Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik elektroradiolog

Sprawuje kontrolę i obsługę aparatury elektromedycznej, wykonuje określona badania i zabiegi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, diagnostyka izotopowa, angiografia, mammografia), jak i elektromedycznej (audiometria, spirometria, EKG, EEG, inne), współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzi zalecaną przez lekarza radioterapię.Przykładowe jednostki i miejsca pracy technika elektrokardiologa:
 • pracownia rentgenowska (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, hemodynamiki, kardioangiografii, elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników, prób wysiłkowych, pracownie audiometrii
 • sala operacyjna kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
 • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakład radioterapii


Przedmioty nauczania:
 • zarys psychologii
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • ochrona radiologiczna
 • diagnostyka obrazowa
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • anatomia radiologiczna
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa


Technik elektroradiolog jest być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik DOLNOŚLĄSKIE
technik KUJAWSKO-POMORSKIE
technik LUBELSKIE
technik LUBUSKIE
technik ŁÓDZKIE
technik MAŁOPOLSKIE
technik MAZOWIECKIE
technik OPOLSKIE
technik PODKARPACKIE
technik PODLASKIE
technik POMORSKIE
technik ŚLĄSKIE
technik ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik WIELKOPOLSKIE
technik ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie