Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

ul. H. Sienkiewicza 8, 59-730 Nowogrodziec
tel. (75) 731-63-71
www:   http://www.spnowogrodziec.neostrada.ple-mail:   spnowogrodziec@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10587 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NOWOGRODŹCU

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O nas

Nasza szkoła mieści się w nowoczesnym, pięknym budynku. Uroczystego otwarcia budynku dokonano w 2002 roku. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową na terenie miasta. Chlubimy się bogatym dorobkiem i pięknymi tradycjami. Fakt ten nie tylko wyróżnia, ale także stanowi pewien rodzaj zobowiązania do wzbogacania i pomnażania osiągnięć.

Cele i zadania szkoły w zakresie nauczania, wychowania i funkcji opiekuńczych określa statut. Oprócz tych trzech funkcji w szkole preferujemy formy pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz uczniami wymagającymi szczególnej opieki poprzez szeroką gamę zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

Program szkoły sukcesywnie jest poszerzany o zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, konkursy, imprezy, realizację projektów związanych z szeroko pojętą działalnością edukacyjną, wynikającą z założeń reformy oświaty). Praca naszej szkoły oparta jest na programie wypracowanym przez podstawowe podmioty funkcjonujące w szkole: dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski i Radę Rodziców.

Roczne plany pracy wynikają z głównych założeń „Programu rozwoju szkoły" i podlegają ewaluacji w celu ich doskonalenia i przystosowania do aktualnych potrzeb, szczególnie do podnoszenia jakości pracy szkoły. Służą oczekiwaniom społeczności uczniowskiej i rodziców oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

Zadania szkoły to wspomaganie rozwoju osobowości ucznia, kierowanie jego wielostronnym rozwojem, pomoc w przezwyciężaniu pewnych trudności, uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych z wykorzystaniem wykształconych umiejętności, profilaktyka. Mocną stroną naszej szkoły jest praca z uczniami zdolnymi, rozwijanie talentów, tj. wysoki poziom dydaktyczny szkoły (wyniki testów, konkursów i zawodów). Ponadto uczniowie biorą czynny udział w imprezach gminnych i powiatowych z udziałem władz samorządowych.

Jesteśmy szkołą:
 • promującą ogólnie przyjęty system wartości, zapewniającą równość szans
 • pomagającą uczniom w pełnym rozwoju ich talentów
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • rozwijającą współpracę między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą
 • zapewniająca dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły
 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie

Zadania pedagoga szkolnego...
Nasz pedagog:
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz pomaga w minimalizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców
 • podejmuje działania wychowawcze związane z profilaktyką uzależnień i przemocy wśród uczniów
 • wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli i wychowawców
 • prowadzi działalność w zakresie opieki socjalnej i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej
 • jest naturalnym rzecznikiem praw dziecka, dba o przestrzeganie praw dzieci wynikających m.in. z Konwencji o Prawach Dziecka
 • we współpracy z całym gronem pedagogicznym dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole

... i świetlicy

Podstawowym celem naszej świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, którzy jej potrzebują, przed lekcjami i po lekcjach. Tym uczniom świetlica planuje wolny czas. Do zadań świetlicy szkolnej należą w szczególności:
 • tworzenie warunków do pracy własnej
 • wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie
 • organizowanie pomocy w nauce
 • organizowanie zajęć ruchowych w pomieszczeniu świetlicy oraz na powietrzu
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • upowszechnianie kultury zdrowotnej
 • współpraca z innymi nauczycielami szkoły

Zajęcia dodatkowe

Naszym podopiecznym proponujemy rozmaite formy zajęć pozalekcyjnych, jak m. in. :
 • koło teatralne
 • koło matematyczne
 • koło taneczne
 • koło języka angielskiego
 • koło muzyczno-teatralne
 • koło informatyczne
 • koło humanistyczne
 • koło przyrodnicze
 • koło plastyczne
 • koło instrumentalno-muzyczne
 • ornitologiczne
 • historyczne
 • chór
 • zespół wokalny
 • koło turystyczne
 • Szkolny Klub Sportowy
 • aerobik


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie