Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

im. Karola Goduli

ul. Racławicka 21 i 23, 41-506 Chorzów
tel. (32) 349-48-00, faks (32) 349-48-01
www:   http://www.gwsp.edu.pl
e-mail:   gwsp@gwsp.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3023 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. Decyzją z dnia 5 marca 1999 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił GWSP z siedzibą w Chorzowie zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych. Do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej GWSP została wpisana pod numerem 25. Założycielem GWSP jest działający w Katowicach od 1991 roku Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "PROMOTOR".

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. Decyzją z dnia 5 marca 1999 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił GWSP z siedzibą w Chorzowie zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych. Do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej GWSP została wpisana pod numerem 25. Założycielem GWSP jest działający w Katowicach od 1991 roku Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "PROMOTOR".

GWSP

U źródła powstania GWSP znajduje się kultura Górnego Śląska, składające się na nią tradycje przemysłowe oraz fachowości i praktyczności mieszkańców regionu. Ważnym składnikiem tej kultury jest tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej. Współcześnie, genezy GWSP należy szukać w procesach restrukturyzacji gospodarki regionu oraz ustanowieniu samorządów terytorialnych. GWSP powstała w pewnej mierze jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi na przełomie wieków stoją przedsiębiorstwa i społeczności lokalne Górnego Śląska.

Rozwój przedsiębiorczości i skuteczne samorządzenie mają prowadzić do powstania nowych firm i miejsc pracy. Wymagają ukształtowania jakościowo nowej generacji kapitału ludzkiego. Górny Śląsk potrzebuje rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości i równocześnie skutecznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

GWSP powstała pod skrzydłami i patronatem programowym i kadrowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Patronat Akademii został potwierdzony porozumieniem zawartym w grudniu 1999 roku. Na mocy tego porozumienia katowicka Alma Mater zapewnia akredytację programów i wysoką jakość kształcenia oraz gwarantuje absolwentom GWSP kontynuację studiów magisterskich. GWSP z siedzibą w Chorzowie od początku swojej działalności cieszy się poparciem i swego rodzaju mecenatem ze strony władz samorządowych miasta Chorzowa. Dzięki udzielanemu wsparciu oraz wielorakiej pomocy, systematycznie polepsza się infrastruktura dydaktyczna uczelni.

GWSP
ZAPRASZA NA STUDIA LICENCJACKIE
STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Na następujących kierunkach:

 • Zarządzanie
  • Zarządzanie Firmą i Zasobami Ludzkimi - Patronat nad specjalnością sprawuje Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
  • Zarządzanie Dystrybucją i Sprzedażą
  • Event Management - Animacja Kultury, Rekreacji i Turystyki Lotniczej - Patronat nad specjalnością sprawuje Biuro Podróży ALMATUR w Katowicach oraz Teatr Rozrywki w Chorzowie
  • Psychologia Menedżerska - Patronat nad specjalnością sprawuje Katowicki Instytut Psychoterapii
  • Logistyka w Centrach i Sieciach Dostaw - Patronat nad specjalnością sprawuje Delta Trans Transporte Sp. z o.o. w Świętochłowicach
  • Serwisy Internetowe i Bezpieczeństwo Informacji
  • Nieruchomości i Inwestycje - Patronat nad specjalnością sprawuje Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
  • Gospodarka i Administracja Publiczna
  • Gender Studies & Komunikacja Międzykulturowa
  • Animacja Sportu i Rekreacji
 • Finanse i Rachunkowość
  • Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
  • Doradztwo Finansowe i Lokowanie Kapitału
  • Project Finance i Inwestycje
  • Doradztwo i Obsługa Klienta w Ubezpieczeniach
  • Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa

GWSP
ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Animacja Kultury, Rekreacji i Turystyki
 • Biznes w Przestrzeni Wirtualnej - NOWOŚĆ
 • Coaching
 • E-handel - NOWOŚĆ
 • Elektroniczna Administracja Publiczna - NOWOŚĆ
 • Etykieta Menedżera - NOWOŚĆ
 • Finanse Zagraniczne MSP - NOWOŚĆ
 • Kreacja i organizacja spotkań, imprez i szkoleń - NOWOŚĆ
 • Kreowanie Wizerunku i Reklama
 • Menedżer Firmy Innowacyjnej i Kreatywnej - NOWOŚĆ
 • Nowe Narzędzia w Zarządzaniu Instytucją i Rynkiem Kultury - NOWOŚĆ
 • Pośrednictwo Pracy - NOWOŚĆ
 • Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
 • Professional Business English
 • Przedsiębiorczość (z uprawnieniami pedagogicznymi)
 • Psychologia w Biznesie
 • Techniki Sprzedaży i Merchandising
 • Tworzenie Serwisów Internetowych - NOWOŚĆ
 • Współpraca Międzynarodowa, Integracja i Bezpieczeństwo Europejskie
 • Wycena nieruchomośc
 • Zarządzanie Inwestycjami Na Rynkach Kapitałowych i Nieruchomości - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie Nieruchomościami
 • Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Europejskich
 • Zarządzanie w Rekreacji i Turystyce

STRUKTURA UCZELNI

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I INFORMATYKI

 • Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Katedra Dystrybucji i Sprzedaży
 • Katedra Gospodarki Lokalnej i Regionalnej
 • Katedra Informatyki, Matematyki i Statystyki

WYDZIAŁ EKONOMII
I INŻYNIERII FINANSOWEJ

 • Katedra Międzynarodowej Współpracy Ekonomicznej
 • Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedra Komunikacji i Public Relations w Biznesie
 • Katedra Krajowego i Europejskiego Rynku Pracy
 • Katedra Prawa Gospodarczego i Międzynarodowego

JEDNOSTKI PONADWYDZIAŁOWE

 • Studium Języków Obcych
 • Studium Kultury Fizycznej i Sportu
GWSP

DLACZEGO WŁAŚNIE GWSP?

Misją GWSP jest kształcenie specjalistów ekonomistów i menadżerów średniego szczebla dla firm i instytucji, w szczególności dla sektora małego i średniego biznesu, dla samorządów terytorialnych i instytucji pożytku publicznego.

GWSP zaszczepia w słuchaczy kulturę przedsiębiorczości we wszystkich jej przejawach, krzewi przedsiębiorczość pracowniczą, prywatną i lokalną, a poprzez wartości uczy uczestnictwa i kreowania procesów rozwojowych. We wszystkich realizowanych obecnie i w przyszłości dziedzinach aktywności GWSP jest identyfikowana poprzez takie kluczowe wartości jak:

Profesjonalność i unikatowość

 • studenci kreatywni i aktywni w otoczeniu
 • wysokie kwalifikacje zawodowe personelu Uczelni i jej absolwentów
 • atrakcyjna oferta edukacyjna i innowacyjność w kształceniu
 • nowoczesność infrastruktury dydaktycznej, w tym informatycznej
GWSP

Partnerstwo i odpowiedzialność

 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 • przyjazne i partnerskie kontakty interpersonalne w Uczelni
 • współodpowiedzialność wszystkich uczestników Uczelni za jej przyszłość
 • odpowiedzialność za rozwój intelektualny i kulturalny studentów oraz postawy etyczne

Otwartość i kreatywność

 • otwartość Uczelni na nowe idee i ludzi z pomysłami
 • nawiązywanie kontaktów i poznawanie nowych, wartościowych ludzi
 • twórcza obecność Uczelni w mieście i regionie
 • kreatywność przez antycypowanie zmian w otoczeniu

Korzyści z podjęcia studiów w GWSP

 • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w poszukiwanych na rynku specjalnościach
 • Zajęcia prowadzone są przez kadrę akademicką o międzynarodowym i eksperckim doświadczeniu
 • Stypendia naukowe i socjalne fundowane przez Uczelnię, miasto Chorzów, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości
 • Przygotowanie do pracy na rynku europejskim
 • Otwarta droga do pomyślnej kariery zawodowej
GWSP

Atuty GWSP

PATRONAT AKADEMII EKONOMICZNEJ

Patronat zapewnia przyjęcie absolwentów GWSP na studia magisterskie uzupełniające w Akademii Ekonomicznej bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna odpowiadająca najnowszym trendom na rynku pracy, łącząca różne specjalności i ścieżki specjalizacyjne.

Wykorzystywanie i rozwijanie zdobytej wiedzy w trakcie 15 tygodni praktyk.

Praktyczność przekazywanej wiedzy, dobre przygotowanie do zawodu, uczy przedsiębiorczego myślenia i prowadzenia własnej firmy.

Nauka języków obcych trwająca przez całe studia i przygotowująca do uzyskania certyfikatów uznawanych w skali międzynarodowej.

Możliwość wyjazdów i studiów za granicą współfinansowanych w ramach Programu Sokrates-Erasmus.

WARUNKI I ATMOSFERA STUDIOWANIA

Przyjazna atmosfera studiowania i kameralne warunki kształcenia sprzyjające indywidualnemu podejściu do studenta.

Sprawna organizacja studiów dająca wiele możliwości rozwijania własnych zainteresowań.

Aktywna współpraca z firmami, instytucjami i samorządami w regionie promująca własnych studentów i absolwentów.

Liczne imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Akademicki Związek Sportowy zrzeszający studentów osiągających sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.

GWSP

KADRA AKADEMICKA I ADMINISTRACYJNA

Kompetentna i profesjonalna kadra nauczycieli akademickich z bogatym dorobkiem edukacyjnym i badawczym oraz licznymi kontaktami biznesowymi i międzynarodowymi.

Otwarte i partnerskie podejście kadry akademickiej i administracyjnej do społeczności studenckiej.

CZESNE I STYPENDIA

Konkurencyjne czesne i zniżki w czesnym.

Rozbudowany system stypendialny dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kompetentna i profesjonalna kadra nauczycieli akademickich z bogatym dorobkiem edukacyjnym i badawczym oraz licznymi kontaktami biznesowymi i międzynarodowymi.

Otwarte i partnerskie podejście kadry akademickiej i administracyjnej do społeczności studenckiej.

Na przyszłych studentów czekają tu wygodne i nowoczesne sale wykładowe oraz ćwiczeniowe, doskonałe pracownie językowe oraz laboratoria komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto w GWSP istnieje klub studencki "Campus" oraz galeria. Nasza czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu. W GWSP działa również siłownia, w której są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego.

ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie