Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karta obserwacji osiągnięć szkolnych uczniaPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.


 

Każdy nauczyciel w trakcie codziennej pracy gromadzi spostrzeżenia, które składają sie na jego wiedzę o dziecku. Aby diagnoza była w pełni dokładna nauczyciel powinien stosować narzędzie porządkujące jego wiedzę, takim może być karta obserwacji osiągnięć ucznia. Nauczyciel dokonuje analizy na podstawie obserwacji rozwoju rozpatrywanej umiejętności i zaznacza jej przejawy w wybrany przez siebie sposób (mogą być to symbole np. A, B, C) Przedstawiam kartę obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia dla kl. II i III.

Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia klasy drugiej w roku szkolnym 200…/200… Nazwisko:…………………. Imię:………………………..
Umiejętności Miesiące
IX - X XI-XII I-II III-IV V-VI
Mówienie i słuchanie: wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
zdaniami rozwiniętymi
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
układa opowiadanie
wygłasza wiersze z pamięci
Czytanie: czyta sylabami
czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta płynnie i wyraziście
czyta ze zrozumieniem
z podziałem na role
zna alfabet
lektury
Pisanie: mieści się w liniach
stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
odwzorowuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
pisze ze słuchu poprawnie
Stosowanie wiedzy gramatycznej i ortograficznej: zna części mowy
rozpoznaje części mowy
stosuje w wypowiedziach
zna zasady ortograficzne
stosuje je w praktyce
odróżnia rodzaje zdań
porządkuje wyrazy wg alfabetu
Wykonywanie czterech działań arytmetycznych: dodaje i odejmuje w zak. 20
dodaje i odejmuje w zak. 100
dodaje i odejmuje wyrażeniach dwumianowane
zna i posługuje się tabliczką mnożenia w zak. 30
zna kolejność wykonywania działań
Rozwiązywanie zadań tekstowych: potrafi wymienić dane
przekształca zadania
układa treść zadań
rozwiązuje proste zadania
rozwiązuje złożone zadania
Artystyczne: potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi wykonać prace estetyczne
potrafi zachować ład i porządek w miejscu pracy
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
potrafi zaśpiewać piosenkę
Motoryczne: potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne
Precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (koordynacja, płynność, zwinność, zręczność)
uczestniczy w zespołowych grach sportowych
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
Wykorzystanie wiedzy w praktyce: rozpoznaje i nazywa najpospolitsze rośliny i zwierzęta
ma poczucie szanowania środowiska
zna podstawowe przepisy ruchu drogowego
dokonuje obliczeń związanych z płaceniem
dokonuje pomiarów, używa różnych jednostek
Emocjonalno- społeczne : nawiązuje pozytywne kontakty w klasie
przewodzi przy wykonywaniu zadania
posiada umiejętność pracy w zespole
chętnie udziela innym pomocy
przestrzega normy społeczne w klasie i w szkole
z własnej inicjatywy podejmuje zadania w klasie
potrafi opanować swoje emocje
reaguje adekwatnie do sytuacji
kulturalnie zachowuje się
wykazuje aktywność na zajęciach
opracowała: Bożena Kuc
Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia klasy trzeciej w roku szkolnym 200…/200… Nazwisko:…………………. Imię:………………………..
Umiejętności Miesiące
IX - X XI-XII I-II III-IV V-VI
Mówienie i słuchanie: wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
zdaniami rozwiniętymi
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
układa opowiadanie
wygłasza wiersze z pamięci
Czytanie: czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta płynnie i wyraziście
czyta ze zrozumieniem
z podziałem na role
zna alfabet
lektury
Pisanie: stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
odwzorowuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
pisze ze słuchu poprawnie
Stosowanie wiedzy gramatycznej i ortograficznej: zna części mowy
rozpoznaje części mowy
stosuje w wypowiedziach
zna zasady ortograficzne
stosuje je w praktyce
odróżnia rodzaje zdań
Wykonywanie czterech działań arytmetycznych: dodaje i odejmuje w zak. 100
dodaje i odejmuje wyrażeniach dwumianowane
dodaje i odejmuje pisemnie
zna i posługuje się tabliczką mnożenia w zak. 100
Dodaje i odejmuje w zak. 10000
Mnoży i dzieli dziesiątki i setki
Mnoży i dzieli sposobem pisemnym
Rozwiązywanie zadań tekstowych: potrafi wymienić dane
przekształca zadania
układa treść zadań
rozwiązuje proste zadania
rozwiązuje złożone zadania
Artystyczne: potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi wykonać prace estetyczne
potrafi zachować ład i porządek w miejscu pracy
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
potrafi zaśpiewać piosenkę
Motoryczne: potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne
Precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (koordynacja, płynność, zwinność, zręczność)
uczestniczy w zespołowych grach sportowych
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
Wykorzystanie wiedzy w praktyce: rozpoznaje i nazywa najpospolitsze rośliny i zwierzęta
ma poczucie szanowania środowiska
zna podstawowe przepisy ruchu drogowego
dokonuje obliczeń związanych z płaceniem
dokonuje pomiarów, używa różnych jednostek
Emocjonalno- społeczne : nawiązuje pozytywne kontakty w klasie
przewodzi przy wykonywaniu zadania
posiada umiejętność pracy w zespole
chętnie udziela innym pomocy
przestrzega normy społeczne w klasie i w szkole
z własnej inicjatywy podejmuje zadania w klasie
potrafi opanować swoje emocje
reaguje adekwatnie do sytuacji
kulturalnie zachowuje się
wykazuje aktywność na zajęciach


opracowała: Bożena Kuc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie do wykorzystania na lekcjach -> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie