się nie ulegać łatwo wpływom innych
 • uczciwość, prawość, prawdomówność, czyli:
  próbuje zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych, umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje
 • kultura, takt, szacunek wobec innych, co oznacza, że:
  dobrze zna normy zachowania obowiązujące w środowisku domowym i szkolnym, stara się stosować do nich, reprezentuje wysoką kulturę osobistą, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych (w kinie, teatrze, w muzeum, na wycieczce)
 • obiektywizm, z którego wynika, że:
  Potrafi właściwie ocenić zachowania własne i innych odnoszące się do obowiązującego systemu wartości, odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych, poddaje krytycznej analizie informacje płynące ze środków masowego przekazu

Wizja i misja szkoły
W oparciu o ankiety przeprowadzone wśród rodziców i nauczycieli, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim za najważniejsze zadanie szkoły uznajemy:

 • rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.
  Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni dążyć, by uczniowie stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy, do realizacji celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie. Mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie szkolnym. Nauczyciele powinni tworzyć okazje do podejmowania decyzji po wcześniejszej analizie jej skutków i wzięcia odpowiedzialności za nie. Dawać możliwość rozwiązywania konfliktów tak, aby nie naruszyć dobra żadnej ze stron.
 • nauczenie uczenia się i sprzyjanie rozwojowi osobowości ucznia.
  Realizując to zadanie nauczyciele powinni tak organizować pracę, aby uczniowie w szkole mieli możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego w jego wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym moralnym i duchowym. Nauczyciele winni tworzyć na terenie szkoły warunki do rozwoju osobowości poprzez koła zainteresowań, rozwijanie samorządności, pracę organizacji pozaszkolnych, czy zajęcia pozalekcyjne. Prowadzić działania na rzecz zaspokajania specyficznych potrzeb uczniów, wynikających z diagnozy specjalistów. Nauczyciele powinni organizować proces nauczania tak, aby uczniowie mogli rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie. Pobudzać ich aktywność i kreatywność.
 • rozwijanie poczucia solidarności i pomaganie sobie nawzajem.
  Działania pracowników szkoły powinny zmierzać do tego, by uczniowie kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. Rozwijali umiejętność doceniania, rozumienia innych ludzi i kultur. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywali rozsądnych i słusznych wyborów. Tworzyli zespoły z udziałem rodziców w celu integracji zespołów klasowych. Organizowali imprezy nastawione na niesienie pomocy innym.

  Wszyscy pracownicy szkoły winni systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach, kursach i warsztatach. Kierując się empatią i zrozumieniem powinni stworzyć uczniom warunki sprzyjające ich rozwojowi.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • informatyczne
 • teatralne
 • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające dla klas 0 – 3
 • matematyczne
 • fotograficzne
 • języka angielskiego
 • przyrodnicze
 • zajęcia dekoratorskie
 • języka niemieckiego
 • gry logiczne
 • chór szkolny
 • SKS
 • umuzykalnienie z rytmiką

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie