Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

ul. Broniewskiego 6, 55-200 Oława
tel./fax (71) 313-27-03
www:   http://www.zss1olawa.republika.pl
e-mail:   zss1olawa@poczta.neostrada.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5642 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1

- oddziały dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- aktywny udział rodzizców w życiu szkoły
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ

- zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
- fachowa opieka
- współpraca z samorządem oławskim

GIMNAZJUM SPECJALNE

- oddziały dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- przygotowanie do dalszej edukacji
- realizowanie projektów

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- oddział dla upośledzonych umusłowo w stopniu lekkim
- piekarz
- cukiernik
- kucharz małej gastronomii
- ślusarz
- mechanik pojazdów samochodowych

Cele i zadania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Oławie


Głównym celem naszego ośrodka jest stworzenie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, przekazywanie potrzebnych mu w życiu umiejętności, kreowanie aktywnych postaw wobec życia i otaczającej go rzeczywistości. Ponad to pragniemy:
 • zapewnić warunki realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka
 • rozwijać zaradność osobistą i umiejętności społeczne
 • budować system wczesnego wspomagania rozwoju kierowanego do rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (w tym także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami fizycznymi), które są w wieku przedszkolnym od 3 lat
 • strwożyć otwarty charakter systemu (możliwość przejścia między poszczególnymi typami szkół na każdym etapie kształcenia, zależnie od potrzeb niepełnosprawnego ucznia)
 • wypracować koncepcję kształcenia zawodowego i przygotować młodzież do pracy
 • wspierać rozwój przez zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rehabilitacyjną
 • przygotować absolwentów szkoły zawodowej do aktywnego poszukiwania pracy

Działania wychowawcze:

 • wprowadzenie programów profilaktycznych
 • kształcenie u uczniów odwagi i krytycyzmu
 • wyciszanie agresji poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych
 • udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych
 • zorganizowanie pomocy rzeczowej dla uczniów, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie
 • udział w konkursach przedmiotowych i pozaszkolnych
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych
 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 • różnorodna współpraca z dziećmi i młodzieżą ze szkół ogólnodostępnych w ramach zabaw sportowych, konkursów recytatorskich, zajęć plastyczno-technicznych, spotkań okolicznościowych, spacerów, lekcji otwartych

Zajęcia logopedyczne


Zaburzenia i wady mowy w znacznym stopniu utrudniają dzieciom osiąganie sukcesów w szkole, zwłaszcza naukę czytania i pisania. Celem zajęć logopedycznych jest przede wszystkim uczenie dzieci poprawnego porozumiewania się za pomocą mowy oraz korekcja wad mowy.
Zadaniem logopedy jest zdiagnozowanie dziecka, ustalenie rodzaju zaburzeń mowy i opracowanie programu usprawnienia i usuwania wad dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Na zajęciach realizowane są następujące ćwiczenia:
 • ćwiczenia usprawniające odbiór bodźców akustycznych, rozpoznawanie oraz różnicowanie wrażeń słuchowych
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia głosowe
 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy - wargi, język, podniebienia, szczęka dolna
 • ćwiczenia korekcyjne- wywoływanie i utrwalanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie i w grupach spółgłoskowych
 • ćwiczenia w mówieniu - zdania, rozmowy, opowiadania itp.

ODDZIAŁY


Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny


Uczęszczają tu dzieci niepełnosprawne upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 21 lat. Cały Okres nauki obejmuje trzy etapy:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy I-III gimnazjum

Głównym celem edukacji w zespołach jest wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia oraz przygotowanie do godnego życia w społeczeństwie.
Uczniowie, oprócz lekcji przedmiotowych, mają możliwość korzystania zajęć reedukacyjnych, logopedycznych oraz z zajęć gimnastyki korekcyjnej. Sala lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia, wyposażona jest między innymi w sprzęt rehabilitacyjny, który pomaga dzieciom w usprawnieniu i korygowaniu zaburzonych funkcji ruchowych.
Nasza placówka współpracuje z innymi szkołami realizując projekt edukacyjny "Integracja poprzez Edukację". W ramach realizowanego projektu uczniowie mają możliwość uczestniczyć we wspólnych zajęciach plastyczno-technicznych, zabawach, wycieczkach oraz spotkaniach okolicznościowych.

Szkoła Podstawowa


Nauczanie zintegrowane prowadzone jest metodą ośrodków pracy. Uczy ona myślenia, obserwowania, badania, porównywania i wyciągania wniosków. Nie ma sztywnego podziału na przedmioty. Treści edukacyjne czerpie się ze środowiska społeczno - przyrodniczego. Metoda ośrodków posiada specjalną konstrukcję systemu lekcyjnego:
 • Zajęcia wstępne
 • Praca poznawcza - obserwacja, kojarzenie
 • Ekspresja
 • Zajęcia końcowe

W klasach IV-VI uczniowie przyswajają wiedzę w systemie przedmiotowym, jednak treści każdego z przedmiotów są skorelowane tak, aby dzieci postrzegały rzeczywistość jako integralną całość. Punktem odniesienia jest człowiek, jego zdrowie, życie, region, kraj, tradycje, relacje z przyrodą i otoczeniem. Nauka na tym etapie zakończona jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności ocenianym przez zewnętrzną komisję.

Gimnazjum


Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Kończy się ona egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczniów w dwóch blokach tematycznych: humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym. Po jej zakończeniu uczeń może kontynuować naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Mieści się ona w Oławie przy ulicy Kutrowskiego 31A.Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim. Nabór na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.
Praktyki odbywają się w zakładach pracy (na podstawie umowy zawartej między rodzicami a pracodawcą). Zajęcia w szkole odbywają się trzy dni w tygodniu, pozostałe dwa to praktyczna nauka zawodu. Kończąc edukację, uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie