Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. (074) 641 92 00, 641 92 01, fax 641 92 02
www:   http://www.pwsz.com.ple-mail:   kancelaria@pwsz.com.pl
pwsz@pwsz.com.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4930 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prowadzi studia wyższe pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie oraz 3,5-letnie inżynierskie). Bogata oferta edukcyjna jest dostosowywana na bieżąco do potrzeb regionu i lokalnego środowiska. Uczelnia bada potrzeby regionu i realne możliwości rynku pracy, dba o to, aby proponowane kierunki i specjalności były atrakcyjne zarówno dla kandydatów, jak i przyszłych pracodawców. Nasze propozycje są więc wynikiem potrzeb lokalnego rynku pracy i skierowane są do osób, które chcą odnaleźć określone miejsce w nowych strukturach społeczno-ekonomiczno-gospodarczych. Naszą misją jest wykształcenie absolwenta, który dzieki wykształceniu teoretycznemu i wiedzy praktycznej odnajdzie się na trudnym rynku pracy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia na następujących kierunkach studiów:

Kierunek
Specjalność
ADMINISTRACJA
(studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • administracja publiczna
 • FILOLOGIA
  (studia stacjonarne)
 • język angielski
 • język niemiecki
 • FILOLOGIA POLSKA
  (studia stacjonarne)
 • redaktor-wydawca
 • PEDAGOGIKA
  (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • POLITOLOGIA
  (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • europejskie stosunki narodowościowe
 • marketing polityczny,
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • polityka regionalna i samorządowa
 • TURYSTYKA I REKREACJA
  (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • obsługa i organizacja ruchu turystycznego

 • Proponowane przez nas kierunki studiów uwzględniają tendencje i charakter zmian na lokalnym rynku pracy. Działając w porozumieniu z władzami samorządowymi regionu oraz z przedstawicielami lokalnych przedsiebiorców i zakładów pracy tworzymy zróżnicowaną ofertę kształcenia dostosowaną do zmian zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej oraz na rynku pracy.

  Studia trwają sześć lub siedem semestrów w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Plan studiów stacjonarnych przewiduje liczbę godzin dydaktycznych zgodną z obowiązującymi standardami nauczania. Plan studiów niestacjonarnych uwzględnia 60% godzin zajęć dydaktycznych obowiązujących na studiach stacjonarnych i obejmuje ten sam zakres treści programowych. Praktyki zawodowe są integralną częścią planu studiów.

  Studia prowadzone w systemie stacjonarnym są bezpłatne, z wyjątkiem częściowej odpłatności za niektóre zajęcia terenowe na kierunku turystyka i rekreacja.

  Za studia niestacjonarne studenci wnoszą opłaty - w wysokości ustalanej co roku przez rektora. Nie pobieramy opłat za wpisowe a wysokość opłat za studia niestacjonarne jest najniższa w regionie.

  Baza materialna

  Stałą troską władz uczelni jest dynamiczny rozwój bazy materialnej. W chwili obecnej prowadzimy dzałalność dydaktyczną w następujących obiektach:

  • przy ul. Zamkowej 4,
  • przy ul. Obr. Westerplatte 39,
  • przy ul. Piotr Skargi 14a.


  W budynkach tych znajduje się łącznie 17 sal wykładowych, 46 sal ćwiczeniowych, 14 sal sminaryjno-lektoratowych, sala Senatu i Konwentu, kompleks pracowni plastycznych, studio telewizyjne z salą nagrań, sala do ćwiczeń terapeytycznych, 7 laboratoriów komputerowych, 2 biblioteki i czytelnie, 3 punkty gastronomiczne, 3 szatnie, siłownię i saunę. Do dyspozycji studentów jest również kompleks sportowy przy ul. Ratuszowej. W planach władz jest budowa nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej.

  Zajęcia odbywają się w funkcjonalnych i nowocześnie wyposażonych budynkach dydaktycznych, z których jeden jest świeżo wyremontowanym renesansowym zespołem pałacowo-parkowym rodu Czetrittzów. W zabytkowym obiekcie dokonano niezbędnej modernizacji dzięki czemu stworzono obiekt na miare XXI wieku, zachowując jednocześnie historyczny wygląd pałacu. Każdy instytut posiada swoje estetyczne sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt ułątwiający prowadzenie zajęć.

  Rekrutacja

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

  • podanie na kwestionariuszu Uczelni,
  • świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - oryginał lub odpis szkolny, w przypadku nowej matury - świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - oryginał lub odpis szkolny,
  • kserokopie dowodu osobistego - strony 1, 2, 3, 6 lub awers i rewers "nowego" dowodu osobistego,
  • cztery aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań o podjęciu studiów na wybranym kierunku i specjalności studiów. ( druk uczelni )
  • dowód opłaty wniesionej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, wniesionej na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez Rektora.


  Pomoc materialna

  Studenci naszej uczelni korzystają z kilku form pomocy materialnej, Są to głównie stypendia: za wyniki w nauce, socjalne, specjalne dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, za wyniki w sporcie, mieszkaniowe, na wyżywienie.

  Rozudowany system pomocy materialnej pozwala na realne obniżenie kosztów nauki studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. System ten obejmuje:

  • stypendia socjalne - może je otrzymac każdy student, który znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej. Kryteriami przyznania stypendium są:
   • udokumentowany niski dochód w przeliczeniu na członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym ubieganie się,
   • ilość osób w rodzinie studenta pozostajacych we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną studenta;
  • stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - przysługują każdemu studentowi, którego niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze studiowaniem. Stypendium to nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta;
  • stypendia za wyniki w nauce - mogą być przyznane studentowi, który po zaliczeniu w terminie 1. roku studiów uzyskał za cały rok akademicki najwyższą średnią ocen z egzaminów i zaliczeń;
  • stypendia mieszkaniowe - dotyczy osób posiadających stypendium socjalne. Pozwala zminimalizować koszty związane z zamieszkaniem w internacie lub na stancji. Warunkiem przyznania jest znaczna odległość od miejsca zamieszkania;
  • zapomogi losowe - przyznawane są studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać jeden raz w semestrze;
  • kredyty - pożyczka lub kredyt mogą być udzielane na okres całych studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć 6 lat.

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie