Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

ul. 1 Maja 131, 58-305 Wałbrzych
tel. (0-74) 848-54-13,tel. (0-74) 848-65-73
www:   http://www.wwszip.pl
e-mail:   rekrutacja@wwszip.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7748 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieJesteśmy największą niepubliczną uczelnią w regionie wałbrzyskim. Studiuje u nas ponad 4200 osób, wypromowaliśmy łącznie ponad 5600 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz około 5000 absolwentów studiów podyplomowych. Istniejemy od 1996 roku.Zaplecze dydaktyczne

Uczelnia dysponuje dwoma nowoczesnymi budynkami, w pełni przystosowanymi do potrzeb studentów XXI wieku. Posiadamy aulę audiowizualną na 300 osób oraz 6 sal wykładowych na ponad 100 miejsc każda.

Dysponujemy też dwoma specjalistycznymi salami do masażu i rehabilitacji ruchowej. W 35 salach dydaktycznych mogą odbywać się zajęcia dla 3 tysięcy studentów jednocześnie.

Do dyspozycji studentów oddajemy również 220 samodzielnych stanowisk komputerowych z szerokopasmowym dostępem do internetu, bezpłatne internetowe laboratoria komputerowe oraz kawiarenkę internetową. Przy obydwu budynkach znajdują się duże parkingi, a głodnych i spragnionych zapraszamy do klubokawiarni lub pizzerii.

Obiekty dydaktyczne naszej Uczelni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studia I-go stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne


KierunekCharakterystyka
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
SOCJOLOGIA
Socjologia zajmuje się życiem codziennym, ludźmi - ich działaniami, marzeniami, nadziejami, przez co ułatwia porozumiewanie się z innymi. Socjolog lepiej rozumie życie społeczne i wie, jaki ma ono wpływ na funkcjonowanie różnych instytucji. Dlatego praktycznie w każdej branży znajdzie miejsce dla siebie. Absolwenci tego kierunku doskonale sprawdzają się w mass mediach (prasa, radio, telewizja), agencjach reklamowych, firmach zajmujących się doradztwem personalnym czy public relations oraz jako rzecznicy ds. mediów w każdym przedsiębiorstwie i urzędzie. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne zastosowanie socjologii. Absolwenci posiądą sprawności przydatne w życiu zawodowym, takie jak umiejętność negocjacji, wywieranie wpływu na ludzi, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, sztukę kierowania zespołami pracowniczymi, asertywne przywództwo.
FIZJOTERAPIA
Fizjoterapia daje obecnie możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w szpitalu czy ośrodku zdrowia, ale znajdują też zatrudnienie w uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness, hotelach, fitness klubach, domach opieki społecznej oraz domach spokojnej starości. Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych "farm piękności", klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a z drugiej strony mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną czy aerobik. Na popularność zawodu fizjoterapeuty nie bez wpływu pozostają również zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z dziedziny medycznej.
PEDAGOGIKA
Pedagogika wychodzi naprzeciw palącym potrzebom społecznym. Cierpimy na niedobór wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych sprostać wymogom zmieniającego się systemu oświaty. Osoby o takim wykształceniu będą przygotowane do podjęcia pracy socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymagających wsparcia pedagogicznego. Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz jako pedagodzy szkolni, doradcy rodzinni, nauczyciele przedmiotu "przygotowanie do życia w rodzinie", kuratorzy społeczni czy street workerzy. Znajdą również pracę w różnego typu ośrodkach: domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, matek ciężarnych, ofiar przemocy w rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I INFORMATYKI
ZARZĄDZANIE
Ponieważ absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi - przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego. Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie - to oni będą mogli dać pracę innym.
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
65% osób zatrudnionych na całym świecie zajmuje się szeroko rozumianym przetwarzaniem informacji. Technologie informatyczne znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie działalności ludzkiej. Społeczeństwo jutra jest zmuszone do nieustannego przyswajania wiedzy informatycznej. Umiejętność obsługi mniej i bardziej wyspecjalizowanych programów stanie się niezbędna. Z dnia na dzień rośnie znaczenie internetu. Technologie informatyczne znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie działalności ludzkiej. Najlepsze perspektywy będą przed tymi, którzy "zaprzęgną" potęgę nowych technologii do bliskich sobie dziedzin życia. Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych technologii informatycznych, oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, sieci komputerowych i gospodarczych zastosowań internetu.
ADMINISTRACJA
Studia na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Standard nauczania zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej realizacji zadań z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, kładzie nacisk na twórcze podejście do problemów. Absolwenci kierunku Administracja, poza możliwością pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, są również przygotowani do pracy w bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Niewykluczone również, że będą mieli możliwość sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku, w związku z naszą obecnością w strukturach unijnych. Baczna uwaga zwrócona zostanie na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w skali regionu i kraju, w przedsiębiorstwach na stanowiskach doradców podatkowych czy też we własnych firmach.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Ponieważ - w dobie integracji europejskiej - kierunek ten daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z finansów i rachunkowości oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Program studiów zawiera aktualne rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Do grupy najbardziej poszukiwanych zawodów należą specjaliści od pozyskiwania funduszy strukturalnych, potrafiący zarządzać ryzykiem finansowym czy systemami informatycznymi w bankowości. Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują do pracy na stanowiskach decyzyjnych zarówno w instytucjach finansowych, jak i w działach finansowych wszystkich innych podmiotów gospodarczych. Absolwenci będą również doskonale przygotowani do prowadzenia własnych przedsiębiorstw.

Studia II-go stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne


KierunekSpecjalność
ZARZĄDZANIE II STOPNIA
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Rachunkowość gospodarcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi
 • Organizacja i zarządzanie w administracji samorządowej
 • Zarządzanie w sektorze bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
 • Systemy informatyczne wspomagające decyzje menedżerskie
 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej
 • Rekreacja i turystyka zdrowotna
 • Europejskie systemy gospodarcze

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe kwalifikacyjneStudia Podyplomowe doskonalące
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami fizjoterapi
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Arteterapia
 • Resocjalizacja
 • Kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe (pośrednictwo pracy)
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja regionalna i turystyka
 • Wiedza o kulturze z edukacją teatralną
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie fizyczne
 • Przysposobienie obronne
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny z metodyką nauczania przedmiotu w zależności od
 • Nauczanie matematyki z elementami informatyki
 • Nauczanie przyrody z elementami ochrony środowiska
 • Nauczanie biologii w gimnazjum
 • Nauczanie geografii w gimnazjum
 • Nauczanie historii w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie techniki w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Edukacja biblioteczna
 • Terapia zajęciowa
 • Socjoterapia
 • Taniec w edukacji
 • Higiena środowiska i zdrowie środowiskowe
 • Psychoedukacja
 • Pomiar dydaktyczny
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I INFORMATYKI
 • Zarządzanie jakością żywności (z certyfikatem)
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Nauczyciel informatyki
 • Nadzór pedagogiczny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Mediacje i negocjacje
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zdrowiem publicznym i środowiskowym
 • Logistyka biznesu
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Informatyka w działalności gospodarczej
 • Administracja i gospodarka samorządowa
 • Zamówienia publiczne
 • Finanse i zarządzanie administracją publiczną
 • Menedżer kultury
 • Psychologia zarządzania
 • Metody statystyczne i informatyczne w kontroli jakości


Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości został powołany na mocy Uchwały Nr 12/03 Senatu Uczelni.

Zgodnie ze Statutem Uczelni, na ww. Uniwersytecie prowadzona jest działalność edukacyjna w formie otwartej, skierowana do seniorów.

Uniwersytet funkcjonuje w trzech płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, kulturalnej. Wykłady są bezpłatne i cykliczne. Odbywają się od września do czerwca w budynku Uczelni przy ul. Wrocławskiej 10.

UTW od początku swojej działalności cieszy się wielkim zainteresowaniem, a liczba słuchaczy przekroczyła 200 osób i systematycznie wzrasta.

W ramach programu realizowanego na Uniwersytecie III Wieku prowadzone są następujące zajęcia:

 • wykłady monograficzne,
 • warsztaty komputerowe,
 • warsztaty tematyczne (plastyczne, muzyczne, literackie, teatralne),
 • język obcy (angielski, niemiecki, francuski),
 • gimnastyka na basenie,
 • zajęcia w plenerze (terenoterapia).


Przewodniczącą Rady Uniwersytetu III Wieku z ramienia słuchaczy jest Pani mgr Janina Hojden-Lipkowska.

Praktyki zawodowe

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę. Student może też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Centrum Obsługi Socjalnej Studenta (COSS) dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą odbywać swoje praktyki. Studenci, którzy wyrażają chęć skorzystania z ofert Centrum - mają możliwość wyboru miejsca praktyki, które spełni w pełni ich oczekiwania. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.


Rekrutacja

Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią. Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w procesie rekrutacji, dostarczając świadectwo dojrzałości w terminie późniejszym.

Od kandydatów wymagane są nastepujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy (druk własny Uczelni).
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale, odpis lub duplikat wydany przez szkołę.
 3. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (oryginał lub odpis) - dotyczy studiów II stopnia magisterskich.
 4. Suplement (część B do dyplomu) lub wypis z indeksu studiów pierwszego stopnia - dotyczy studiów II stopnia magisterskich.
 5. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I-go stopnia - dotyczy studiów II stopnia magisterskich.
 6. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - dotyczy studiów podyplomowych.
 7. Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania z Uczelni).
 8. Kserokopia dowodu osobistego, strony 1, 2, 3, 6, 7; w przyp. nowego dowodu osobistego - strony 1 i 2 (dowód do wglądu).
 9. Kserokopia książeczki wojskowej, strony 2, 3, 6, 7 (książeczka do wglądu).
 10. Cztery jednakowe fotografie (37 x 52 mm).
 11. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
  PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie