Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie - Katedra Logistyki

al. Niepodległości 128 budynek C, pok. 6/4, 02-554 Warszawa
tel.: (22) 564 93 26; telefax: (22) 564 68 63
www:   http://logistyka.sgh.waw.pl
e-mail:   kl@sgh.waw.pl

 

» Bieżące edycje
 • Edycja XXII - nabór został już zakończony; edycja została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007 (zajęcia rozpoczęły się 3 marca 2007 r.)
 • Edycja XXIII - trwa przyjmowanie wstępnych zgłoszeń; edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2007 r.)

Poniższe informacje dotyczą edycji XXIII.

» Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 7 100 zł (wpłata jednorazowa).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studium.

Numer konta dla edycji XXIII: 37 10600034 5005 0601 0123 0023

Tytuł wpłaty: "500-06-0123".

Czesne należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu kandydatury przez Kierownika Studium (patrz: tryb naboru).

» Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru kandydatów. Zgodnie z zaleceniami Rady Kolegium, preferowani są kandydaci z wykształceniem magisterskim, z udokumentowanym stażem pracy oraz z doświadczeniem w dziedzinie logistyki i/lub zarządzania łańcuchem dostaw.

Wymagane dokumenty:

» Cel studium

Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie oraz trendami rozwojowymi. Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi decyzjami podejmowanymi przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metodami i narzędziami wspomagającymi podejmowanie tych decyzji. Wskazanie powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością, zarządzaniem operacjami, jak również przedstawienie strategii logistycznych na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania, jak np. Total Quality Management, Lean Management czy Time Based Management. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o problemach logistycznych poprzez analizę przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie z USA, Europy Zachodniej, Japonii i Polski, jak również prezentacje dobrych praktyk logistycznych polskiego rynku logistycznego.

» Program studium

 1. Wprowadzenie do logistyki
 2. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw
 3. Trendy rozwojowe logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
 4. Analiza zachowań konsumenckich, logistyczna obsługa klienta, zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 5. Zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw
 6. Zakupy i logistyka zaopatrzenia
 7. Logistyka dystrybucji
 8. Logistyka międzynarodowa i globalna
 9. Logistyka w sferze usług
 10. Technologie informacji w łańcuchu dostaw
 11. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, reinżynieria procesów, model SCOR
 12. Procesy prognozowania i planowania produkcji
 13. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie
 14. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing) w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 15. Outsourcing i logistyka kontraktowa
 16. Logistyczna obsługa obrotów handlowych ze Wschodem
 17. Projektowanie systemów logistycznych
 18. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w świetle przełomowych koncepcji zarządzania (Total Quality Management, Lean Management, Time Based Management, Just-in-Time)
 19. Rozwój polskiego i europejskiego rynku transportowego w świetle polityki Unii Europejskiej
 20. Podejmowanie decyzji menedżerskich na bazie studiów przypadków
 21. Prezentacje dobrych praktyk biznesowych z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (przedstawiciele praktyki)
 22. Seminarium logistyczne - analiza przypadków "na żywo" Wizyta w nowoczesnych centrach dystrybucji
 23. Wizyta w nowoczesnych centrach dystrybucji
Na zakończenie studium słuchacz pisze pracę dyplomową.

» Organizacja studium

Studium trwa 1 semestr i jest uruchamiane w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowej rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w marcu następnego roku. Zapisy rozpoczynają się w maju tego roku, w którym ma być uruchomiona dana edycja studium.

Zajęcia w ramach edycji letniej rozpoczynają się w marcu danego roku, a kończą w czerwcu tego samego roku. Zapisy przyjmowane są od listopada roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studium.

Zgłoszenia wraz z kompletami wymaganych dokumentów można przesyłać pocztą do sekretariatu studium, który mieści się w Katedrze Logistyki SGH (adres do korespondencji: al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa). Na kopercie prosimy umieścić adnotację "Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw".
Zgłoszenie wraz z kompletem wymaganych dokumentów można złożyć również w Kancelarii SGH (pok. 58 w gmachu głównym SGH).

Zajęcia w ramach studium odbywają się w trybie intensywnym: dwa lub trzy razy w miesiącu, w soboty i niedziele. W soboty zajęcia odbywają się w godz. 10:00 - 17:30, w niedziele w godz. 8:00 - 15:00.

Kierownik studium: prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski (tel. 0-22 564 68 40)

Sekretarz studium: dr Aleksandra Laskowska-Rutkowska; e-mail: olala@sgh.waw.pl, olala@aster.pl

» Dodatkowe informacje i zapisy

Katedra Logistyki
al. Niepodległości 128
budynek C, pok. 6/26
02-554 Warszawa

tel.: (0-22) 564 93 26
telefax: (22) 564 68 63

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Róża Sokołowska, e-mail: roza.sokolowska@sgh.waw.pl

Zapraszamy na stronę Katedry Logistyki: www.sgh.waw.pl/kl/, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat naborów na kolejne edycje studium, jak również odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez kandydatów.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:44:43
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:44:43) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie