Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
tel/fax. (41) 366-49-71,366 47 91
www:   http://www.szkoly.zdz.kielce.pl
https://zdz.kielce.pl/
https://szkolamuzyczna.zdz.kielce.pl/
e-mail:   kielce-szkola@zdz.kielce.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 18475 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- na podbudowie: gimnazjum, 8-letnia
  szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła
  zawodowa


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
(na podbudowie szkoły średniej)


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- fryzjer
- fototechnik
- krawiec
- stolarz
- technik ekonomista
- technik księgarstwa
- technik organizacji reklamy
- technik rachunkowości
- technik elektroniki i informatyki medycznej
- technik masażysta
- technik sterylizacji medycznej
- terapeuta zajęciowy
- ogrodnik

- technik żywienia i usług
  gastronomicznych

- technik informatyk
- mechanik automatyki przemysłowej
  i urządzeń precyzyjnych

- technik teleinformatyk
- betoniarz - zbrojarz
- murarz - tynkarz

- technik cyfrowych procesów graficznych
- technik handlowiec
- technik transportu kolejowego
- technik usług fryzjerskich

- technik obsługi turystycznej
- operator obrabiarek skrawających
- ślusarz
- technik mechanik

- technik budownictwa
- technik pojazdów samochodowych

- kucharz
- technik geodeta
- elektromechanik pojazdów
  samochodowych

- technik elektryk
- technik mechatronik
- technik elektroradiolog
- technik leśnik
- technik ochrony środowiska
- technik ogrodnik

- cukiernik
- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekun medyczny
- technik weterynarii

- wędliniarz
- opiekun osoby starszej
- opiekun w domu pomocy społecznej
- opiekunka dziecięca
- opiekunka środowiskowa

- sprzedawca
- technik spedytor
- technik technologii ceramicznej
- technik technologii drewna
- technik technologii odzieży
- technik transportu drogowego
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- mechanik pojazdów samochodowych
- kelner
- technik hotelarstwa
- technik przetwórstwa mleczarskiego
- technik technologii żywności
- technik dentystyczny

- blacharz samochodowy
- monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie

- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- technik turystyki wiejskiej

- piekarz
- technik usług kosmetycznych
- technik administracji
- technik logistyk
- technik rolnik
- technik BHP
- technik architektury krajobrazu
- technik drogownictwa


KURSY I SZKOLENIA
z zakresu:

- BHP
- ekonomii, administracji
- energetyki
- fryzjerstwa i kosmetyki
- gastronomii
- informatyki
- języków
- opieki
- spawalnictwa
- sprzętu cięzkiego, transportu
- oraz inne

KURSY SPAWALNICZE

- Krajowe Specjalistyczne Centrum
  Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji
  Spawaczy

- ul. Śląska 9, Kielce
- Wszystkie metody, organizowane
  indywidualnie lub grupowo


CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

- prawo jazdy kategorii B
 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

- klasa ogólna - rozszerzenia:
  kosmetyczne, multimedialne, plastyczne,
  społeczno-prawne, artystyczne
  (stylizacja i wizaż), informatyczne,
  fotograficzne

- klasa teatralno-dziennikarska
- klasa dwujęzyczna z poszerzonym
  programem nauczania języka
  angielskiego

- klasa policyjna
- klasa wojskowa
- klasa strażacka
- klasa straży granicznej
- klasa e-sport

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

- profil: akordeon, fortepian, gitara, obój,
  klarnet, perkusja, trąbka, puzon,
  saksofon, skrzypce, fagot

- nauka trwa 6 lat (uczniowie w wieku 5-10
  lat)

- lub 4 lata (uczniowie w wieku 8-16 lat)

TECHNIKUM ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY

- kelner
- technik architektury krajobrazu - klasa
  ekologiczna

- technik budownictwa - klasa wojskowa
- technik budownictwa - klasa strażacka
- technik budownictwa - klasa ratownicza

- technik drogownictwa
- technik ekonomista - klasa transportowa

- technik handlowiec - klasa e-biznesu
- technik handlowiec - klasa transportowa

- technik hotelarstwa
- technik informatyk - klasa
  straży granicznej
- technik informatyk - klasa
  bezpieczeństwa wewnętrznego

- technik informatyk - klasa służb
  więziennych

- technik informatyk - klasa policyjna
- technik informatyk - klasa strażacka

- technik informatyk - klasa wojskowa
- technik informatyk - klasa e-sport
- technik logistyk - klasa
  bezpieczeństwa wewnętrznego
- technik informatyk - klasa ratownicza

- technik logistyk - klasa policyjna
- technik logistyk - klasa służb więziennych

- technik logistyk - klasa strażacka
- technik logistyk - klasa ratownicza
- technik logistyk - klasa straży granicznej

- technik logistyk - klasa wojskowa
- technik logistyk - klasa transportowa
- technik obsługi turystycznej

- technik organizacji reklamy
- technik pojazdów samochodowych - klasa
  wojskowa
- technik pojazdów samochodowych - klasa
  ratownicza

- technik technologii odzieży
- technik teleinformatyk

- technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej

- technik usług fryzjerskich - klasa
  stylizacji i wizażu

- technik weterynarii
- technik żywienia i usług
  gastronomicznych

- technik cyfrowych procesów graficznych
- technik transportu kolejowego
- technik elektroenergetyk transportu
  szynowego

- technik eksploatacji portów i terminali
- technik przemysłu mody
- technik turystyki wiejskiej


CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- studia podyplomowe organizowane
  wspólnie z wyższymi uczelniami

- kursy kwalifikacyjne
- kursy doskonalące
- kursy pedagogiczne
- szkolenia Rad Pedagogicznych

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH ZDZ

- język angielski
- język francuski
- język hiszpański
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która posiada najbardziej rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych w regionie. Na terenie Kielc znajdują się dwie placówki szkoleniowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Każda z nich prowadzi działalność o odrębnej specjalizacji.

Przy ul. Paderewskiego znajduje się placówka kształcąca w szkołach i na kursach. Jednym z jej atutów jest upoważnienie do prowadzania szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych. W jej ramach znajduje się także ośrodek, który zajmuje się profesjonalnym nauczaniem języków obcych.

Kolejna placówka ma swoją siedzibę przy ul. Śląskiej i zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju szkoleń, a specjalizuje się w kursach związanych z kierowaniem i obsługą wózków jezdniowych. W jej strukturze działa także instytucja kształcąca spawaczy we wszystkich metodach spawalniczych. W budynku ma również siedzibę jednostka, które kieruje swoją ofertę szkoleniową do nauczycieli oraz osób zajmujących się oświatą.

Wysoki poziom usług w zakresie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego jest potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Na co dzień czuwają nad nim wyspecjalizowane komórki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

W ostatnich latach oba budynki dydaktyczne zostały poddane gruntownej modernizacji, podwyższając jeszcze bardziej wysokie standardy i komfort nauki. Kształcenie w nowoczesnych salach wykładowych wspomagają nowoczesne urządzenia multimedialne i pomoce naukowe. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach, dostosowanych do potrzeb kształcenia w danym zawodzie.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

11 powodów dla których warto wybrać naukę w szkołach ZDZ
 1. Oferujemy naukę w ponad 90 zawodach i specjalnościach.
 2. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz we Francji i Włoszech, po których stażyści otrzymują uznawany przez pracodawców w całej UE certyfikat Europass-Mobilność.
 3. Zapewniamy naszym uczniom udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych.
 4. Kompleksowo przygotowujemy ich do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
 1. Wszystkie szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia.
 2. Kształcimy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami dydaktycznymi (m.in.: komputerowymi, multimedialnymi, farmaceutycznymi, kosmetycznymi, fryzjerskimi, językowymi, mechatronicznymi i gastronomicznymi).
 1. Dla naszych uczniów organizujemy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczno-wokalne, sportowe, informatyczne i turystyczne.
 2. Młodzież doskonali u nas umiejętności w zespole artystycznym, koncertując w kraju i za granicą.
 3. Nasi uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia drugiego interesującego zawodu.
 4. Udział w projektach unijnych

Kształcenie w ZDZ w Kiecach umożliwia uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień. Często jest to przepustka nie tylko na krajowy, ale również międzynarodowy rynek pracy.

Firma dysponuje siecią 28 terenowych i specjalistycznych placówek szkoleniowych, które obejmują zasięgiem województwo świętokrzyskie, południową część Mazowsza oraz powiat miechowski w woj. małopolskim

KLASY MUNDUROWE

Zakres kształcenia w klasach mundurowych jest regulowany programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki temu po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie uzyskają tytuł technika w wybranym zawodzie. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych będą posiadali dodatkową wiedzę i umiejętności, poszerzające ich kompetencje i zwiększające szanse na zatrudnienie.

Klasa "policyjna"
Uczniowie realizują rozszerzony program z zakresu edukacji policyjnej. W ramach zajęć nabywają następujące kompetencje:
 • są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe,"szkoła życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają strukturę organizacyjną Policji, a także prawa, obowiązki i uprawnienia policjanta
 • nabywają wiedzę dotyczącą taktyki przesłuchań w charakterze świadka, podejrzanego, biegłego
 • zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji
 • są przygotowywani do posługiwania się bronią
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą "mundury"
 • zdobywają wiedzę w zakresie prawa o ruchu drogowym – są przygotowywani do egzaminu na kartę motorowerową i Prawo Jazdy
 • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu
 • uczestniczą w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego zakończonym certyfikatem

Klasa "strażacka"
Klasy tego typu są najnowszą innowacją pedagogiczną szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Łączą one w sobie zdobywanie wiedzy, zgodnie z wybranym kierunkiem nauki w technikach lub liceach, z dodatkowymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.
 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej
 • kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną

Klasa "wojskowa"
Uczniowie klasy wojskowej są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie:
 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach
 • poznają zasady posługiwania się bronią
 • uczestniczą w szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce wojskowej
 • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą „mundury"
 • uczestniczą w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego zakończonym certyfikatem
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, "Szkoły życia"

Klasa służb więziennych
W ramach zajęć uczniowie:
 • poznają zasady funkcjonowania służb więziennych
 • zapoznają się ze strukturą organizacyjną polskiego więziennictwa i placówek penitencjarnych
 • przyswajają wiedzę o uprawnieniach, obowiązkach i prawach funkcjonariuszy służb więziennych
 • zdobywają wiedzę na temat wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
 • poznają obowiązki i prawa osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych
 • przygotowują się do zapewniania bezpieczeństwa i porządku w placówkach więziennych oraz poznają techniki nadzoru nad osadzonymi
 • uczą się prowadzenia działalności resocjalizacyjnej
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury
 • zdobywają umiejętności posługiwania się bronią
 • biorą udział w szkoleniu strzeleckim
 • rozwijają tężyznę i sprawność fizyczną
 • uczestniczą w zajęciach z samoobrony i technik interwencji
 • wychowywani są w duchu patriotyzmu
 • uczestniczą w „szkole życia”
 • poznają tradycje kultury polskiej, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje

Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego
Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego występuje w Technikum Zawodowym ZDZ w zawodach: technik informatyk, technik logistyk. Uczniowie są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie:
 • przygotowują się do egzaminów wstępnych do służb mundurowych (policji, straży granicznej, wojska, straży pożarnej itp.)
 • zwiększają kwalifikacje niezbędne do samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji i prowadzenia skutecznych działań ratowniczych
 • przygotowują się do udzielania poszkodowanym pomocy, prowadzenia indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • kształtują postawy ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także gotowości udzielania pomocy współobywatelom
 • przygotowują się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych
 • ćwiczą umiejętności samoobrony i przeciwstawiania się zagrożeniom czasu pokoju i wojny
 • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu
 • rozwijają sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez aktywność ruchową i zachowania prozdrowotne
 • rozwijają zdolności organizatorskie i komunikacyjne
 • uczestniczą w zajęciach strzeleckich, terenoznawstwie, ćwiczeniach musztry, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • uzyskują zaświadczenia w ramach kursu pierwszej pomocy
 • podnoszą sprawność fizyczną, uczestnicząc w zwiększonej liczbie godzin zajęć wychowania fizycznego (pływanie,, lekkoatletyka, akrobatyka, gry zespołowe)
 • zdobywają kwalifikacje do udziału w zawodach „Sprawni jak żołnierze”, „O Srebrne Muszkiety”
 • wychowywani są w duchu patriotyzmu
 • kształtują poczucie humanitaryzmu i solidarności międzyludzkiej
Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych (m.in. na kierunkach - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, na specjalnościach - administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona, ochrona granic państwa).

KURSY

ZDZ oferuje szeroką gamę szkoleń umożliwiających doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie, zdobycie zawodu, a także uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych lub uprawnień zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy na kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 i Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9.

Wiodącą pozycję zapewniają: ponad 50-letnie doświadczenie, przeszkolenie 65 tysięcy spawaczy i kompleksowa oferta edukacyjna. Centrum dysponuje nowoczesną bazą lokalowo-sprzętową z ponad 50. stanowiskami spawalniczymi, a wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra wykładowców, instruktorów i egzaminatorów, legitymujących się wymaganymi licencjami i uprawnieniami spawalniczymi.

W budynku ma również siedzibę jednostka, które kieruje swoją ofertę szkoleniową do nauczycieli oraz osób zajmujących się oświatą.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra wykładowców i instruktorów. Prowadzenie zajęć powierza się wyłącznie wykwalifikowanej kadrze rekrutującej się z doświadczonych specjalistów z wymaganymi uprawnieniami. Do bazy kadry nauczającej wpisanych jest ponad 1500 osób.

Kursy i seminaria organizowane są w oparciu o stale aktualizowane, modułowe programy nauczania, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych oraz wymagań pracodawców. We własnym banku programów nauczania ZDZ posiada ponad trzysta programów szkoleń w różnych zawodach i specjalnościach.

Szkolenia prowadzone są w bazie lokalowej, dostosowanej do prowadzonych zajęć. Nauka wspomagana jest przez nowoczesne środki dydaktyczne, w tym specjalistyczne urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: tablice interaktywne, projektory i wizualizery. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia realizowane są we własnych specjalistycznych pracowniach (m.in.: komputerowych, fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, spawalniczych) lub odbywają się w warunkach rzeczywistych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie