Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

STUDIA PODYPLOMOWE - WARSZAWA

Problemy projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych w ujęciu norm europejskich (ul. Nowowiejska 20)
Administrowanie sieciami komputerowymi (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Akademia Biznesu MDDP (al. Jana Pawła II 25)
Aparaty elektroenergetyczne wysokiego napięcia (ul. Koszykowa 75)
Auto-elektro-mechatronika (pl. Politechniki 1)
Automatyka (ul. Św. Andrzeja Boboli 8)
Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - metodyka i zastosowania (ul. Wołoska 141)
Bankowość i finanse (ul. Nowoursynowska 159)
Bezpieczeństwo i higiena pracy ( ul. Nowowiejska 24)
Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe - Ochrona osób i mienia (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 )
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe (ul. Narbutta 84)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Bezpieczeństwo systemów informatycznych (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektryczny, pokój 322)
Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia (ul. Narbutta 85)
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska (ul. Nowoursynowska 159)
Chemia kosmetyczna (ul. Noakowskiego 3)
Choroby psów i kotów (ul. Nowoursynowska 159)
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem energetycznym (ul. Nowowiejska 20)
Diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia (ul. Narbutta 84)
Diagnostyka pojazdów samochodowych (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ul. Nowoursynowska 166)
Doskonalenie pedagogiczne (ul. Nowoursynowska 166)
Eksploatacja i metody kontroli stanu technicznego urządzeń - problemy materiałowe (ul. Wołoska 141)
Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi (ul. Koszykowa 75)
Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych (ul. Nowowiejska 25)
Eksploatacja pojazdów (ul. Kaliskiego 2)
Energetyka lokalna - wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła (ul. Nowowiejska 25)
Epizootiologia i administracja weterynaryjna (ul. Nowoursynowska 159)
Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska (ul. Narbutta 85)
Executive Master of Business Administration (EMBA) (ul. Koszykowa 79)
Florystyka - sztuka układania kwiatów (ul. Nowoursynowska 159)
Geotechniczne i hydrotechniczne aspekty bezpiecznego składowania odpadów (ul. Nowowiejska 20)
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Higiena zwierząt rzeźnych i żywnosci pochodzenia zwierzecęgo (ul. Nowoursynowska 159)
Informatyka (ul. Nowowiejska 15/19)
Informatyka i techniki Internetu dla nauczycieli – studia przez Internet (ul. Nowowiejska 15/19, p. 50)
Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska (ul. Nowowiejska 20)
Informatyka w systemach pomiarowo-kontrolnych (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, p. 216)
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i dobór (ul. Koszykowa 75)
Integracja europejska i zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Integracja europejska w zakresie gospodarki żywnosciowej (ul. Nowoursynowska 166)
International Master of Business Administration (IMBA) (ul. Koszykowa 79)
Inżynieria bezpieczeństwa (ul. Nowowiejska 21/25)
Inżynieria gazownictwa (ul. Nowowiejska 20)
Inżynieria powierzchni (ul. Wołoska 141)
Język angielski w budownictwie (poziom średnio-zaawansowany) (ul. Filtrowa 2)
Kable energetyczne, teletechniczne i światłowody (ul. Koszykowa 75 Gmach Elektrotechniki, kl. B, p.115)
Klimatyzacja i chłodnictwo (ul. Nowowiejska 20)
Klimatyzacja i układy sterowania w obiektach technologicznych (ul. Koszykowa 75)
Klimatyzacja i układy sterowania w obiektach technologicznych (ul. Koszykowa 75)
Kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa (ul. Koszykowa 75)
Logistyka w przedsiębiorstwie (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Lotnictwo i kosmonautyka - Silniki lotnicze (ul. Gen. S. Kaliskiego 2)
Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Mechatronika w kształceniu zawodowym (ul. św. Andrzeja Boboli 8)
Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania (Pl. Politechniki 1, Gmach Elektrotechniki)
Metody i techniki menedżerskie - pre-mba (ul. Nowoursynowska 166)
Miedzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (MCAZ) (ul. Ogrodowa 28/30)
Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (ul. Nowoursynowska 166 Budynek 13)
Mikrokontrolery i procesory sygnałowe w technice pomiarowej (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, p. 216)
Nowe materiały konstrukcyjne w przemyśle chemicznym i energetyce (ul. Wołoska 141)
Nowe technologie w poligrafii (ul. Konwiktorska 2)
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii (ul. Nowoursynowska 159 c)
Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD CAE (ul. Nowowiejska 24)
Nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego (ul. Ciszewskiego 8)
Nowoczesne układy zasilania w obiektach energetyki i telekomunikacji (ul. Koszykowa 75)
Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (ul. Nowoursynowska 166)
Ochrona dziedzictwa kulturowego (ul. Koszykowa 55)
Ochrona i konserwacja środowiska (ul. Nowoursynowska 159)
Ochrona i konserwacja zabytkowych założen ogrodowych (ul. Nowoursynowska 159)
Ochrona odgromowa i przepięciowa (ul. Koszykowa 75, p. 115, Gmach Elektrotechniki kl. B)
Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (ul. Nowowiejska 21/25)
Ogrodnictwo z elementami integrowanej produkcji dla absolwentów nierolniczych (ul. Nowoursynowska 159)
Opracowywanie i zarządzanie projektami UE (ul. Nowoursynowska 166)
Organizacja turystyki i agroturystyki (ul. Nowoursynowska 159 c)
Pakowanie produktów (ul. Narbutta 85, p.206)
Pedagogiczne (ul. Nowoursynowska 166)
Pies i jego rola w społeczeństwie (ul. Ciszewskiego 8)
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną (ul. Nowoursynowska 164)
Planowanie przestrzenne (ul. Koszykowa 55, p. 313)
Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów (al. Niepodległości 128)
Podyplomowe Studium - Przedsiębiorczość indywidualna. Jak założyć i prowadzić własną firmę? (al. Niepodległości 162)
Podyplomowe Studium Administrowania Funduszami Unijnymi (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 404)
Podyplomowe Studium Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek (al. Niepodległości 164 budynek F, pokój 204)
Podyplomowe Studium Akademia Kompetencji Dydaktycznych (Al. Niepodległości 162 gmach główny, pok. 102)
Podyplomowe Studium Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1102, 1103)
Podyplomowe Studium Analiz Makroekonomicznych (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 708)
Podyplomowe Studium Analiz Marketingowych (ul. Rakowiecka 24 budynek "A", pok. 308)
Podyplomowe Studium Badania Rynków Krajowych i Zagranicznych (Al. Niepodległości 162 gmach F, pok. 318)
Podyplomowe Studium Biznesu Farmaceutycznego: Zarządzanie, Marketing, Regulacje Prawne (al. Niepodległości 164 budynek F, pokój 204)
Podyplomowe Studium Business Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych (ul. Batorego 8 budynek S, pokój 8)
Podyplomowe Studium Dla Analityków Bankowych (al. Niepodległości 164 budynek F, pokój 416)
Podyplomowe Studium Dla Menedżerów Motoryzacji (ul. Grażyny 13/15)
Podyplomowe Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 105)
Podyplomowe Studium Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie (ul. Batorego 8 budynek S, pokój 8)
Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 404)
Podyplomowe Studium Europejskie Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 702, 703)
Podyplomowe Studium Europejskie: Prawo, Polityki i Środki Pomocowe Unii Europejskiej (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 303)
Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 127)
Podyplomowe Studium Gospodarka Przestrzenna (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 120, 323)
Podyplomowe Studium Gospodarki Komunalnej (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 202-204)
Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Handlu ze Wschodem (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 913)
Podyplomowe Studium Informatyczne Systemy Zarządzania - Strategia, Projektowanie, Integracja (al. Niepodległości 164)
Podyplomowe Studium Informatyki Gospodarczej (al. Niepodległości 164)
Podyplomowe Studium Inwestycji z Zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy (al. Niepodległości 164 budynek F, pokój 310)
Podyplomowe Studium Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie (al. Niepodległości 162 budynek główny, pokój 148)
Podyplomowe Studium Konsultingu Menedżerskiego (ul. Wiśniowa 41 budynek W, pok. 65)
Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne dla Nauczycieli Przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 105)
Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (al. Niepodległości 128 budynek C, pok. 6/4)
Podyplomowe Studium Małego i Średniego Biznesu (ul. Wiśniowa 41)
Podyplomowe Studium Marketingowo-Logistyczne (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Marketingu i Strategii Marketingowych (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1003)
Podyplomowe Studium Marketingu Internetowego (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 308-309)
Podyplomowe Studium Marketingu Sportu (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Menedżer Jakości (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 119)
Podyplomowe Studium Menedżer Usług Społecznych w Europejskim Otoczeniu Prawno-Ekonomiczno-Społecznym (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1003)
Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 320)
Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej (ul. Batorego 8 budynek S, pokój 8)
Podyplomowe Studium pod nazwą "Europejskie Studium Zarządzania Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw" (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 127)
Podyplomowe Studium Podatkowe (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1110)
Podyplomowe Studium Podstawy Prawne Procesu Inwestycyjnego (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 202-204)
Podyplomowe Studium Polski Rynek Rolny w Unii Europejskiej (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 617)
Podyplomowe Studium Projektów Współfinansowanych z Funduszy Europejskich (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Przedsiębiorczość w Małych i Średnich Firmach (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 325)
Podyplomowe Studium Przywództwa w Organizacji (Al. Niepodległości 162 Budynek Główny, pok. 102)
Podyplomowe Studium Public Relations (1-semestralne) (al. Niepodległości 128 budynek C, pok. 6/17)
Podyplomowe Studium Public Relations (roczne) (al. Niepodległości 128 budynek C, pok. 6/17)
Podyplomowe Studium Rachunkowości ()
Podyplomowe Studium Rachunkowości Finansowej w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 329)
Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 329)
Podyplomowe Studium Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 127)
Podyplomowe Studium Rozwoju Kompetencji Interpersonalnych w Biznesie (Al. Niepodległości 162 Budynek Główny, pok. 102)
Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 127)
Podyplomowe Studium Strategicznego Zarządzania Marketingowego (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 105)
Podyplomowe Studium Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich - Zarządzanie Projektami UE (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 304)
Podyplomowe Studium Strategii Firm Wobec Ryzyka i Konkurencji (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 617)
Podyplomowe Studium Ubezpieczenia w Ograniczaniu Ryzyka Przedsiębiorstwa (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 125)
Podyplomowe Studium Ubezpieczeń (ul. Wiśniowa 41 budynek W, pok. 35)
Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1013)
Podyplomowe Studium Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w UE (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 325)
Podyplomowe Studium Zamówienia Publiczne (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 202-204)
Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 125)
Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie (ul. Wiśniowa 41 budynek W, pok. 72)
Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu (al. Niepodległości 162 gmach główny, pok. 238)
Podyplomowe Studium Zarządzania Innowacjami (al. Niepodległości 162 gmach główny, pok. 137)
Podyplomowe Studium Zarządzania Marką (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Zarządzania Marketingiem w Przedsiębiorstwie (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 105)
Podyplomowe Studium Zarządzania Nieruchomościami (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 325)
Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia (ul. Madalińskiego 31/33)
Podyplomowe Studium Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa (Al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1014)
Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami (Project Management) (ul. Madalińskiego 31/33)
Podyplomowe Studium Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1014)
Podyplomowe Studium Zarządzania Środkami Unii Europejskiej (w Poznaniu) (Al. Niepodległości 164, budynek F, pokój 902)
Podyplomowe Studium Zarządzania Środkami Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców (Al. Niepodległości 164, budynek F, pok. 918)
Podyplomowe Studium Zarządzania Wiedzą w Przedsiębiorstwach i Instytucjach Publicznych (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 325)
Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej (ul. Wiśniowa 41 budynek W, pok. 53)
Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 411)
Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Pracy (ul. Madalińskiego 31/33)
Podyplomowe Studium Zarządzanie Finansami Placówek Służby Zdrowia (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 127)
Podyplomowe Studium Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1013)
Podyplomowe Studium Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1013)
Podyplomowe Studium Zarządzanie Produktami (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 1102, 1103)
Podyplomowe Studium Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 902)
Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy (ul. Batorego 8 budynek S, pokój 8)
Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Klienta (ul. Rakowiecka 24 budynek A, pok. 308-309)
Policealne Studium Edukacji ELITA (al. St. Zjednoczonych 51)
Polska elektroenergetyka w Unii Europejskiej (ul. Koszykowa 75)
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne (ul. Nowoursynowska 159 c)
Postęp techniczny w technologiach i urządzeniach sanitarnych na terenach wiejskich (ul. Nowoursynowska 159)
Powstanie i likwidacja szkód komunikacyjnych (ul.Koszykowa 75)
Produkcja i zastosowanie ozdobnego materiału szkółkarskiego (ul. Nowoursynowska 159)
Produkcja zwierzęca w Polsce po integracji z Unia Europejska (ul. Ciszewskiego 8)
Programy rolnośrodowiskowe (ul. Ciszewskiego 8)
Projektowanie geotechniczne, bezpieczeńtwo i oddziaływanie budowli na środowisko (ul. Nowoursynowska 159)
Projektowanie i komputerowy zapis z wykorzystaniem programów graficznych typu CAD (pl. Politechniki 1)
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym (ul. Nowoursynowska 159)
Projektowanie systemów informacyjnych (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektryczny, pokój 322)
Prowadzenie projektów informatycznych (ul. Koszykowa 75, Gmach ElektryczElektryczny, pokój 322)
Przewozy międzynarodowe w świetle wymagań Unii Europejskiej (ul.Koszykowa 75)
Przyroda (ul. Nowoursynowska 166)
Przywództwo i komunikacja społeczna (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Rachunkowość (ul. Nowoursynowska 166)
Rachunkowość gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw (ul. Nowoursynowska 159)
Radiokomunikacja (ul. Nowowiejska 15/19)
Roczne Podyplomowe Studium Bankowości (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 413)
Roczne Podyplomowe Studium e-Biznesu (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 416)
Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie (ul. Madalińskiego 31/33)
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych (ul. Nowoursynowska 166)
Rozpoznawanie sygnałów radarowych - metody i urządzenia (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 )
Równoległe studia pedagogiczne (ul. Nowoursynowska 166)
Rynek energii dla konsumenta (ul. Koszykowa 75)
Strategia działania na krajowym i międzynarodowym rynku energii elektrycznej (ul. Koszykowa 75)
Studia podyplomowe Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych (Al. Niepodległości 162 gmach główny, pok. 137 lub pok. 138)
Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego (ul. Koszykowa 79)
Studium pedagogiczne (ul. Noakowskiego 18/20, p. 431, kl. C)
Synteza materiałów metodą konsolidacji proszków (ul. Wołoska 141)
Systemy informacyjno - pomiarowe (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Systemy informatyczne administracji publicznej (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa (ul. Nowowiejska 20)
Systemy pomiarowo-kontrolne w energetyce (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, p. 216)
Techniczna ochrona osób i mienia (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 )
Technika i prawo (ul. Św. Andrzeja Boboli 8)
Technika świetlna użytkowa (ul. Koszykowa 75)
Techniki multimedialne (ul. Nowowiejska 15/19)
Towaroznawstwo materiałów budowlanych (ul. Noakowskiego 3)
Trakcja elektryczna (Pl. Politechniki 1)
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe (ul. Nowowiejska 25)
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna (ul. Koszykowa 55, p. 207)
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów (ul. Nowowiejska 20)
Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego (ul. Nowoursynowska 166)
Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego (ul. Nowoursynowska 159)
Wiedza o zwierzetach laboratoryjnych (ul. Ciszewskiego 8)
Współczesne systemy i urządzenia telekomunikacyjne (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 )
Współczesne Systemy Radioelektroniczne (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 )
Wycena nieruchomości (ul. Koszykowa 55 pok. 0103 (oficyna))
Wycena nieruchomości (Al. Armii Ludowej 16)
Wycena nieruchomości (ul. Ciszewskiego 8)
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach zasilania (ul. Koszykowa 75)
Zarządzanie i marketing w gospodarce żywnosciowej mba - izma (ul. Nowoursynowska 166)
Zarządzanie i organizacja eksploatacji maszyn budowlanych, drogowych i przeładunkowych (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT (ul. Narbutta 85)
Zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP (ul. Narbutta 85)
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Zarządzanie obiektami budowlanymi (utrzymanie i eksploatacja) (ul. Koszykowa 55 pok. 0103 (oficyna))
Zarządzanie ograniczeniami (ul. Narbutta 85, p. 137)
Zarządzanie programami w systemie pozyskiwania, eksploatacji i wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Zarządzanie projektami w instytucji finansowej (ul. Narbutta 85)
Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych (ul. Narbutta 85)
Zarządzanie przedsiębiorstwami (ul. Nowoursynowska 159 c)
Zarządzanie ruchem lotniczym (ul. Koszykowa 75)
Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych (ul. Koszykowa 75)
Zarządzanie w Agrobiznesie - MBA (ul. Nowoursynowska 166)
Zarządzanie w budownictwie (Al. Armii Ludowej 16)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2)
Zastosowania aktualnych regulacji prawnych w rolnictwie (ul. Nowoursynowska 166)
Zastosowania informatyki w biznesie (ul. Koszykowa 75, Gmach Elektryczny, pokój 322)
Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody (ul. Nowoursynowska 159)
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym (ul Ciszewskiego 8)
Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich (ul. Nowoursynowska 159)
Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich (Nowoursynowska 166)
Żywienie człowieka oraz gospodarstwo domowe (ul. Nowoursynowska 159 c)
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA - Katedra Polityki Gospodarczej - Podyplomowe Studium Inwestycji Zagranicznych, Promocji Regionu i Przedsiębiorczości (al. Niepodległości 164 budynek F, pok. 913)
Śródmieście - Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa (Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1)
Ursus - Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 7 pokój nr 51)
Ursynów - Akademia Finansów i Biznesu Vistula (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Angielski w finansach i biznesie (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Audyt i kontrola wewnętrzna (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Budżetowanie zadaniowe (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Dietetyka i technologia gastronomiczna (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Dietetyka i technologia gastronomiczna z uprawnieniami (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Doradca finansów osobistych EFG (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Doradztwo na rynku nieruchomości (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Dyplomowany specjalista ds ubezpieczeń (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Dziennikarstwo lifestylowe (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Kontrola wewnętrzna z elementami audytu w administracji publicznej i gospodarce (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Kontroler finansowy (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Logistyka w transporcie drogowym (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Menedżer hotelarstwa (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Menedżer Procesów Biznesowych (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Metodyka nauczania języków obcych (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Polski i międzynarodowy handel sztuką (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Praca nad tekstem autorskim (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Przekład literacki: język angielski oraz język niemiecki (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Psychologia w zarządzaniu i biznesie (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Skuteczny lider zmian z certyfikatem Sixsigma i 7 nawyków Covega (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Socjologia mody czyli Biznes w dizajnie (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Tłumacz przysięgły języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Tłumaczenia akt dawnych (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Tłumaczenia specjalistyczne język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Ubezpieczenia (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Wycena nieruchomości (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Zarządzanie komunikacja wewnętrzna i Intranetem (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Zarządzanie nieruchomościami (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Zarządzanie placówką oświatową (ul. Stokłosy 3)
Ursynów - Zarządzanie ryzykiem w organizacji (ul. Stokłosy 3)

Zobacz również:

gimnazja Warszawa
kolegia Warszawa
korepetycje Warszawa
kursy, szkolenia Warszawa
licea Warszawa
przedszkola Warszawa
szkoły plastyczne Warszawa
szkoły podstawowe Warszawa
szkoły policealne Warszawa
morskie Warszawa
zawodowe Warszawa
uczelnie Warszawa
księgarnie Warszawa
kuratoria, poradnie Warszawa
szkolne artykuły Warszawa
szkoły językowe Warszawa
prawo jazdy Warszawa
szkolenia sportowe Warszawa
studia podyplomowe Warszawa
zielone szkoły, kolonie, noclegi Warszawa
relaks, rozrywka Warszawa
sale konferencyjne Warszawa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie