Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

pietyzm

pietyzm - (niem. Pietismus) — nurt religijny w luteranizmie z XVII i XVIII wieku kładący nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii oraz działalność charytatywną. Szczególnie rozwinął się w Prusach w XVII w.

Ideologia

Pietyści kładli nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii. Ich zadaniem było krzewienie idei pierwotnego Kościoła, religii żywej, pobożności i edukacji warstw najuboższych. Do powyższych wartości odwołał się Philipp Jakob Spener w swojej pracy Pobożne życzenia wydanej w 1675. Praca ta ma także ścisły związek z nauczaniem Marcina Lutra o powszechnym kapłaństwie wiernych. Spener założył nad Menem szkołę, w której modlitwę i czytanie Biblii odbywano wspólnie. Jego kontynuatorem był August Hermann Francke, który przygotował zespół szkół w Halle. Placówki te łączyły surową dyscyplinę i nowoczesny sposób nauczania. Oprócz nich powstały także bezpłatne szkoły dla ubogiej młodzieży i po raz pierwszy seminaria dla nauczycieli. Pietyści znaleźli także swoich naśladowców w Szwecji, Danii, Norwegii i Szwajcarii, a ich teorie dotarły także za sprawą misjonarzy poza kontynent europejski. Pietyzm ułatwił powstanie metodystów oraz reaktywację kościoła czeskich braci pod nazwą bracia morawscy lub łac. Unitas fratrum.

Pietyzm przyczynił się do rozkwitu misji protestanckich.

Pietyzm a polityka

Na dworze wielu władców krajów protestanckich pietyści posiadali znaczne wpływy. Chrystian VI Oldenburg Duński pytał ich o radę. Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern również miał doradcę pietystę. Był nim Johann Christoph von Wöllner (1732-1800).

Pietyzm śląski

Jeden z ważnych ośrodków pietyzmu powstał w 1709 w Cieszynie, gdzie do czołowych teologów należeli Jan Muthmann (autor pierwszej polskiej książki na Śląsku Cieszyńskim), Johann Adam Steinmetz, Jan Liberda i inni. Do chwili obecnej protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim znajduje się pod wpływem religijności pietystycznej.


Inne hasła zawierające informacje o "pietyzm":

Adwentyzm ...

August Hermann Francke roku w Halle . Niemiecki teolog protestancki, filantrop, pedagog, jeden z czołowych przedstawicieli pietyzmu . W latach 1695 - 1727 wykładał na uniwersytecie w Halle teologię ...

Bracia morawscy ...

Nikolaus von Zinzendorf ...

Christoph Martin Wieland ...

Kabała Rzymskie oraz południową Francję . Dalej rozwijała się niezależnie w dwóch nurtach: niemieckiego pietyzmu oraz kabały spekulatywnej.Niemiecki pietyzm, którego doktrynę znajdujemy w Księdze Pobożnych' ( Sefer ...

Marcin Luter ...

Dolnołużyczanie się liczba podwójna: dwa doma zamiast grnłuż. dwaj domaj).Kolejne ożywienie twórczości przyniósł pietyzm . Pietystyczne gminy wyznaniowe uczyły ludność wiejską modlitw i pieśni w języku ...

Johann Wolfgang von Goethe komedię kryminalną . Przyjaciółka matki, Susanne von Klettenberg , wzbudziła w nim zainteresowanie swoim pietyzmem , jako że była członkiem Herrnhuckiej Wspólnoty Braterskiej . I tak przez kilka ...

Etos etosu nie stosuje się do opisu działań jednostek. Zobacz też Etos rycerski Kodeks Etyka Przypisy↑ Purytanizm, pietyzm i nauka. W: Robert K. Merton : Teoria socjologiczna i struktura społeczna. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pietyzm":

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 10) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 8) Życie religijne w okresie nowożytnym W XVII w. w Prusach powstał pietyzm, którego korzenie sięgały kalwinizmu holenderskiego i hiszpańsko – francuskiego. Kładziono w ...

137 Nowe nurty chrześcijaństwa na przełomie wieków XIX i XX (plansza 4) XIX i XX Lewica Izby Lordów, a dokładniej ugrupowanie Low Church, popierało pietyzm, który kładł nacisk na duchowość indywidualną i wewnętrzne życie religijne. Charakter ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie