Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Staszica w Koszalinie

ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin
tel. (94) 345-18-22, fax. (94) 341-57-86
www:   http://www.ckukoszalin.edu.pl
CKU na Facebooku
e-mail:   cku@ckukoszalin.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 18416 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZAWODY W CKU


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- AU.20. Prowadzenie sprzedaży
- AU.22. Obsługa magazynów
- AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja
  obrazu
- AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

- AU.28. Realizacja projektów
  multimedialnych

- AU.29. Sprzedaż produktów i usług
  reklamowych

- AU.30. Organizacja i prowadzeni
  kampanii reklamowej

- AU.31. Organizacja transportu oraz
  obsługa klientów i kontrahentów

- AU.32. Organizacja transportu
- AU.35. Planowanie i prowadzenie
  działalności w organizacji
  - AU.36. Prowadzenie rachunkowości

- AU.54. Przygotowywanie oraz
  wykonywanie prac graficznych i publikacji
  cyfrowych

- AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka
  druków

- AU.61. Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych twarzy

- AU.62. Wykonywanie zabiegów
  kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

- AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin
  publicznych

- AU.68. Obsługa klienta w jednostkach
  administracji

- BD.05. Wykonywanie robót związanych
  z budową, montażem i eksploatacją sieci
  oraz instalacji sanitarnych

 

SZKOŁA POLICEALNA
w systemie zaocznym, stacjonarnym


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  (3 lata po gimnazjum i 4 lata po SP)

KURSY I SZKOLENIA

- kursy spawania
- kursy komputerowe
- kurs CISCO-CCNA
- kurs programowania i obsługi
  obrabiarek CNC

- języka angielskiego
- tokarz, frezer, ślusarz, operator obrabiarek
  konwencjonalnych,

- kursy dla instruktorów praktycznej nauki
  zawodu

- kurs kadry i płace
- kurs przedłużania rzęs metodą 1:1
- kurs monter sieci, instalacji i urządzeń
  sanitarnych wodno-kanalizacyjnych


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- BD.22. Organizacja robót związanych
  z budową, montażem i eksploatacją sieci
  oraz instalacji

- EE.02. Montaż, uruchamianie
  i konserwacja urządzeń i systemów
  mechatronicznych

- EE.08. Montaż i eksploatacja systemów
  komputerowych, urządzeń peryferyjnych
  i sieci

- EE.09. Programowanie, tworzenie
  i administrowanie stronami
  internetowymi i bazami danych

- EE.21. Eksploatacja i programowanie
  urządzeń i systemów mechatronicznych

- MG.17. Montaż i obsługa maszyn
  i urządzeń

- MG.19. Użytkowanie obrabiarek
  skrawających

- MG.20. Wykonywanie i naprawa
  elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

- MG.44. Organizacja i nadzorowanie
  procesów produkcji maszyn i urządzeń
- MS.01. Świadczenie usług w zakresie
  masażu

- MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych
  osobie chorej i niesamodzielnej
- MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

- MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-
  wspierających osobie starszej

- MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem
  w środowisku pracy
- RL.21. Projektowanie, urządzanie
  i pielęgnacja roślinnych
  obiektów architektury krajobrazu

- RL.22. Organizacja prac związanych
  z budową oraz konserwacją obiektów małej
  architektury krajobrazu

- TG.14. Planowanie i realizacja imprez
  i usług turystycznych

- TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej
  oraz sprzedaż usług turystycznych

- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich
  zawodów


SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

O nas

Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Proponujemy kształcenie w systemie stacjonarnym i zaocznym w szkołach dla dorosłych. Nauka rozpoczyna się we wrześniu i lutym. W CKU wykształcenie i nowe kwalifikacje zdobywają osoby dorosłe również w formach pozaszkolnych. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe dokumenty można składać przez cały rok! Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Szkoły i kwalifikacyjne kursy w Centrum są bezpłatne ...
... nie pobieramy wpisowego!

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy, w przyjaznej atmosferze, do funkcjonowania na rynku pracy.


Bliższe informacje na temat kształcenia można uzyskać w:
sekretariacie szkoły pokój nr 112 i 112a tel. (94) 345-30-60, (94) 345-18-22 w.38
w siedzibie Szkolnego Ośrodka Kariery pokój nr 3 tel. 345-18-22 w. 42
lub na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja: dokumenty i wnioski


Nasze nowe pracownie

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

KURSY KOMPUTEROWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2009r. uzyskało akredytację dla prowadzonego kształcenia w formach pozaszkolnych kursów: komputerowych, spawalniczych, obsługi obrabiarek CNC, technologii sieciowych CISCO oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Otrzymana akredytacja potwierdza, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Proces kształcenia odbywa się w bazie szkoleniowej kompleksowo wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne, co zapewnia jego prawidłowy przebieg i umożliwia prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.

Środkowopomorska Lokalna Akademii Cisco w Koszalinie - kurs CISCO – CCNA
Szkolenia Cisco Networking Academy skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Wskazane jest (choć nie wymagane) posiadanie pewnych umiejętności: podstawy obsługi komputera, podstawy matematyki i fizyki z zakresu pierwszych lat szkoły średniej, podstawowe rozumienie angielskich tekstów (materiały szkoleniowe on-line są w języku polskim - 1 i 2 semestr), ale końcowy test certyfikujący należy zdawać w języku angielskim.

KURSY SPAWANIA

Kursy spawania prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą). Zgodnie z atestem 414/2019 wydanym 21.01.2019r. przez Instytut jako ośrodek upoważnieni jesteśmy do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:
  • spawanie gazowe – metoda 311
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG
  • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG
  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG
  • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111

Zapraszamy spawaczy, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych - prowadzimy recertyfikację uprawnień spawalniczych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie