Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Niepubliczny Zespół Szkół

Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy

Ścinawka Dolna 21b, 57-420 Radków
tel. (74) 873-61-06
www:   http://www.niepublicznaszkola.pl
e-mail:   nspig.scinawka@op.pl
scinawka@niepublicznaszkola.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5626 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- kształcenie zintegrowane - klasy I-III
- drugi etap – klasy IV-VI
- dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim
- zajęcia kompensacyjne
- rewalidacja
- wyspecjalizowana kadra nauczycieli
- różnorodność zajęć pozalekcyjnych

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym
- cykl kształcenia - 3 lata, nie dłużej niż do 21 roku życia
- rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Krótka historia pracy dydaktyczno-wychowawczej w Ścinawce Dolnej
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które jest organem prowadzącym Niepubliczny Zespół Szkół, prowadzi działalność wychowawczą i dydaktyczną w Ścinawce Dolnej od roku 1947. W latach 1947-1952 Zgromadzenie prowadziło tu Dom Dziecka, później przeorganizowany na Zakład dla Dzieci Specjalnej Troski. Rozpoczęto tu pracę rewalidacyjno-wychowawczą w „Szkole Życia”. W 1999 roku Klasa Szkoły Życia została włączona do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku. W 2005 r. przy tymże Domu Pomocy Społecznej zastają założone: Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 2007 r. zostaje założona Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka.

Uczniowie

Uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej oraz dzieci z okręgu powiatu kłodzkiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczestnikami zajęć rewalidacyjno - wychowawczych są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej oraz dzieci z okręgu powiatu kłodzkiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadający orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Proces edukacji w szkole składa się z dwóch etapów: pierwszy etap - kształcenie zintegrowane - klasy I-III, drugi etap – klasy IV-VI. Okres nauki w szkole rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18 roku życia. W zespołach rewalidacyjno – wychowawczych uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 25 roku życia.

Etapy kształcenia w szkole podstawowej

Kształcenie zintegrowane - system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, polegający na łagodnym przejściu od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Nauczyciel prowadzi te zajęcia według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. W kształceniu zintegrowanym nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania i nie stawia się ocen.
Zajęcia kompensacyjne jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami. Celem zajęć kompensacyjnych jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze.

Głównym celem zajęć jest:
 • Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
 • Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń.
 • Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.
 • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

Kształcenie na II etapie - celem zajęć na II etapie edukacyjnym jest :
 • Zdobywanie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych.
 • Osiąganie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.
 • Uczestniczenie w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego.
 • Rozwijanie słownictwa, kształtowanie pojęć, kształtowanie wyobraźni, uwagi i mechanizmów skojarzeniowych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej jako czynnika wpływającego na kształtowanie poziomu uczenia się.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, zdobywanie nowych umiejętności.
 • Czuwanie nad harmonijnym rozwojem emocjonalnym, społecznym.

Zajęcia są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli. Ubogacane są różnymi ciekawymi środkami i pomocami dydaktycznymi. Uczniowie uczestniczą w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych, prezentują swoje zdolności podczas przedstawień, wystąpień.

W pracy z uczniami stosuje się elementy metod, m.in.:
 • Metoda ośrodków pracy.
 • Metoda Dobrego Startu z wykorzystaniem technik plastyczno-technicznych połączonych z wychowaniem muzycznym i rytmiką.
 • Metoda W. Sherborne.
 • Metoda Ch.Knilla.
 • Pedagogika zabawy.
 • Metoda wzmocnień pozytywnych – polegająca na podkreślaniu sukcesów dziecka, jego pozytywnych stron.
 • Metoda Świąt – celebrowanie ważnych wydarzeń z życia dziecka i klasy.
 • Muzykoterapia – dobór muzyki do poszczególnych zajęć ruchowych, dydaktycznych, do zabawy, do relaksu, do aktywizacji.
 • Terapia kolorami z wykorzystaniem środków plastycznych i technicznych do wyrażania emocji, do uwrażliwiania tzw. czucia, wrażliwości i doznań wzrokowych.

Gimnazjum

Gimnazjum jest szkołą specjalną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Uczniami Niepublicznego Gimnazjum są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej oraz dzieci z okręgu powiatu kłodzkiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celem edukacyjnym szkoły jest w szczególności rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego w ramach posiadanych przez niego możliwości, tak aby dzięki zdobywanym umiejętnościom i wiadomościom:
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez :
 • stałą współpracę z rodzicami, prawnymi opiekunami, stowarzyszeniami, zakładami pracy oraz innymi szkołami,
 • wycieczki do zakładów pracy oraz wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
 • spotkania i zajęcia integracyjne,
 • organizację badań realizację zaleceń wydanych przez poradnie psychologiczno — pedagogiczną, współpracę z lekarzami rodzinnymi i specjalistami.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie