Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji"
Dowód rejestracyjny może być zatrzymany przez policjanta jeżeli pojazd:
zagraża bezpieczeństwu
narusza przepisy o ochronie środowiska
zagraża porządkowi ruchu
Stacja kontroli technicznej zatrzyma dowód rejestracyjny w przypadku gdy:
istnieje uzasadnione podejrzenie o podrobieniu lub przerobieniu dowodu
pojazd narusza przepisy wymagające ochrony środowiska
występuje nieprawidłowa zbieżność kół
Kierowca powinien zawiadomić urząd wydający prawa jazdy o:
zmianie miejsca zamieszkania
zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność
utracie prawa jazdy
Międzynarodowe prawo jazdy:
jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 lata
jest ważne w krajach w nim wymienionych
nie jest wymagane w krajach pozaeuropejskich
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:
stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50km/h
uzasadnionemgo podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, jeżeli:
występuje przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego
pojazd jest pozostawiony w miejscu,w którym jest to zabronione
kierujący nie okazał dokumentacji poświadczającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
Badania technicznego pojazdu można dokonać:
w każdej stacji kontroli pojazdów
w każdym warsztacie samochodowym
tylko w przypadku posiadania pisemnego oświadczenia o konieczności badania
Właściciel zarejestrowanego pojazdu powiniec poinformować w ciągu 30 dni urząd rejestrujący o :
jego zbyciu
jego nabyciu
jego czasowym pobycie w warsztacie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie