Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Reakcje chemiczne"
0. Zaznacz opis dotyczący reakcji rozkładu.
reakcja przebiega z wydzieleniem ciepła do otoczenia
reakcja zachodzi wtedy, gdy są co najmniej dwa substraty
reakcja przebiega z pobraniem energii z otoczenia
a.w reakcji rozkładu z jednego substratu powstaje dwa lub więcej produktów
1. Reakcja opisana równaniem 2HgO --> 2Hg + O2 to reakcja:
wymiany pojedynczej
analizy
rozkładu
syntezy
2. W reakcji CuO z H2 wodór jest:

reduktorem
utleniaczem
produktem reakcji
związkiem chemicznym
3. Produktami w reakcji z zadania 4 są:
CuO, H2O i Cu
H2 i CuO
H2O i Cu
CuO, H2, Cu i H2O
4. Reakcja opisana równaniem CaO + CO2--> CaCO3 jest przykładem:
analizy
syntezy
wymiany podwójnej
wymiany pojedynczej
5. Do reakcji egzoenergetycznych nie zaliczymy:
spalania drewna
reakcji rozkładu tlenku miedzi(II)
reakcji magnezu z kwasem solnym
spalania magnezu
6. Reakcje utleniania-redukcji są szczególnym przypadkiem reakcji:
syntezy
wymiany
analizy
rozkładu
7. W reakcjach wymiany podwójnej:
z 1 substratu powstaje 1 produkt
z 2 substratów powstaje 2 produkty
z 2 substratów powstaje 1 produkt
z 1 substratu powstaje 2 produkty
8. W schemacie literą X oznaczono:

produkty
substraty
reagenty
związki chemiczne
9. Przeprowadzono reakcję, której substraty przedstawiono na rysunku. Tymi substratami są:

cynk i kwas solny,
magnez i kwas solny,
cynk i kwas siarkowy(VI)
magnez i kwas siarkowy(VI)
10. Reakcjom chemicznym towarzyszy wiele efektów fizycznych, np.
I - wydzielanie ciepła,
II - pobieranie ciepła,
III - wydzielanie światła,
IV efekty akustyczne,
V - zmiana zapachu.

Które spośród wymienionych zjawisk towarzyszą reakcji spalania magnezu ?

I, II,IV,V ,
III,IV,V,VI ,
I,III, V ,
I, III.
11. Schematom przypisano nazwy typów reakcji. Błędny opis to:
A + B substraty, AB produkty - typ reakcji: synteza
AB substraty, A + B produkty - typ reakcji: wymiana pojedyncza
AB + C substraty, AC + B produkty - typ reakcji: wymiana
AB + CD substraty, AD + CB produkty - typ reakcji: wymiana podwójna
12. Reakcja do której przebiegu potrzebne jest ciągłe dostarczanie energii nosi nazwę reakcji:
egzoenergetycznej
endoenergetycznej
utleniania-redukcji
syntezy
13. Reakcja analizy jest odwrotnością reakcji :
wymiany pojedynczej
syntezy
wymiany podwójnej,
rozkładu
14. Aby równanie reakcji : X + C -->  2Fe + CO2 było poprawne należy w miejsce X wstawić:
FeO
2FeO 
Fe2O3 
3FeO
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie