Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań
tel. (61) 833-14-65, tel. (61) 833-14-33
www:   http://www.pwsb.pl
e-mail:   rekrutacja@pwsb.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 35785 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod pozycją 82. Uczelnia nasza powstała na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2001r. i działa w myśl Ustawy o Wyższych Szkołach Zawodowych z dnia 26.06.1997r.

Nasze atuty:

 • akredytacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Biznesu NIBS
 • wykłady prowadzone przez specjalistów w zakresie zarządzania z całego świata
 • wykłady prowadzone w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem najnowszych metod: case studies, e-learning, prezentacje multimedialne
 • możliwość kontynuowania nauki za granicą, min. w Finlandii, Holandii czy w Czechach
 • praktyki zawodowe w najlepszych firmach w Wielkopolsce
 • kontakt ze sztuką w siedzibie Uczelni
 • stypendia dla najlepszych, socjalne i wiele innych
 • międzynarodowe środowisko
 • wyjazdy i imprezy integracyjne

Wszystkie pomieszczenia Uczelni mieszczą się w centrum Poznania. Rektorat, dziekanat, biblioteka, sale komputerowe oraz wykładowe i księgowość znajdują się w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 18 (bardzo blisko PKS i PKP).


Oferta Uczelni

Podejmując naukę w PWSB student ma możliwość samodzielnego kształtowania ścieżki studiów. W trakcie studiów decyduje o typie studiów, jaki chce ukończyć, specjalizacjach, na jakich chce się kształcić oraz umiejętnościach, jakie chce nabyć. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych szybko zmieniających się realiach gospodarczych.

W PWSB można studiować na kierunku zarządzanie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci dokonują wyboru specjalizacji studiów pod koniec I roku. Uruchomienie poszczególnych specjalizacji zależy od zainteresowania studentów.

Uczelnia wyróżnia się na rynku ofertą studiów, które prowadzone są w całości w języku angielskim. Do wyboru są specjalizacje: Management in Business oraz Hotel Management.

Specjalizacje do wyboru na kierunku zarządzanie:

 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Informatyka w biznesie
 • Rachunkowość w biznesie
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w hotelarstwie
 • Management in business - studia w języku angielskim
 • Hotel Management - studia w języku angielskim

Opis kierunków i specjalizacji

Logistyka w przedsiębiorstwie
Absolwenci tej specjalizacji, na bazie szczegółowo opracowanego programu studiów, posiadają kwalifikacje do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w organizacjach gospodarczych, zwłaszcza we współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej. Są też przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki narodowej, przede wszystkim w handlu, przemyśle czy transporcie. Wykazują się doskonałą orientacją w sferze logistyki, prowadzenia negocjacji, analizy rynku, marketingu, finansów i prawa gospodarczego.
Przedmioty specjalizacyjne:

 • Logistyka zarządzania i produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Gospodarka magazynowa i zapasami
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Organizacja i ekonomika transportu
 • Automatyczna identyfikacja towarów

Informatyka w biznesie
Informatycy stanowią elitarną grupę zawodową. O fakcie tym świadczą: wysokość uzyskiwanych przez nich zarobków, a także oczekiwania, które im się stawia. Informatycy ze znajomością języka obcego mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę za granicą: w krajach UE, a nawet w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu dostarcza praktycznej wiedzy informatycznej oraz wskazuje konkretne możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności w sferze biznesu.
Nasze atuty:

 • laboratorium informatyczne wyposażone w nowoczesne, multimedialne mikrokomputery PC
 • wykładowcy nastawieni na konstruktywne przekazywanie wiedzy
 • praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych
 • komputerowe wspomaganie intensywnej nauki języków obcych
 • pracownia komputerowa po godzinach
 • dla studentów darmowy dostęp do globalnej sieci Internet

Rachunkowość w biznesie
Specjalizacja ta kształci specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Umiejętności z tej dziedziny oznaczają dla absolwenta uczelni zdecydowane zwiększenie perspektyw zawodowych. Wiedza ta oznacza dużą samodzielność przy pełnieniu funkcji menedżerskich lub umożliwia wykonywanie niezależnego zawodu na stanowiskach związanych z finansami i księgowością praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Psychologia zarządzania
Absolwenci tej specjalizacji znajdują zatrudnienie niemalże we wszystkich większych przedsiębiorstwach. Ich niewątpliwym atutem są wszechstronne umiejętności kierownicze. Oprócz ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu oraz obsługi pakietów biurowych, dysponują szeroką wiedzą specjalistyczną. Potrafią skutecznie motywować pracowników do działania i twórczej pracy, efektywnie prowadzić negocjacje, a także bezbłędnie ocenić kandydata do pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Polskie przedsiębiorstwa, korzystające z bogatszych doświadczeń swych zachodnich partnerów, doceniają ogromną rolę psychologa w procesie zarządzania firmą i coraz częściej decydują się na pełnoetatowe zatrudnienie specjalisty z tej dziedziny.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasoby ludzkie są kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy i instytucji. Dlatego tak ważną kwestią jest prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej, począwszy od właściwego doboru pracowników, prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji, poprzez organizacją efektywnego systemu motywacji, szkoleń i pakietów świadczeń socjalnych, kończąc na odejściu pracownika z przedsiębiorstwa. To wszystko sprawia, że osoba odpowiedzialna za zarządzanie kadrami musi posiadać bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy specjalistycznej a także umiejętności interpersonalnych. Program studiów dla specjalizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi został dostosowany do najnowszych tendencji na światowych rynkach tak, aby kształcić w tej dziedzinie profesjonalistów poszukiwanych na rynku pracy.

Management in Business - studia w języku angielskim
Specjalizacja Management in Business to studia prowadzone w całości w języku angielskim. Trwają one 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studenci mają możliwość nie tylko biegłej nauki języka angielskiego, lecz także zdobycia wiedzy z obszaru zarządzania. Z tego też powodu studia te wyróżniają się innowacyjnością a absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Na program studiów składają się następujące bloki przedmiotów: Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez profesorów, doktorów z zakresu m.in. nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, przez inżynierów i lektorów, w tym native speakers oraz specjalistów świata biznesu z międzynarodowych korporacji. Studenci mają możliwość kontynuowania nauki w Danii, Holandii, Finlandii i w wielu innych krajach europejskich. Z tamtejszymi szkołami o podobnym profilu uczelnia ma podpisane stosowne umowy w ramach programu Erasmus.

Szkoła gwarantuje studentom stały kontakt z uczonymi z Polski i zagranicy, którzy są gośćmi uczelnianych konferencji naukowych. Najlepsi mają przy tej okazji możliwość przeprowadzenia pierwszych badań naukowych i opublikowania ich wyników w uczelnianych wydawnictwach. Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Zarządzanie w hotelarstwie - Hotel Management - studia w języku angielskim
Specjalizacja "Zarządzanie w hotelarstwie" to studia prowadzone w języku polskim lub w całości w języku angielskim. Trwają one 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do prowadzenia przedsiębiorstw hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi noclegowe oraz do zajmowania stanowisk analitycznych i menedżerskich w ww. podmiotach. Ponadto władają biegle językiem angielskim, co pozwala im na podejmowanie pracy w branży hotelarskiej na całym świecie.

Specyfika sektora wymaga profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania, stosunków międzynarodowych oraz znajomości języków obcych. Takie przygotowanie otrzymują absolwenci specjalizacji "Zarządzanie w hotelarstwie". Program studiów ukierunkowany jest na wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi oraz opracowywania strategii rozwoju podmiotów funkcjonujących na rynku usług hotelarskich. To wszystko sprawia, że studia te wyróżniają się innowacyjnością a absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • badania rynku hotelarskiego
 • ekonomika turystyki
 • eksploatacja hotelu
 • geografia turystyczna
 • marketing w hotelarstwie
 • programowanie i ocena inwestycji hotelarskich
 • zachowania nabywców na globalnym rynku hotelarskim
 • zarządzanie zakładem gastronomicznym

Grupy językowe

O przyjęciu do konkretnej grupy zaawansowania językowego decyduje wynik testu kwalifikacyjnego z wybranego języka obcego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Z testu tego zwolnione są wszystkie osoby legitymujące się międzynarodowym certyfikatem kompetencji językowych (np. TOEFL, FCE, CAE, ZD, ZMP, BSICO, DELF i inne).
Szkoła zapewnia każdemu studentowi indywidualny tryb nauczania języków obcych, dostosowany do stopnia jego zaawansowania, a także tempa przyswajania i utrwalania nowej wiedzy.

Program studiów oparty jest na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz sprawdzonych, europejskich wzorcach kształcenia specjalistycznego. Studia umożiwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Słuchacze mają możliwość stałego kontaktowania się z Uczelnią, także drogą elektroniczną.

Naszą misją jest wspomagać edukacyjnie polskich pracowników i polski biznes na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.

Współpraca międzynarodowa

Aby umożliwić kontakty zagraniczne uczelnia otrzymała rozszerzoną Kartę Erasmusa, wprowadziliśmy ECTS - Europejski Systemu Oceny Nauczania. Ponadto w ramach programów kooperacji miedzynarodowej podpisaliśmy umowy o współpracy z Agder University College/ Norwegia oraz Partium Christian University, Oradea, Rumunia. Kontakty z wykładowcami, specjalistami, naukowcami i kadrą profesorską z Erasmus University/ Holandia, University of Louisville/Kentucky, USA oraz University of Western Ontario/London. Współpracujemy również z fińską uczelnią Tampere University of Technology w Pori.

Biblioteka

Uczelnia posiada własną bibliotekę i czytelnię, których księgozbiory są systematycznie powiększane. Otrzymujemy również dary w postaci cennych książek od wykładowców i studentów. Biblioteka Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni wszystkim zainteresowanym. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają: pracownicy PWSB w Poznaniu oraz studenci.
Część księgozbioru podstawowego, a mianowicie encyklopedie, słowniki, podręczniki do nauki języków obcych i inne udostępniana jest tylko w czytelni. Tutaj również studenci mają możliwość przejrzenia czasopism. Czytelnik może otrzymać pozycje nieudostępniane na zewnątrz do wykonania odbitek ksero. Bibliotekarz może pomóc użytkownikowi w poszukiwaniu niezbędnej literatury w zasobach własnych oraz innych bibliotek.


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie