Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

im Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
tel. (89) 534-32-03, tel./fax 534-33-20
www:   http://www.owsiiz.edu.pl
OWSiZ na Facebooku
e-mail:   owsiiz@owsiiz.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 25235 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
O Uczelni


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego jest uczelnią niepaństwową utworzoną z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego, zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku. Wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 92 w dniu 2 lipca 1996 r. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje Statut oraz Regulamin Studiów zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.


Misja uczelni i jej podstawowe wartości


Podstawę sformułowania misji i wizji Uczelni stanowi teza, że głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i postępu cywilizacyjnego jest obecnie wiedza oraz zdolność do jej tworzenia, pomnażania i wykorzystania.

Misją Uczelni jest:
 • przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego
 • promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji programów- rozwoju wynikających z członkowstwa Polski w UE
 • wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Regionu Warmii i Mazur


Podstawowe wartości, na których opiera się działalność Uczelni to szacunek do studenta i innych osób korzystających z oferty Uczelni, a także pełne ich usatysfakcjonowanie, dbałość o poziom i jakość kształcenia oraz rzetelność w upowszechnianiu wiedzy

Polityka jakości

Nadrzędnym celem Uczelni jest zapewnienie wysokich standardów kształcenia i świadczonych usług edukacyjnych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie rozwoju gospodarczego regionu w celu umocnienia swojego wizerunku jako wiarygodnego, dbającego o dobro studenta partnera.

Dla naszej Uczelni oznacza to:
 • Zaufanie studenta osiągane jest poprzez systematyczną ocenę świadczonych usług i sprawne funkcjonowanie Uczelni.
 • Identyfikację i spełnienie obecnych i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań swoich studentów i pracowników.
 • Zapewnienie studentom oraz pracownikom Uczelni jak najlepszych warunków do uczenia się i pracy.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Uczelni dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości pracy i obsługi studentów.
 • Dążenie do doskonalenia wdrażanego w Uczelni systemu w celu uzyskania wizerunku Uczelni, która kieruje się dobrem całej społeczności akademickiej.

Władze oraz pracownicy Uczelni dokładają starań, aby swoją pracą nie zawieść pokładanego w Uczelni zaufania. Realizacja Polityki Jakości jest zgodna z założeniami Systemu Jakości według normy ISO 9001:2000 oraz wszystkich norm prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. W imieniu wszystkich pracowników OWSIiZ i naszym własnym deklarujemy doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z przyjętymi wymaganiami.KOTARBIŃSKI! Potencjał możliwości!

Uczelnia posiada największe doświadczenie spośród szkół niepaństwowych działających w regionie. Jej korzenie sięgają roku 1990. OWSIiZ wyróżnia się stosowaniem nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technik komputerowych oraz szerokim powiązaniem procesu kształcenia z działalnością społeczno-gospodarczą. Proponuje znakomite warunki studiowania w nowoczesnych budynkach, świetną atmosferę, umiarkowane opłaty za studia oraz szerokie możliwości uzyskania stypendiów.

Nasze atuty
 • kształcimy inżynierów, najbardziej poszukiwaną grupę zawodową na rynku pracy
 • wprowadziliśmy do naszej oferty praktyczne kierunki kształcenia, które realizujemy w oparciu o najnowocześniejsze technologie
 • współpracujemy z przedsiębiorcami, wspólne projekty badawczo-rozwojowe, praktyki i staże
 • gwarantujemy nabycie cennego doświadczenia w ramach specjalnie przygotowanych programów stażowych i praktyk, także zagranicznych
 • potwierdzona wysoka jakość w sferze działań organizacyjno-administracyjnych oraz procesu dydaktycznego
 • umożliwiamy studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności (certyfikaty: CISCO, Microsoft, ECDL)
 • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna i nowoczesne metody kształcenia
 • prowadzimy zajęcia wyrównawcze
 • czesne jest stałe przez cały okres studiów
 • specjalności opracowujemy we współpracy z otoczeniem biznesu, na podstawie badań lokalnego rynku pracy

Zobacz koniecznie naszą stronę: www.owsiiz.edu.pl


Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


Studia inżynierskie

  

Kierunek Mechatronika - studia inżynierskie, 3,5-letnie, niestacjonarne

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji - 3,5-letnie studia inżynierskie, niestacjonarne

Kierunek Informatyka - studia 3,5 – letnie (inżynierskie) niestacjonarne


Studia licencjackie

Kierunek Zarządzanie - studia 3 – letnie (licencjackie), niestacjonarne

Kierunek Ekonomia - studia 3 – letnie (licencjackie), niestacjonarne


Studia magisterskie

W ramach proponowanych studiów magisterskich, oferuje się studentom, w trybie obieralności, cztery profile dyplomowania:

REKRUTACJA NA SKRÓTY:

 • Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji (pok. 111, ul. Artyleryjska 3F).
 • Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału.
 • Uczelnia pisemną decyzją zawiadamia kandydatów o przyjęciu na studia.
 • Kandydat zakwalifikowany do podjęcia studiów podpisuje umowę i zwraca ją w wskazanym terminie do uczelni.
 • Po immatrykulacji (ślubowaniu) – kandydat staje się studentem WSIiZ.Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych
w roku akademickim 2015/2016

 • akademia przedsiębiorczości
 • doradztwo zawodowe i zarządzanie karierą
 • kadry i płace w praktyce organizacji
 • menedżer ochrony zdrowia
 • public i media relations
 • rachunkowość i controlling
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • wycena nieruchomości z możliwością odbycia praktyki
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie i administracja
 • zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożenia państwa
 • zarządzanie kulturą
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego

Studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Nauk Technicznych
w roku akademickim 2015/2016

 • administrowanie sieciami komputerowymi – CISCO
 • automatyzacja procesów produkcji
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
 • doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • informatyka dla nauczycieli
 • menedżer oświaty
 • oligofrenopedagogika
 • przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Instytut Innowacyjności
Od pomysłu do rynku – w kierunku innowacyjnych produktów i usług opartych na wiedzy

Misja: wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w oparciu o transfer wiedzy.

Zajmujemy się:
 • audyt innowacyjności firmy oparty na autorskim dynamicznym współczynniku innowacyjności™ zgodny z metodologią Podręcznika Oslo
 • wystawiane certyfikatów innowacyjności pomiotów i produktów, jako dokumentów pomocnych do ubiegania się o środki z RPO
 • identyfikacja potrzeb prorozwojowych przedsiębiorstw ("broker innowacji")
 • opracowywanie dokumentacji wdrożeniowych rozwiązań innowacyjnych: produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
 • pomoc merytoryczna i techniczna w ubieganiu się przedsiębiorców o środki unijne na wdrożenie innowacji
 • realizacja projektów
 • generowanie pomysłów innowacyjnych, ich rozwijanie i wdrażanie
 • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych
 • prowadzenie badań dotyczących potrzeb środowiska biznesowego na Warmii i Mazurach w zakresie innowacji
 • monitoring zmian zachodzących w gospodarce regionu pod kątem przedsiębiorczości, innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej

Koła i kluby

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii zostało założone 21.10.2013 r. Tworzy je grupa studentów, których celem jest nie tylko pogłębianie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, ale też jej popularyzacja oraz aktywizacja środowiska studenckiego.

Studenckie Koło Zainteresowań Informatycznych, które ukonstytuowało się na zebraniu plenarnym w dniu 29.01.2007 r. Podstawowym celem działalności Koła jest stworzenie obszaru do rozwijania zainteresowań naukowych najzdolniejszych studentów ponad zakres wiedzy oferowanej na studiach. Opiekunem naukowym SKZI został dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. OWSIiZ.

W uczelni działa także Klub Uczelniany Organizacji Środowiskowej AZS OWSIiZ, który rozwija swoją działalność sportową w piłce nożnej, koszykówce, piłce siatkowej oraz tenisie stołowym.

Uczelniany Klub Żeglarski „Kliwer” powstał 2 czerwca 2007r. z inicjatywy studentów OWSIiZ. Pomysł narodził się podczas I Mistrzostw „Dezet” Wyższych Uczelni Olsztyńskich. Przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć zgrany zespół. Nasza Drużyna miałaby startować w różnego rodzaju zawodach żeglarskich i wszelkiego rodzaju sportach wodnych.

Serdecznie zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie