Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Gromadce

ul. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka
tel. (75) 738-24-39
www:   http://www.zsgromadka.ple-mail:   zsgromadka@home.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8701 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE

- wykwalifikowana karda nauczycieli
- zajęcia dodatkowe
- poszanowanie praw ucznia
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- aktywne formy pracy
- bezpieczeństwo, troska, opieka
- liczne sukcesy sportowe

GIMNAZJUM W GROMADCE

- działalność wolontariatu
- działalność Samorządu Uczniowskiego
- unijne projekty i programy
- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- działalność ekologiczna
- ciekawe projekty edukacyjne
- szkoła bez przemocy
- cyklicznie organizowane iprezy szkolne

O nas

Mijające 60-lecie szkolnictwa w Gromadce to nie tylko przekształcenia organizacyjne i wzbogacanie bazy dydaktycznej. To przede wszystkim sumienna i rzetelna praca wszystkich nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Miarą jakości tej pracy są liczne sukcesy odnoszone przez uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz to, że po latach absolwenci szkoły mówią: "Tu kończyłem szkołę, tu była moja szkoła".

Działania naszych obecnych władz gminy dają nadzieję, że nasza szkoła nadal będzie dobrze uczyć i wychowywać następne pokolenia.

Nasze mocne strony

 • szkoła jest wolna od przemocy i agresji
 • oferta edukacyjna szkoły - w szczególności w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów
 • kompetentny i staranny nadzór pedagogiczny dyrektora
 • sposób zarządzania i administrowania szkołą potwierdzający naszą sprawność organizacyjną
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

W naszej szkole realizujemy program Comenius skierowany do:
 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej
 • szkół określonych przez państwa członkowskie
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie
 • szkół wyższych
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie

Cele szczegółowe tego programu to:
 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania

Model absolwenta szkoły podstawowej...

Nasz absolwent:
 • potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności
 • zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować
 • potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów
 • umie porozumiewać się z innymi
 • szanuje dziedzictwo kulturowe
 • zna i stosuje normy dobrego zachowania
 • jest partnerem we wspólnej pracy
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie
 • dąży do osiągnięcia sukcesu
 • jest przygotowany do następnego etapu nauki

... oraz gimnazjum

Ucznia naszego gimnazjum cechują:
 • kultura osobista – zachowywanie się z godnością i szacunkiem dla drugiej osoby – wyrażone przez postawę, słownictwo, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń itp.
 • pozytywne nastawienie wobec innych – życzliwość
 • odpowiedzialność za drugą osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela itp.)
 • wrażliwość na krzywdę innych ludzi – samotnych, cierpiących z innych powodów
 • dążenie do budowania więzi między pokoleniami
 • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wyznawców różnych religii, niepełnosprawnych
 • miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji oraz troska o utrzymanie i pomnożenie tego dziedzictwa; godne reprezentowanie kraju na zewnątrz
 • przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju
 • szacunek dla pracy i nauki
 • uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność
 • świadomość, że wszyscy należymy do wspólnoty ogólnoludzkiej
 • umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna i tajemnic, zdrowy wypoczynek
 • zdolność do samodzielnego myślenia, poszukiwanie jasnego i pewnego światopoglądu
 • szacunek dla prawdy, postępowanie zgodne z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy i umiejętności (na miarę indywidualnych możliwości)
 • odporność na negatywne wpływy patologicznych zjawisk społecznych
 • umiejętność właściwego wykorzystywania środków masowego przekazu – nie uzależnianie się od nich, lecz wartościowe ich używanie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie