Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Pan Tadeusz"
0. Czym kończy się Pan Tadeusz A. Mickiewicza?
Prologiem
Epilogiem
Inwokacją
Przygotowaniem
1. Gdzie rozgrywa się akcja Pana Tadeusza A. Mickiewicza?
w Kalińcu
w Nawłoci
w Korczynie
w Soplicowie
2. Wskaż bohatera zbiorowego utworu:
chłopi
szlachta
burżuazja
arystokracja
3. Pan Tadeusz jako gatunek literacki to:
komedia
epopeja narodowa
poemat dygresyjny
dramat romantyczny
4. Ile lat miał Tadeusz?
18
19
20
21
5. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
Pan Tadeusz to książka o spisku na życie cara.
Pan Tadeusz to książka o sprawach narodowych.
Pan Tadeusz to książka o sporze między dwoma rodami.
Pan Tadeusz to książka o tęsknocie emigranta za ojczyzną
6. Podanie Jackowi Soplicy czarnej plewki oznaczało:
wymówienie gościny u Stolnika Horeszki
że nie ma szans starać się o rękę Horeszkówny
zachętę do dalszych odwiedzin rodziny Horeszków
aprobatę uczuć Jacka Soplicy wobec Ewy Horeszkówny
7. Kto w Panu Tadeuszu uczy młodzież grzeczności:
Hrabia
Sędzia
Wojski
Podkomorzy
8. W których latach rozgrywa się akcja utworu:
1810 i 1811
1811 i 1812
1812 i 1813
1813 i 1814
9. Określ, która z kobiet nie pojawia się na kartach utworu:
Ewa
Zosia
Aldona
Telimena
10. Rok 1812 to ważna data dla bohaterów lektury, rozpoznaj wydarzenie historyczne, które przedstawia Adam Mickiewicz:
powstanie styczniowe
powstanie listopadowe
przemarsz wojsk napoleońskich
odzyskanie przez Polskę niepodległości
11. Zidentyfikuj bohatera narodowego, na którego cześć tytułowy bohater utworu otrzymał imię:
Tadeusz Rejtan
Tadeusz Łomnicki
Tadeusz Różewicz
Tadeusz Kościuszko
12. Kto powitał Tadeusza w Soplicowie:
Wojski
Gerwazy
Podkomorzy
Sędzia Soplica
13. Jak nazywały się charty, o które toczył się spór:
Kusy i Sokół
Maćko i Wąsal
Rózeczka i Scyzoryk
Brzytewka i Kropidło
14. Jak nazywało się miejsce odpoczynku Telimeny?
zielony gaik
Świątynia dumania
wzgórze zamkowe
zaścianek Dobrzyn
15. Czyj wizerunek widniał na denku tabakierki księdza Robaka?
Napoleona
Sędziego Soplicy
Ewy Horeszkówny
Henryka Dąbrowskiego
16. Kto mieszkał w zaścianku?
Soplicowie
Dobrzyńscy
Horeszkowie
Wielosławscy
17. Pełny tytuł Pana Tadeusza brzmi:
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka we dwunastu księgach wierszem
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwę. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. We dwunastu księgach wierszem
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. We dwunastu księgach wierszem
18. Cechą epopei jest:
ważny moment dziejowy
rozpoczęcie utworu Inwokacją
ukazanie losów jakiejś zbiorowości
wszystkie te cechy
19. Pan Tadeusz powstał w latach:
1828 ? 1830
1830 ? 1832
1832 ? 1834
1834 ? 1836
20. Klucznikiem Horeszków był:
Protezy
Gerwazy
Sędzia Soplica
Maćko nad Maćkami
21. Pierwsze słowa Epilogu Pana Tadeusza brzmią:
O czymże dumać na paryskim bruku
O tym-że dumać na paryskim bruku
O tym mam dumać na paryskim bruku
O czym mam dumać na paryskim bruku
22. Spór o charty toczyli:
Sędzia i Wojski
Asesor i Rejent
Gerwazy i Protezy
Doweyko i Domeyko
23. Do którego z wymienionych wydarzeń nawiązuje Jankiel w swoim koncercie?
Targowica
cud nad Wisłą
I rozbiór Polski
odzyskanie przez Polskę niepodległości
24. Kto prowadził poloneza?
Telimena i Tadeusz
Podkomorzy i Zosia
Sędzia Soplica i Róża
Gerwazy i Podkomorzanka
25. Czyją rękę całował Jankiel po koncercie?
Zosi
Telimeny
Sędziego Soplicy
generała Dąbrowskiego
26. Komu ks. Robak wyznaje, jak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko?
Telimenie
Tadeuszowi
Gerwazemu
Sędziemu Soplicy
27. Kogo uratował ksiądz Robak podczas bitwy z Moskalami?
Asesora i Rejenta
Wojskiego i Woźnego
Hrabiego i Gerwazego
Sędziego Soplicę i Tadeusza
28. Która cecha najlepiej charakteryzuje księdza Robaka?
dobroć
pokora
uczciwość
skromność
29. Mistrzem gry na rogu w Panu Tadeuszu jest:
Sędzia
Jankiel
Wojski
Gerwazy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie