Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Propozycje tematów i zagadnień na godziny wychowawcze w szkole średniej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 91429 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propozycje tematów i zagadnień na "godziny wychowawcze" opracowane przez pedagoga ZSZ nr 3 w Skierniewicach Elżbietę Jach.

     Jednym z najistotniejszych zadań współczesnej szkoły w dziedzinie wychowania jest wspomaganie rodziców, czy wręcz zastępowanie ich w przypadkach ewidentnej niemocy z ich strony. Często szkoła staje się jedynym źródłem informacji i wiedzy dla uczniów i ich rodziców o otaczającej nas rzeczywistości, o życiu i jego aspektach.
     Podstawa programowa kształcenia ogólnego m.in. , że uczniowie we współczesnej szkole powinni :
 • znaleźć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, moralnej, estetycznej, duchowej i zdrowotnej.
 • umieć dążyć do osiągnięcia celów życiowych i poszukiwać wartości wg których określą własne miejsce w świecie.
 • dążyć do samodoskonalenia się poprzez umiejętne rozpoznawanie wartości moralnych i dokonywanie prawidłowych wyborów.
     Wspomaganie młodzieży w rozwoju powinno dokonywać się na trzech poziomach ( za Z.B. Gasiem Pomoc psychologiczna młodzieży 1995):
 1. Poziom 1 – zanim problemy się pojawią lub zanim przekształcą się w sytuację kryzysową. Działania edukacyjne muszą zmierzać do likwidacji czynników destrukcyjnych, modyfikacji środowiska wychowawczego i rozwijania umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.
 2. Poziom 2 – wstępna faza rozwoju trudności. Celem działań jest rozwiązanie zaistniałego problemu i odzyskanie przez nastolatka poziomu konstruktywnego funkcjonowania oraz zabezpieczenie go przed poważniejszymi trudnościami.
 3. Poziom 3 – po rozwiązaniu kryzysu. Działania powinny być skoncentrowane na tych którzy poradzili sobie i włączeniu ich do systemu samopomocy uczniowskiej.
     Miejscem szczególnie intensywnych działań na rzecz młodzieży powinna być szkoła bowiem jest to miejsce w którym :
 • wyzwalają się trudności związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie,
 • następuje intensywny rozwój w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej,
 • dochodzi do konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości nastolatka,
 • młodzież spędza znaczną część aktywnego życia,
 • jest łatwy dostęp do środowiska młodzieżowego i można zorganizować prowadzenie oddziaływania.
      Szkoła średnia to ostatni etap szkolnego życia ucznia. Przychodzą do niej młodzi ludzie częściowo już ukształtowani, z wyrobionym światopoglądem, ukształtowaną osobowością. W trakcie pobytu w szkole osiągają pełnoletniość i nabywają praw ludzi dorosłych. Posiadają już spory zakres wiedzy o życiu, o czyhających na nich niebezpieczeństwach i wiedzą jak sobie radzić choć nie zawsze potrafią.
      Aby pomóc wychowawcom klas licealnych w konstruowaniu programów i planów nauczania i wychowania, korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy , przygotowałam zestawy tematów i zagadnień do omówienia na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Ich realizację można włączyć do ścieżek edukacyjnych, dopasować do indywidualnych potrzeb zespołu uczniowskiego oraz rozbić na kilka jednostek lekcyjnych. Tematy i zagadnienia opracowałam na trzyletni cykl nauczania, ale jest ich tak dużo, że wychowawcy klas 5 teraz i później klas 4 mogą wybrać z nich te, których realizacja pomoże wychowankom.

PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"

KLASA I.
 1. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.
 2. Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.
 3. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.
 4. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im ( lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)
 5. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.
 6. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.
 7. Planowanie własnego rozwoju.
 8. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.
 9. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.
 10. Jak się uczyć efektywnie.
 11. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.
 12. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ?
 13. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.
 14. Rola wykształcenia we współczesnym świecie.
 15. Jak umiejętnie poszukiwać informacji.
 16. Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy.
 17. Przeprowadzenie dyskusji na wybrany temat wg. reguł i omówienie rezultatów. Ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnych sądów.
 18. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.
 19. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.
 20. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia.
 21. Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych –"język JA"
 22. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.
 23. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi.
 24. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.
 25. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.
 26. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych ( uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno- gospodarczych ( rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.)
 27. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.
 28. Mechanizm powstawania uzależnień.
 29. Mówienie " NIE" a autorytet w grupie.
 30. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.
 31. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.
 32. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .
PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"
KLASA II
 1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).
 2. Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać CHUDY .
 3. Oswajanie stresu.
 4. Aktywne rozwiązywanie problemów.
 5. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.
 6. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.
 7. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.
 8. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.
 9. Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego.
 10. Jak zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha ?
 11. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.
 12. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.
 13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.
 14. Kształtowanie relacji międzyludzkich – język "JA"
 15. Bariery komunikacyjne – język "TY"
 16. Doradzać czy wysłuchać – rola aktywnego słuchania w pomaganiu innym.
 17. Nieśmiałość – zaleta czy wada .
 18. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.
 19. Ludzie którym ufam. Autorytety.
 20. Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.
 21. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?
 22. Ja w zjednoczonej EUROPIE . Kim jestem i dokąd zmierzam.
 23. Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki.
 24. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.
 25. Być czy mieć ?
 26. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.
 27. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.
 28. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.
 29. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.
 30. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.
 31. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .
PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE"

KLASA III
 1. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.
 2. Moda na dobre wykształcenie – "wyścig szczurów".
 3. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.
 4. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.
 5. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.
 6. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .
 7. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista
 8. Człowiek twórczy a używki.
 9. Związki między różnego rodzaju środkami psychoaktywnymi, a wynikami w nauce, pracy, twórczości.
 10. Pasja a sukces zawodowy.
 11. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru.
 12. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna.
 13. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.
 14. Własny STYL a nakazy mody.
 15. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.
 16. Zagrożenia płynące z Internetu.
 17. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.
 18. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.
 19. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.
 20. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.
 21. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.
 22. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.
 23. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.
 24. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.
 25. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.
 26. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp. .

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie