Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn
tel./fax (89) 527-68-34
www:   http://www.oswnies.olsztyn.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   oswnies@poczta.onet.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 6904 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 SPECJALNE

- dla dzieci od 2,5 lat posiadających
  orzeczenie poradni psychologiczno-
  pedagogicznej o wadzie słuchu

- działalność przez cały rok szkolny
- wspaniała baza dydaktyczna
- możliwość zamieszkania w internacie
- wspomaganie indywidualnego rozwoju
  dziecka

- miła atmosfera i bezpieczeństwo
- rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona
  przez doświadczonych surdopedagogów


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

INTERNAT

- uczniowie spoza Olsztyna mogą korzystać
  z całodobowej opieki w internacie,
  który mieści się w budynku Ośrodka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA

- język angielski
- wykwalifikowana kadra
- mało liczne klasy (6-8 osób)
- nowoczesne pracownie
- liczne koła i zajęcia pozalekcyjne
- turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy

GIMNAZJUM NR 17 SPECJALNE

- mało liczne klasy (6-8 osób}
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- koła zainteresowań
- zajęcia specjalistyczne
- przygotowanie do kolejnego etapu nauki

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

- kierunki: Uczniowie będą odbywać praktyki na terenie Ośrodka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 14

- zapewnia absolwentom dobre
  przygotowanie ogólnokształcące


SZKOŁA POLICEALNA

Ośrodek swą działalność rozpoczął w 1970 roku jako Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olsztynie. Reforma oświaty w 1999r. zmieniła strukturę Ośrodka.

Oferujemy:
 • najmłodszym dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • edukację na każdym etapie w klasach 6 – 8 osobowych
 • zajęcia specjalistyczne
 • opiekę psychologa, pedagoga oraz surdopedagogów
 • indywidualizację nauczania
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bardzo dobra baza dydaktyczna
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audiowizualny wspomagający proces uczenia się
 • wyjazdy na wycieczki, Zielone Szkoły
 • całodobową opiekę (internat); każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę i trzy osobowe sypialnie, pełne wyżywienie
 • rozwój zainteresowań na kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań
 • integrację środowiskową
 • zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:
 • miganie muzyki
 • przygotowanie do matury
 • koło teatralne SZKOT
 • koło teatralne PAJACYKI
 • codzienna matematyka w języku migowym
 • koło fotograficzne
 • koło turystyki rowerowej
 • koło matematyczne
 • koło pantomimy
 • sport to zdrowie
 • warsztaty kosmetyczne
 • tenis stołowy
 • aikido
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe „Sport to zdrowie”
 • zajęcia specjalistyczne: Biofeedback, Montessori, integrację sensoryczną, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną

Nasi uczniowie:
 • to laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych
 • to Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
 • to wspaniali aktorzy odnoszący sukcesy na Przeglądach Teatralnych
 • z powodzeniem zdają egzaminy na prawo jazdy i kartę rowerową
 • zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach
 • uczestniczą w projektach unijnych, regionalnych, rządowych

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom niepełnosprawnym w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej w celu stymulowania ich rozwoju. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3 osobowych z udziałem ich rodziców. Mogą one być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.

O Przedszkolu

Nasze przedszkole posiada wspaniałą bazę: piękną, przestronną świetlicę z profesjonalnym wyposażeniem, korytarz z wygodną szatnią i miejscem dla oczekujących na dzieci rodziców, bajkowe sypialnie i świetlicę dzieci pozostających w internacie, sanitariaty i umywalki dla maluchów, a przede wszystkim bezpieczeństwo i spokój (miejsce to bowiem jest oddzielone od pozostałej części Ośrodka). Na korytarzu znajduje się tablica, na której wszyscy mogą podziwiać prace "małych artystów". Do dyspozycji "maluchów" jest sala kominkowa, w której mogą odbywać się seanse "kina domowego" oraz dodatkowe zajęcia logarytmiczne.

Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 • sale dydaktyczne i gabinety rewalidacyjne
 • świetlice i sypialnie
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • salę do gimnastyki korekcyjnej i rytmiki
 • boisko i tereny rekreacyjne
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet psychologa
 • gabinet pedagoga
 • izolatki
 • kuchnię i jadalnię
 • pomieszczenia sanitarne
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

Serdecznie zapraszamy dzieci z wadą słuchu wraz z rodzicami do naszego przedszkola, w którym panuje przyjazna i miła atmosfera, gdyż dzieci czują się bezpieczne, a rehabilitację słuchu i mowy prowadzą doświadczeni surdopedagodzy.

O Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 17 działa przy SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza odpowiednie warunki do wszechstronnej oraz gruntownej edukacji dzieci z wadą słuchu. Wszystkie oddziały klasowe liczą od 6 do 8 osób. Mała liczba dzieci w klasie pozwala na stymulowanie właściwego i równomiernego rozwoju uczniów, a także umożliwia na dostosowanie wymagań do ich indywidualnych i specyficznych możliwości poznawczych.

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest wiele nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowni, m.in.: pracownia multimedialna, pracownia języka angielskiego, pracownia plastyczna oraz sala gimnastyki korekcyjnej. Dzięki pomocy PFRON-u każdy nauczyciel dysponuje bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

Uczniowie mają możliwość rozwoju oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań w ramach licznych kół i zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczą również w zajęciach nauki pływania na basenie miejskim.

Prowadzimy zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, wyrównawcze, a także logopedyczne i gimnastykę korekcyjną. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologiczno -pedagogiczną oraz opiekę medyczną.

W czasie wakacji Ośrodek organizuje turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych miejscach w kraju. Natomiast w ciągu roku szkolnego dzieci wyjeżdżają na tygodniowe tzw. zielone szkoły. Wyjazdy dofinansowane są ze środków PFRON. Nasz Ośrodek kultywuje wypracowane przez wiele lat tradycje. Uroczyście obchodzimy jubileusze i święta.

O Gimnazjum

W Gimnazjum nr 17 proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Mało liczne klasy (od 6 do 8 uczniów) pozwalają na dostosowanie treści kształcenia, metod, środków dydaktycznych, organizacji nauczania do indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów. Nauka języka ojczystego odbywa się poprzez usprawnianie resztek słuchu, kształtowanie umiejętności odczytywania mowy z ust.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównawcze. Bogacenie słownictwa biernego i czynnego, stosowanie poprawnych form gramatycznych, stylistycznych to nadrzędne cele, które stawiają sobie nauczyciele surdopedagodzy.

W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są koła zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień. Wycieczki dydaktyczne, udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdy na ogólnopolskie konkursy, zawody sportowe, spotkania z rówieśnikami ze szkół masowych i wiele innych atrakcyjnych zajęć to działania wspomagające proces kształcenia niesłyszącego ucznia, a także przygotowanie do kolejnego etapu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

O Liceum

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobra podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.

O Zasadniczej Szkole Zawodowej


Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) o kierunku kucharz i fotograf kształci absolwentów gimnazjum, posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie szkoły - w pracowni gastronomicznej, wyposażonej w sprzęt AGD, oraz w nowoczesnej kuchni Ośrodka. Praktyki prowadzi wysoko wykwalifikowany nauczyciel prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różnorodne metody pracy i komunikacji. W trakcie 3-letniej edukacji uczniowie realizują w ramach nauki zawodu następujące bloki tematyczne:
 • kształcenie zawodowe w/g programu nauczania dla zawodu
 • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wyposażenie techniczne
 • zajęcia praktyczne

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie