Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik drogownictwa

Sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Zadania zawodowe
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
  • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
  • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
  • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
  • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
  • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
  • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
  • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg
Przedmioty zawodowe
budownictwo ogólne, rysunek techniczny, mechanika budowli, miernictwo, konstrukcje budowlane, materiałoznawstwo, maszyny drogowe, kosztorysowanie, inżynieria komunikacyjna, język obcy zawodowy

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik drogownictwa DOLNOŚLĄSKIE
technik drogownictwa KUJAWSKO-POMORSKIE
technik drogownictwa LUBELSKIE
technik drogownictwa LUBUSKIE
technik drogownictwa ŁÓDZKIE
technik drogownictwa MAŁOPOLSKIE
technik drogownictwa MAZOWIECKIE
technik drogownictwa OPOLSKIE
technik drogownictwa PODKARPACKIE
technik drogownictwa PODLASKIE
technik drogownictwa POMORSKIE
technik drogownictwa ŚLĄSKIE
technik drogownictwa ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik drogownictwa WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik drogownictwa WIELKOPOLSKIE
technik drogownictwa ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie