Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Obrońców Warszawy

ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. / fax (74) 811-17-21
www:   e-mail:   sp2bystrzyca@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8390 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. OBROŃCÓW WARSZAWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

- tytuł "Szkoły z Klasą"
- dobrze wyszkolona kadra nauczycielska
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- bogata baza dydaktyczna
- liczne projekty edukacyjne
- liczne sukcesy sportowe

O nas

Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Oferta zajęć jest bardzo szeroka, w zależności od zainteresowań uczniów.

Organizujemy czas wolny młodzieży i kształtujemy nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania
 • organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych
 • udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych
 • prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia.
Chcemy wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka.

Staramy się by absolwenci posiadali umiejętności wyrażania własnych opinii i odnalezienia się w aktualnych realiach.

Szkoła wychowując:
 • rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki
 • upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu
 • sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości szkoły

W naszej szkole realizujemy najważniejsze cele i zadania, w szczególności:
 • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • umożliwiamy absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym
 • kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia
 • realizujemy program wychowawczy i profilaktyczny szkoły
 • sprawujemy opiekę pedagogiczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły oraz zapewniamy pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • umożliwiamy uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury
 • udzielamy uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i pedagoga szkolnego. Pedagog jest koordynatorem tych działań
 • umożliwiamy rozwijanie zainteresowań uczniów i ich uzdolnień oraz realizację indywidualnych programów nauczania
 • szkoła jest objęta systemem monitoringu wizyjnego. Za bezpieczeństwo uczniów w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas przerw nauczyciel dyżurny
 • szkoła stosuje wewnątrzszkolne zasady oceniania. Sprawy nieuregulowane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania rozstrzyga rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych


 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie