Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Świętej Jadwigi Śląskiej

ul. Dworcowa 10, 59-610 Wleń
tel. / fax (75) 713-63-69, (75) 713-70-82
Przedszkole na ul. Michała Stachowicza 5
www:   http://www.zswlen.pl
e-mail:   sekretariat@zswlen.pl
przedszkolewlen@o2.pl
szkolawlen@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5196 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ
ul. Michała Stachowicza 5

- bezpieczeństwo wychowanków
- dzieci w wieku 3-6 lat
- ogród wyposażony w sprzęt do zabaw
- sala gimnastyczna
- zajęcia dodatkowe
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- język angielski
- informatyka
- wszechstronny rozwój ucznia
- przyjazna atmosfera

GIMNAZJUM

- wysoki poziom nauczania
- informatyka
- języki obce: angielski i niemiecki
- kształtowanie postaw patriotycznych
- wycieczki
- uroczystości szkolne

Przedszkole
Przedszkole mieści się w budynku jednopiętrowym przy ul.Stachowicza. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Wlenia i wiosek położonych na terenie gminy Wleń. Dzieci 5-6 letnie spoza Wlenia, dowożone są szkolnym autobusem. Dzieci korzystają z ogrodu wyposażonego w odpowiedni do wieku sprzęt do zabaw oraz z sali gimnastycznej w budynku schroniska szkolnego.

Zajęcia dodatkowe:
 • religia - w grupie 6-latków dwa razy w tygodniu - zajęcia bezpłatne. Prowadzone przez księdza Parafii rzymsko-katolickiej we Wleniu
 • nauka języka angielskiego - zajęcia odpłatne, odbywają się dwa razy w tygodniu
 • logorytmika - zajęcia odpłatne, odbywają się raz w tygodniu (są to zajęcia wykorzystujące program ćwiczeń muzyczno-ruchowych, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej)
 • audycje umuzykalniające prowadzone przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej –odpłatne, odbywają się raz w miesiącu (propozycje tematyczne wprowadzają dzieci w świat muzyki i piękna)

Szkoła Podstawowa

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. W zakresie nauczania zapewniamy uczniom w szczególności:
 • naukę umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.)
 • budowanie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej
 • warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • opiekę i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia i troskę się o zapewnienie mu równych szans
 • warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych uczniów

Jako szkoła publiczna:
 • zapewniamy bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, w 6-letnim cyklu kształcenia
 • zatrudniamy nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizujemy ustalone dla Szkoły Podstawowej: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowy plan nauczania
 • realizujemy ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 • organizujemy naukę religii na życzenie rodziców uczniów

Gimnazjum

Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

Zadaniem szkoły jest:
 • działanie mające na celu: stworzenie przyjaznej atmosfery, uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz w stosunkach z dorosłymi, zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego
 • przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • wspieranie uczniów w: budowaniu własnego systemu wartości, podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej, kierowaniu własnym rozwojem

Metody pracy:
 • wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze, programowe
 • uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe
 • korzystanie z mediów
 • prace projektowe
 • artystyczna i plastyczna twórczość uczniów

Zespół Szkół zapewnia możliwość korzystania z:
 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 • biblioteki z czytelnią, będącego wielofunkcyjnym kompleksem dydaktycznym stanowiącym nowoczesny, efektywny warsztat pracy dla uczniów i nauczycieli
 • świetlicy, klubu uczniowskiego i stołówki szkolnej
 • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych
 • pomieszczenia pedagogicznego i psychologicznego
 • pomieszczenia pielęgniarki

ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie