Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań
tel. (061) 835-15-11
www:   http://www.wszib.poznan.pl
e-mail:   rekrutacja@wszib.poznan.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 30988 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

O Uczelni

WSZiB w Poznaniu powstała na podstawie usta­wy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. W krótkim czasie Uczelnia stała się wizytów­ką Wielkopolski. Już w 1997 r. uzyskała upraw­nienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Administracja, a także na poziomie licencjackim na kierunku Politologia.

Twórca WSZiB w Poznaniu postanowił rozszerzyć działalność na Dolny Śląsk i w 1995 r. utworzył Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, gdzie wcześniej nie było podmiotu o podobnym charakterze. W 2001 r. WSZiM we Wrocławiu została przekształcona w Fi­lię WSZiB w Poznaniu. W 2005 r. Filia otrzyma­ła uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia.

Potwierdzeniem stabilności oferty edukacyjnej były pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i Marketing (grudzień 2004) oraz Politologia (luty 2006).

Pionierskie działania dotyczą także siedziby Uczelni. WSZiB w Poznaniu już od 2000 r. ma włas­ny nowy budynek dydaktyczny z dziekanatami i biblioteką oraz 110 stanowiskami komputerowymi. Przez 16 lat wykształciliśmy ponad 27 tys. ab­solwentów, których wiedzę i umiejętności po­twierdzają pracodawcy. Dziś nasza Uczelnia to Uczelnia ze znakiem stabilności.

Oferta edukacyjna
tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne na odległość

Kierunek
Specjalność
Administracja
(studia licencjackie i
uzupełniające magisterskie)
administracja gospodarcza
administracja publiczna
administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
administracja międzynarodowa
finanse publiczne
polityka administracyjna
prawo i ochrona pracy
zarządzanie w administracji
Zarządzanie
(studia licencjackie i
uzupełniające magisterskie)
bankowa obsługa przedsiębiorstw
logistyka
rachunkowość jednostek gospodarczych
reklama i marketing
zarządzanie finansami
zarządzanie kadrami
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie sferą usług społecznych
informatyka w zarządzaniu
przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej
psychologia zarządzania
Politologia
(studia licencjackie)
dziennikarstwo i media masowe
międzynarodowe procesy integracyjne
marketing i przywództwo polityczne
administracja publiczna
bezpieczeństwo wewnętrzne - aspekty
społeczne i geopolityczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(studia licencjackie)
przywództwo i negocjacje w stanach zagrożenia
bezpieczeństwo lokalne
media i komunikacja w stanach zagrożenia


Studia Podyplomowe
WARTO SIĘ DOKSZTAŁCAĆ. ZAWSZE

 1. Metody budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie (WSZiB w Poznaniu)
 2. Media i komunikowanie masowe (WSZiB w Poznaniu)
 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim (Filia we Wrocławiu)
 4. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem (Filia we Wrocławiu)
 5. Organizacja pomocy społecznej (Filia we Wrocławiu)
 6. Administrowanie kadrami i płacami (Filia we Wrocławiu)
 7. Zarządzanie projektami legislacyjnymi w organizacjach (Filia we Wrocławiu)
 8. Zarządzanie projektami w hotelarstwie i turystyce (Filia we Wrocławiu)
 9. Tworzenie prawa miejscowego (Filia we Wrocławiu)
 10. Komunikacja społeczna i public relations (Filia we Wrocławiu)
 11. Zarządzanie projektami marketingowymi (Filia we Wrocławiu)
 12. Zarządzanie projektami szkolenia i rozwój pracowników (Filia we Wrocławiu)
 13. Zarządzanie logistyczno-marketingowe (Filia we Wrocławiu)

Rekrutacja

Studia I stopnia:

Zasadniczo o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Pula pierwszych 40% miejsc na każdy tryb studiów jest uprzywilejowana. Kandydaci, którzy złożą dokumenty jako pierwsi, mają gwarancję przyjęcia. Po wyczerpaniu się puli miejsc uprzywilejowanych o przyjęciu na studia decyduje średnia z ocen na świadectwie maturalnym. Do obliczenia średniej z wyników na świadectwie maturalnym bierze się pod uwagę końcowe stopnie z: • dla kierunku Zarządzanie: języka obcego (język z najlepszą oceną), języka polskiego, matematyki, historii, geografii
 • dla kierunku Administracja: języka obcego (język z najlepszą oceną), języka polskiego, historii, geografii
 • dla kierunku Politologia: języka obcego (język z najlepszą oceną), języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
 • dla kierunku Finanse i Rachunkowość: języka obcego (język z najlepszą oceną), języka polskiego, matematyki, historii, geografii

Studia II stopnia:

Na studia przyjmowane są osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku analogicz­nym jak wskazany w zgłoszeniu na studia drugiego stopnia lub na kierunku zbliżonym. W przypadku ukończenia kierunku pokrewnego należy przedłożyć tzw. wyciąg z indeksu z dziekanatu ma­cierzystej uczelni w celu ustalenia ewentualnych różnic programowych. Student powinien je uzupełnić, realizując równolegle obowiązujący dla danego kierunku studiów program.


Władze uczelni

 • Kanclerz WSZiB - Elżbieta Pietrzyk
 • Rektor - dr Barbara Kobusiewicz
 • Prorektorzy - dr Ryszard Orliński, dr Stanisław Kowalczyk
 • Prorektor ds. naukowych - prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

Dziekani WSZiB w Poznaniu:
 • Wydział Zarządzania i Marketingu - dr Ryszard Groszak
 • Wydział Administracji - dr Boubacar Sidi Diallo


Praktyki

Uczelnia dba nie tylko o wzbogacenie studenta w wiedzę teoretyczną, lecz również pomaga zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez praktyki. Praktyka o minimalnym wymiarze 6 tygodni obowiązuje każdego studenta studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci odbywają praktykę po I i II roku studiów. Istnieje możliwość odbycia praktyki jednorazowo w wymiarze 6 tygodni po IV semestrze studiów pierwszego stopnia, tj. po wybraniu przez studenta specjalności.

Praktyka może być realizowana we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych, które umożliwiają zebranie materiałów źródłowych do napisania pracy dyplomowej adekwatnych do wybranej specjalności. Skierowania na praktykę dokonuje osoba odpowiedzialna na Uczelni.

Wybierając miejsce i czas praktyk, student ma dwie możliwości. Przyjmuje przygotowane przez osobę odpowiedzialną we WSZiB miejsce praktyk we współpracującej z Uczelnią firmie lub samodzielnie wskazuje miejsce, w którym odbędzie praktykę. Samodzielne zorganizowanie praktyk stanowi warunek uzyskania stypendium naukowego.


Konferencje naukowe

Szczególne znaczenie w działalności każdej uczelni mają konferencje naukowe. WSZiB w Poznaniu organizuje konferencje zarówno z innymi ośrodkami, jak i samodzielnie.

Dylematy transformacji systemowej w Polsce
Odbyła się w 2005 r. z okazji 10-lecia istnienia uczelni wrocławskiej. W publikacji związanej z tą konferencją autorzy skupili się głównie na proble­matyce zarządczej, zwłaszcza na zarządzaniu or­ganizacją, następnie politycznej - w tym polityce społecznej - oraz administracyjnej.

W kręgu liberalizmu
Miała miejsce w 2006 r. i została zorganizowana wspólnie z UAM w Poznaniu. Rozpoczęła się od prezentacji książki prof. Zbigniewa Drozdowicza, Liberalizm europejski. Autor podkreślił, że liberalizm to filozofia życia i bycia w społeczeństwie, a nie tylko ideologia czy partia polityczna.

Wyzwania dla Polski XXI w. WSZiB w Poznaniu była współorganizatorem tej konferencji w 2006 r. Poruszano takie problemy, jak: Polska a społeczeństwo informacyjne, tzw. polski liberalizm, Polska wobec cywilizacyjnych megatrendów, kondycja polskich elit naukowych i gospodarczych, bezrobocie jako problem ekonomiczny.

Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie
Dwudniowa konferencja zorganizowana w 2007 r. w związku z obchoda­mi 15-lecia istnienia WSZiB w Poznaniu. Prelegenci podjęli takie te­maty, jak: perspektywy szkolnictwa wyższego, uwarunkowania prawno-polityczne rozwoju społecznego, ekonomiczne determinanty zarządzania oraz zarządzanie organizacją.

Reklama i PR na rozdrożu?
Ostatnia konferencja stanowiła próbę pokazania kwestii związanych z reklamą i PR z różnych punktów widzenia: począwszy od wykładowców marketingu, poprzez przedstawicieli agencji re­klamowych, a skończywszy na osobach związanych z takimi dziedzinami, jak: kognitywistyka, antropologia, filozofia czy marketing polityczny. Pojawił się podział na erę romantycznego marketingu - z jednej strony oraz neuromarketingu - z drugiej.
Organizacje studenckie

SIFE - z innymi i dla innych

Idea stowarzyszenia SIFE (Studenci dla Przedsiębiorczości) zrodziła się w 1975 r. w Stanach Zjednoczonych i rozkwitła przy poparciu Samuela Waltona, amerykańskiego przedsiębiorcy. Prowokując młodych, uczących się jeszcze ludzi do działania, chciał sprawić, aby potrafili odnaleźć się w realiach prawdziwego biznesu.

Wśród najnowszych projektów roku akad. 2007/2008 znalazł się "Młody Biznesmen", skierowany do gimnazjalistów z małych miejscowości. Jego celem jest przybliżenie tematyki biznesowej poprzez cykl spotkań, zarówno w miejscu zamieszkania gimnazjalistów, na Uczelni, jak i w wybranej firmie. W innym projekcie studenci spróbują przygotować do dorosłego życia młodzież, która opuszcza dom dziecka.


Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie