Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uniwersytet Przyrodniczy

w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (081) 445-66-22, fax 533-35-49
www:   http://www.up.lublin.pl
e-mail:   poczta@up.lublin.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3761 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie należy do najstarszych placówek wyższego szkolnictwa rolniczego w powojennej Polsce. Korzeniami sięga bowiem 1944 roku, kiedy to mocą specjalnego dekretu powołano na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jej dwa najstarsze wydziały: Rolny (obecnie Rolniczy) i Weterynaryjny (obecnie Medycyny Weterynaryjnej).

Nasza Uczelnia stała się samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną i badawczą jedenaście lat później przyjmując nazwę Wyższa Szkoła Rolnicza w oparciu o uchwałę nr 503 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 roku. Następnie rozporządzeniem tejże samej Rady z dnia 23 września 1972 roku nadano jej nazwę Akademia Rolnicza.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią państwową, zaś nadzór nad nią sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Posiada osobowość prawną oraz godło, sztandar i pieczęć urzędową, a także dysponuje odznaczeniami honorowymi w postaci medalu i odznaki. Podobnie jak inne szkoły publiczne działa w oparciu o ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, a także inne przepisy dotyczące szkół wyższych oraz własny statut.

Jednym z podstawowych zadań Akademii Rolniczej w Lublinie jest kształcenie studentów. Odbywa się ono w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych), prowadzonych w ramach 12 kierunków i 30 specjalności. Na poszczególnych wydziałach funkcjonują następujące systemy, kierunki i specjalności:

WYDZIAŁ ROLNICZY (rok założenia 1944)

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalności:
agronomia studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
agrobiznes studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
agroturystyka studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
kształtowanie środowiska studia stacjonarne

Kierunek: TOWAROZNASTWO

Specjalności:
obrót towarowy i obsługa celna studia stacjonarne
zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych studia stacjonarne
towaroznawstwo niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Specjalności:
architektura krajobrazu otwartego studia stacjonarne

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne od r. akad. 2008/2009

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ (1944)

Kierunek: WETERYNARIA - studia stacjonarne i i niestacjonarne (wieczorowe)

WYDZIAŁ BIOLOGI I HODOWLI ZWIERZĄT (1953)

Kierunek: ZOOTECHNIKA

Specjalności:
hodowla i użytkowanie zwierząt studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
hodowle amatorskie studia stacjonarne
hodowla koni i jeździectwo studia stacjonarne
ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych studia stacjonarne
hodowla i użytkowanie koni studia niestacjonarne (zaoczne)
doradztwo i rozwój obszarów wiejskich studia stacjonarne

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA- studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek: BIOLOGIA

Specjalności:
biologia stosowana studia stacjonarne

WYDZIAŁ OGRODNICZY (1970)

Kierunek: OGRODNICTWO

Specjalności:
produkcja ogrodnicza i zielarska studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
tereny zieleni i dekoracje roślinne studia stacjonarne
ochrona roślin i środowiska przyrodniczego studia stacjonarne
zarządzanie w ogrodnictwie studia stacjonarne
tereny zieleni studia niestacjonarne (zaoczne)
ekoturystyka studia stacjonarne

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI (1970)

Kierunek: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Specjalności:
infrastruktura techniczna obszarów wiejskich stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
technika i infrastruktura przemysłu spożywczego studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
informatyka w inżynierii rolniczej studia stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe i zaoczne)
technika motoryzacyjna i energetyka studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
inżynieria żywności studia stacjonarne
inżynieria kształtowania środowiska studia niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:
zarządzanie i inżynieria rolnicza studia stacjonarne
zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego studia stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII (2005)

Kierunek: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH W ZAMOŚCIU (2006)

Kierunek: ROLNICTWO

Specjalności:
agrobiznes studia niestacjonarne (zaoczne)
agroturystyka studia stacjonarne
ochrona środowiska naturalnego stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Oprócz wydziałów, w strukturze Uczelni działają jednostki międzywydziałowe, prowadzące działalność dydaktyczną i usługową na rzecz jednostek podstawowych. Jednostkami międzywydziałowymi są: Biblioteka Główna, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Pedagogiczne, Studium Zarządzania w Agrobiznesie, Ośrodek Informatyki, Zakład Technologii Kształcenia, Centralne Laboratorium Aparaturowe, Redakcja Wydawnictw oraz Centrum Kultury i Folkloru Wsi.

AKADEMIKI Akademii Rolniczej w Lublinie Uczelnia dysponuje 7 akademikami. Pięć z nich znajduje się w Lublinie przy ul. Langiewicza oraz Dobrzańskiego, a dwa w Zamościu. W sumie oferują one 2200 miejsc.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie