Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
tel. (32) 207-92-01, 207-92-11, 207-92-00
www:   http://www.gallus.pl
e-mail:   rekrutacja@gallus.pl
info@gallus.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12343 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach powstała w 1994 roku. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca wpisana została do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 45. W krótkim czasie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
Od 21 marca 2005r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach jako pierwsza niepubliczna Uczelnia Akademicka na Śląsku otrzymała akredytację do prowadzenia pełnego cyklu kształcenia wyższego.
Uczelnia została powołana w celu kształcenia i wychowywania ludzi dojrzałych do samodzielnego i profesjonalnego rozwiązywania zarządczych, marketingowych, organizacyjnych i gospodarczych problemów przedsiębiorstw i instytucji oraz uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym regionu, kraju i Europy, a także wspomagania organów władzy samorządowej i państwowej.

Misją Uczelni jest realizacja procesu edukacyjnego i naukowo-badawczego na wysokim poziomie w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie polskiej oraz zagranicznej kadry nauczycieli akademickich. Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju intelektualnego, wspomagania indywidualnych uzdolnień, aspiracji naukowych i społecznych studentów oraz pracowników. Stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, wszelkiej aktywności oraz przedsiębiorczości inicjując, a także wspierając liczne przedsięwzięcia i projekty.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH
zaprasza na
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Współczesny rynek pracy poszukuje wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, ludzi kreatywnych, świadomych swojej wiedzy i umiejętności.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, zatrudniając świetnie wyszkoloną kadrę naukowo-dydaktyczną, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną w taki sposób, aby absolwenci WSZMiJO posiadali wiedzę teoretyczną, jak również potrafili wykorzystać ją w praktyce. Innowacyjne metody nauczania oraz pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalają w pełni na realizację programów nauczania.


I stopnia - licencjackie II stopnia - magisterskie
II stopnia - uzupełniające magisterskie

STUDIA LICENCJACKIE

Filologia angielska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalizacje:
 • język angielski w biznesie
 • nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel języka drugiego (niemieckiego lub rosyjskiego)
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim, chińskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim
 • języki specjalistyczne – język lotnictwa

Zarządzanie

Suda stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalności:
 • zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych
 • reklama i PR - studia dofinansowane z UE (dotyczy naboru luty 2011)
 • zarządzanie kadrami
 • zarządzanie personelem lotnisk - opcjonalna specjalizacja dla osób zainteresowanych
 • zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • zarządzanie sprzedażą i negocjacje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalności:
 • bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich
 • bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Filologia germańska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalizacje:
 • język niemiecki w biznesie i turystyce
 • nauczyciel języka niemieckiego oraz nauczyciel języka drugiego (angielskiego lub rosyjskiego)
 • tłumacz języka niemieckiego – jedyna na Śląsku!

Filologia hiszpańska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalizacja:
 • język hiszpański w biznesie i turystyce

Filologia angielska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 6 semestrów.
Specjalizacje:
 • nauczyciel języka rosyjskiego oraz nauczyciel języka drugiego (niemieckiego lub angielskiego)
 • język rosyjski w biznesie i turystyce
 • tłumacz języka rosyjskiego

PR i Reklama - studia dofinansowane z UE!

Absolwent tej specjalności będzie potrafił samodzielnie planować, budżetować i wdrażać działania PR i reklamowe dla firmy, organizacji pozarządowej, partii politycznej czy gminy. Pozna zasady komunikacji społecznej i nauczy się je wykorzystywać w praktyce. Osoby, które ukończą specjalność Reklama i PR zdobędą konkretne, użyteczne umiejętności pozyskane od właścicieli firm i specjalistów w dziedzinie komunikacji marketingowej. Absolwenci będą potrafili m.in.: wpływać na opinię publiczną za pośrednictwem środków masowego przekazu, wykorzystywać potęgę Internetu i serwisów społecznościowych w promocji firm i instytucji, profesjonalnie wdrażać działania reklamowe oraz kształtować swój wizerunek na rynku pracy. W celu przybliżenia specyfiki pracy "PRowca" studenci będą odbywać warsztaty w Biurze Symulacji Agencji PR

Bezpieczeństwo Narodowe

Stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 6 semestrów.
Specjalizacje:
 • nowe technologie informatyczne w bezpieczeństwie narodowym
 • ekonomika bezpieczeństwa państwa
 • przygotowanie do pracy w Policji

STUDIA MAGISTERSKIE


Filologia angielska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 4 semestry.
Specjalizacje:
 • język angielski w biznesie
 • nauczyciel języka angielskiego
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim, chińskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim
 • języki specjalistyczne – język lotnictwa
 • anglistyka stosowana z językiem rosyjskim, niemieckim lub hiszpańskim – NOWOŚĆ!
 • amerykanistyka – NOWOŚĆ!

Zarządzanie

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 4 semestry.
Specjalności:
 • zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych
 • reklama
 • zarządzanie kadrami
 • zarządzanie personelem lotnisk - opcjonalna specjalizacja dla osób zainteresowanych
 • zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • zarządzanie sprzedażą i negocjacje

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 4 semestry.
Specjalizacje:
 • nauczyciel języka rosyjskiego
 • język rosyjski w biznesie i turystyce
 • tłumacz języka rosyjskiego

Filologia germańska

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) - 4 semestry.
Specjalizacje:
 • nauczyciel języka niemieckiego oraz nauczyciel drugiego języka (angielskiego lub rosyjskiego)
 • Tłumacz języka niemieckiego
 • Język niemiecki w biznesie

DLACZEGO WARTO TU STUDIOWAĆ?

WSZMiJO stwarza studentom i słuchaczom doskonałe warunki do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, tak aby mogli odnieść sukces na konkurencyjnych rynkach pracy w kraju i za granicą.
W procesie edukacyjnym Uczelnia wykorzystuje inwencję oraz kreatywność swoich studentów. Chętnie wspiera ich aktywność naukową i kulturalną. Studenci organizują warsztaty, seminaria, konferencje, debaty, wystawy, przeglądy filmów, poznają inne kraje i kultury oraz wydają studenckie czasopismo.
Uczelnia przywiązuje ogromną wagę do nauczania języków obcych, przekazywania najnowszej wiedzy o świecie oraz do nawiązywania kontaktów zagranicznych. W Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach studiują również studenci z zagranicy biorący udział w międzynarodowych programach wymiany edukacyjnej.

WSMiJO jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce otrzymała prestiżowy certyfikat Wiarygodnej Szkoły nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Druga niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce! (wg. rankingu Uczelni Akademickich 2010 opublikowanym przez Perspektywy).

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe to atut przy ubieganiu się o atrakcyjne stanowisko. Dzięki przemyślanym blokom tematycznym, wyselekcjonowanej kadrze akademickiej (praktycy) oraz niewielkim grupom (max. 20 słuchaczy) zwiększają szansę na awans zawodowy.
 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie kadrami
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki w biznesie
 • Tłumacz języka angielskiego – NOWOŚĆ!
 • Tłumacz języka niemieckiego – NOWOŚĆ!
 • Tłumacz języka hiszpańskiego – NOWOŚĆ!
 • Tłumacz języka rosyjskiego – NOWOŚĆ!
 • Edytorstwo – prowadzone w języku obcym – NOWOŚĆ!
 • Dziennikarstwo biznesowe – prowadzone w języku obcym
 • Język niemiecki w biznesie – ochrona zdrowia – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym – studia dofinasowane z UE
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach informacji – NOWOŚĆ!
 • Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w spedycji i transporcie – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie zasobami w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie kryzysowe dla służb mundurowych
 • Zarządzanie logistyką krajową i międzynarodową
 • Bezpieczne zarządzanie imprezami i obiektami sportowymi – NOWOŚĆ!
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – NOWOŚĆ!
 • Praca rezydenta w świetle zasad bezpieczeństwa w turystyce – NOWOŚĆ!
 • Trendy i tendencje bezpieczeństwa w zarządzaniu logistyką – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie projektami – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie bazą transportową w sytuacjach kryzysowych – NOWOŚĆ!

SIEDZIBA UCZELNI, OBIEKTY

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych prowadzi wszystkie zajęcia w swoich obiektach, dzięki czemu są one zawsze przygotowane do organizowanych tam zajęć dydaktycznych. W skład zasobów uczelni wchodzą między innymi:

Obiekty przy ul. Gallusa 10 i 12, w których zlokalizowane są: Rektorat, Dziekanat, biblioteka, sale wykładowe i ćwiczeniowe, bufet, punkt ksero.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych


Obiekty Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego, w skład którego wchodzą:
 • Sale wykładowe - w kompleksie znajduje się kilka sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych:
  • kilkanaście sal dla 30 osób
  • trzy sale dla 100 osób
  • sala dla 330 osób – osobny budynek z systemami nagłośnienia i oświetlenia, wentylowany mechanicznie, miejsca siedzące wyposażone w pulpity umożliwiające prowadzenie notatek. Za audytorium zlokalizowane są wydzielone pomieszczenia dla prowadzących konferencję. W budynku znajdują się: szatnia, miejsce dla portiera lub ochrony. Istnieje możliwość zorganizowania bufetu na potrzeby konferencyjno-szkoleniowe. Ponadto bezpośrednio przy obiekcie znajduje się ogrodzony parking z około 50 miejscami.
 • Hala widowiskowo-sportowa - w obiekcie znajduje się sala audytoryjna dla 580 osób. Odbywają się tam wykłady, konferencje i sympozja naukowe. Bezpośrednio przy sali audytoryjnej zlokalizowana jest duża hala sportowa składająca się z dwóch odrębnych boisk, większego i mniejszego, o łącznej powierzchni 1290 m2. Boiska są przystosowane do gry w: halową piłkę nożną, tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz do prowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych.

  Obiekt wyposażony jest w nagłośnienie umożliwiające prowadzenie zajęć, kursów, szkoleń i konwencji.
 • Domy studenta – studenci mogą korzystać z ponad 130 miejsc noclegowych zlokalizowanych w: pokojach 1, 2-osobowych, pokojach typu studio (dwa oddzielne pokoje połączone drzwiami).
 • Oferowane pokoje o zróżnicowanym standardzie wyposażone są między innymi w łazienkę, osobne łóżka, telefon, Internet.
 • Ponadto na terenie Domów Studenta funkcjonują:
  • sala bilardowa, sala konferencyjna dla 110 osób z projektorem, jadłodajnia, świetlica, monitorowany parking.


Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie