Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice
tel. (032) 222-50-15, fax 222-91-78
www:   http://republika.pl/zszmce
e-mail:   zszmce@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 23271 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
dla Dorosłych
na podbudowie ZSZ

- technik mechanik
specjalność:
 • obsługa i naprawa pojazdów
    samochochodowych


 • POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

  - technik prac biurowych
  specjalność:
 • sekretarz-asystent
  - technik rachunkowości
  specjalność:
 • księgowy

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  dla Dorosłych
  na podbudowie gimnazjum


   

  TECHNIKUM NR 1
  4-letnie

  - technik mechanik
  specjalność:
 • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

 • - technik ekonomista
  specjalność:
 • finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw

 • - technik informatyk
  specjalność:
 • systemy zarządzania bazami danych

 • - technik mechatronik
  specjalność:
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterownych numerycznie


 • I LICEUM PROFILOWANE
  3-letnie

  - socjalny
  - zarządzanie informacją

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

  - mechanik pojazdów samochochodowych
  - oddział wielozawodowy (wszystkie zawody)  Szkoła posiada doskonałą bazę dydaktyczną w tym pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, siłownię i szereg pracowni specjalistycznych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w ramach szeregu zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.

  TECHNIKUM NR 1

  technik mechanik
  o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  Absolwent jest przygotowany do pracy w fabrykach samochodów, zakładach naprawy i diagnostyki samochodów, sprzedaży części samochodowych oraz samochodów. Absolwent uzyskuje prawo jazdy kategorii B.

  technik ekonomista
  o specjalności finanse i rachunkowość małych przedsiębiorstw
  Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy na których potrzebna jest podstawowa wiedza umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) oraz w różnych podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywaniem typowych prac biurowych.

  technik informatyk
  o specjalności systemy zarządzania bazami danych
  Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada wiedzę w zakresie programowania, posługiwania się systemami operacyjnymi, umiejętności pracy w sieci, korzystania z Internetu, tworzenia stron www. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

  technik mechatronik
  o specjalności programowanie i obsługa obrabiarek sterownych numerycznie
  Mechtronika łączy w sobie zagadnienia z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki. Kształcenie zawodowe obejmuje: podstawy mechatroniki, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i sytemy mechatroniczne, prcownię urządzeń mechatronicznych, język zawodowy oraz zajęcia specjalizacyjne. Absolwenci będą mogli dalej kształcić się na studiach wyższych w zawodach z zakresu automatyzacji procesów wytwarzania, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC , elektroniki i automatyki oraz robotyki. Absolwent znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania , serwis i naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent ma możliwość dalszego kształcenia na studiach lub podjęcia pracy zawodowej.

  I LICEUM PROFILOWANE

  profil socjalny
  Absolwent profilu socjalnego zdobywa wiedzę z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki i socjologii. Zdobywa wiedzę kim jest człowiek i jak funkcjonuje w społeczeństwie oraz nabywa umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia się w zawodach medycznych, pedagogicznych i innych, w których przedmiotem jest człowiek. Liceum o tym profilu przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych (pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja) lub policealnych (w zawodach terapeuta zajęciowy, bezpieczeństwo i higiena pracy czy opiekunka dziecięca). Umożliwi to znalezienie zatrudnienia w strukturach organizacji pomocy społecznej, w państwowych i prywatnych biurach pośrednictwa pracy, w biurach doradztwa zawodowego oraz we wszelkich fundacjach i organizacjach charytatywnych.

  profil zarządzanie informacją
  Profil ten kształtuje umiejętność analizowania, wybierania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł medialnych ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z Internetu i projektowania baz danych. Profil przygotowuje absolwenta do swobodnego i efektywnego korzystania z informacji, która staje się obecnie atrakcyjnym towarem. Absolwent liceum o profilu zarządzanie informacją ma szansę uzyskać atrakcyjny zawód oraz kontynuować kształcenie na wielu atrakcyjnych kierunkach studiów wyższych takich jak np. różnorodne kierunki informatyczne, grafika komputerowa, techniki multimedialne, dziennikarstwo itp. lub w szkołach policealnych.

  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

  mechanik pojazdów samochodowych
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych oraz otrzymuje tytuł robotnika kwalifikowanego w zawodzie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego. Absolwent uzyskuje prawo jazdy kategorii B.

  oddział wielozawodowy (wszystkie zawody)
  Kształcimy miedzy innymi w zawodach sprzedawca, fryzjer, piekarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i innych zarówno o dwuletnim jak i trzyletnim cyklu nauczania.

  Uwaga
  Nauka zawodu w oddziale wielozawodowym realizowana jest w pozaszkolnych zakładach pracy np. rzemieślniczych. Kandydaci do oddziału wielozawodowego winni załączyć zaświadczenie o zawarciu z zakładem pracy umowy o praktyczną naukę zawodu.

  SZKOŁA POLICEALNA

  technik prac biurowych
  o specjalności sekretarz-asystent
  Absolwenci szkoły kształcącej w tym zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, gospodarczych i pozagospodarczych, poszukujących fachowców na stanowiskach obsługi administracyjnej firmy w zakresie bieżącej organizacji prac biurowych, gromadzenia, rejestracji informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzania. Ponadto absolwent może z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługi sprzętu biurowego, reklamy i promocji sprzętu i urządzeń biurowych oraz aranżacji spotkań z kontrahentami firmy.

  technik rachunkowości
  o specjalności księgowy
  Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych w zakresie prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontroli dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych oraz obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych. Dzięki temu absolwent może znaleźć zatrudnienie w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorzźdu terytorialnego. Uzyskane umiejętności zawodowe umożliwiają ponadto podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie