Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Scenariusz zajęcia zawód policjantaPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.


 

Konspekt zajęcia zintegrowanego w klasie 1 szkoły podstawowej (możliwy do relizowania w klasie 2 i 3). Zajęcie prowadzone metodą projektu z zastosowaniem metod aktywizujących.
SCENARIUSZ ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO W KL. I


Temat dnia: Zawód policjanta.
Edukacja polonistyczna: Wypowiedzi na temat zawodu policjanta na podstawie
wiadomości i wrażeń z wycieczki na Komisariat
Policji. Czytanie ze zrozumieniem wyrazów ze
słowniczka tematycznego. Redagowanie zdań z
rozsypanek. Rozpoznawanie rzeczowników i
czasowników.
Edukacja środowiskowa: Szacunek i podziw dla trudu policjantów.
Edukacja plastyczna: Zawód policjanta – rysowanie postaci w ruchu.
Edukacja matematyczna: Mnożenie i dzielenie w zakresie 25.

Operacjonalizacja celów.
Po zajęciu uczeń:
- wie, na czym polega zawód policjanta
- umie przeczytać wyrazy ze słowniczka tematycznego
- rozumie, że zawód ten jest trudny, odpowiedzialny i niebezpieczny
- potrafi rysować postać ludzką w ruchu
- potrafi samodzielnie przeczytać wyrazy ze zrozumieniem
- rozpoznaje podstawowe części mowy
- potrafi współdziałać w grupie
- wykonuje działania mnożenia i dzielenia w zakresie 25

Metody: projektu, burza mózgów, słowne, pokazowe

Formy: grupowa, jednolita i zróżnicowana

Środki: plansza projektu, kartki na ilustracje, rozsypani wyrazowe, wyrazy ze
słowniczka tematycznego, sygnalizatory świetlne, kartki samooceny,
kredki, klej, karteczki samoprzylepne, napis „policjant”, polecenia dla
grup, tekst podziękowania przekazanego policjantom.

Przebieg zajęcia:
1. Przypomnienie wycieczki z dnia poprzedniego, omówienie spostrzeżeń i wrażeń.

2. Odczytanie tekstu podziękowania, złożonego policjantom na Komisariacie.

3. Zapowiedź pracy na lekcji: Korzystając z wiadomości posiadanych przez was po wycieczce, omówimy sobie dokładnie zawód policjanta.

4. Podział na grupy, rozdanie kopert z zadaniami i poleceniami dla grup. Zawieszenie na tablicy planszy projektu i wytłumaczenie uczniom zasad takiej metody pracy.

ZAWÓD POLICJANTA
Grupa Praca policjanta to: Ilustracja Słownictwo tematyczne
rzeczowniki czasowniki
I.
II.
III.
IV.
V.


W kolumnie pierwszej grupy redagują zdania z rozsypanek. Na odwrocie wyrazów są działania, wyniki ułożone od liczby najmniejszej do największej pozwolą ułożyć zdanie:
I Dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
II Ściganie przestępców.
III Pomaganie ludziom w potrzebie.
IV Uczenie prawidłowych zachowań.
V Zapobieganie chuligaństwu i niszczeniu mienia.

W kolumnie drugiej kolumnie grupy wykonują rysunki ilustrujące treść zdań.

W kolumnie trzeciej uczniowie spośród podanego zbioru wyrazów wybierają wyrazy pasujące do ich zdania, segregując je na rzeczowniki i czasowniki. Grupy wybierają spośród następujących wyrazów:
Rzeczowniki: mandat, wypadek, przepisy, Kodeks, znak drogowy, pojazd, zdrowie, życie, areszt, kajdanki, pistolet, pałka, przestępca, złodziej, pościg, pomoc, rada, przyjaciel, bezpieczeństwo, rozmowa, pokaz, ostrożność, karta rowerowa, kask, dewastacja, spokój, porządek.
Czasowniki: wystawia, tłumaczy, pomaga, zapisuje, tropi, kontroluje, aresztuje, łapie, goni, uspokaja, radzi, ćwiczy, upomina, liczy, przestrzega, spisuje, doradza, namawia, pilnuje, ostrzega, nakazuje.
Wyrazy i zdania przyklejają na planszę.

5. Przerwa śródlekcyjna – uczniowie są użytkownikami ruchu drogowego, ruszają i stają zgodnie z pokazywanym światłem sygnalizacji świetlnej.
6. Zapis w zeszycie zdania: Policjant stoi na straży prawa, pilnuje przestrzegania ładu i porządku.

7. Samoocena uczniów na kartkach , wklejanie ich do zeszytu.

8. Podsumowanie zajęć – nauczyciel wiesza na tablicy napis „policjant”, uczniowie piszą na karteczkach samoprzylepnych skojarzenie z tym słowem (burza mózgów). Omówienie utworzonego zbioru.

9. Ocena pracy grup.


mgr Dorota Raducka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Paczkowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie do wykorzystania na lekcjach -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie